У нашій онлайн базі вже 23511 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23511 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Спілкування з підлеглими та співробітниками

Спілкування з підлеглими та співробітниками

ПЛАН

Вступ 3

1. Ділове спілкування і його особливості 3

а) Загальна ціль спілкування 3

б) Вертикальні та горизонтальні відносини 4

3. Форма спілкування . 6

а) Колективне спілкування . 6

б) Індивідуальне спілкування . 6

Висновки 8

Література: 9

Вступ

Взаємовідносини людей у процесі спільної діяльності, якій кожна людина присвячує значну частину свого життя, завжди викликали особливий інтерес і увагу зі сторони філософів, психологів, соціологів, а також спеціалістів-практиків, які завжди прагнули узагальнити свій досвід ділового спілкування у тій чи іншій сфері, співвіднести його із людськими нормами моралі, які виробленні у суспільстві і сформулювати основні принципи і правила поведінки людини у діловій (службовій) обстановці.

Сумісна діяльність людей не може бути нейтральною по відношенню до моралі. Історично мораль, а не право, була першою формою регулювання відносин між людьми. Особливе значення ця форма регуляції ділових відносин набуває у демократичному суспільстві, у якому відсутній жорсткий контроль держави за господарською або іншою діяльністю людей.

1. Ділове спілкування і його особливості

а) Загальна ціль спілкування

Розвиток людини і її зв’язки з діловим світом неможливе без навичок спілкування. Саме по собі спілкування – це багатогранний процес життєдіяльності людини. Найбільш змістовний і виразний засіб спілкування ­­– слово, мова. Вміння слухати і говорити – необхідна умова для індивідуального спілкування. Психологія досить детально вивчила механізм спілкування і стверджує, що людина свідомо і не свідомо використовує три механізми спілкування.

1.сприйняття

2.розуміння

3.оцінка людини людиною

Реалізує людина ці категорії через:

а) ідентифікацію ототожнення себе з нею;

б) стереотипізацію і поширення характеристик на людину певної соціальної групи.

Всі дії в процесі спілкування націлені на регулювання або зміну своєї і чужої позиції ці взаємодії поділяються на:

а) доповнюючі – коли партнери адекватно сприймають одне одного,однаково розуміють ситуацію і скеровують свої дії в очікованому напрямку;

б) конфліктні – коли партнери не бажають знати позицій один одного, кожний вперто реалізує свої цілі, наміри в супереч намірів партнера;

в) скриті – передбачають або глибоке знання партнерами один одного або розуміння з пів слова або легкого кивка.

б) Вертикальні та горизонтальні відносини

На робочому місці існують горизонтальні та вертикальні відносини. До вертикальних можна віднести відносини із керівниками та підлеглими, до горизонтальних – відносини зі всіма іншими колегами по роботі. Загальні правила поведінки із керівництвом:

· Необхідно ставитись до свого начальника з повагою, бути пунктуальним і готовим до спілкування, а також мати охайний зовнішній вигляд.

· Не годиться демострувати повагу підлабузництвом, подарунками, занадто тихою розмовою, опусканням голови, стоянням далеко позаду або дуже офіційною розмовою.

· Якщо начальник виправляє підлеглого або дає догану, то не треба йти з роботи або злитися. Потрібно спробувати зрозуміти в чому справа і виправитися.

Стосунки із співробітниками, загальні правила поведінки з колегами по роботі:

· Необхідно бути приязним, ввічливим і привітним зі своїми співробітниками. Спробувати не виділятись і бути природною частиною групи.

· Вітатись необхідно потиском руки при зустрічі (чоловіка чи жінки) вперше або коли не бачили когось довгий час.

· Необхідно дивитися в обличчя співрозмовнику.

· Треба показати, що уважно слухаєш інших, реагувати правильно очима, а коли це необхідно – кивати головою.

· Робочий час потрібно використовувати для роботи, а не для розмов із сім’єю та друзями.

· Розмовляти треба неголосно. Хоча в напружених ситуаціях допускається навіть крик. Звичайно від людей очікують, що вони забувають про дуже напружені моменти через кілька днів.

Стосунки із підлеглими:

· До підлеглих необхідно ставитись з повагою.

· Не можна просити їх робити для керівника особисті послуги.

· Треба уважно прислухатись до їх пропозицій.

3. Форма спілкування

а) Колективне спілкування

Ділове спілкування може проводитись як між двома людьми – індивідуальне, так і між групами людей – колективне.

Очевидно, що найкращим чином інформаційна, емоційна та практична складові узгоджуються у групах партнерів, котрі вирішують ті проблеми, що становлять взаємний інтерес.

Під час колективних переговорів необхідно дотримуватись перевірених практикою норм ділової етики. До цих норм належать:

· Взаємні прагнення партнерів слухати і чути сказане, без перекручень сприймати зустрічну інформацію.

· Шанобливе ставлення до думки кожного з учасників переговорів.

· Збереження за діловими партнерами права опонувати пропозиції іншої сторони та викладання в конкретній формі свого судження з приводу розглядуваного питання.

· Формулювання підсумків кожного етапу переговорів, для чого по-перше, окреслюється коло з’ясованих питань; по-друге, визначається перелік проблем, що потребують подальшого обговорення; по-третє, плануються перспективи продовження переговорів.

б) Індивідуальне спілкування

Перше враження про людину при індивідуальному спілкуванні формується протягом чотирьох хвилин. За цей час важливо:

1. Показати зацікавленість в очікуваній бесіді зайнявши позицію відкритості до співрозмовника.

2. Запам’ятати форму звернення до людини і зайняти місце справа – найвища ступінь, зліва – достатня ступінь взаєморозуміння, назустріч – конфронтація.

3. Посмішка свідчить про радість новому знайомству.

4. Погляд – контакт очей довіра відкритість до співбесідника, затримка погляду – бажання домінувати, відвернення очей в сторону бажання скрити нещирість.

5. Рукопотискання – коротке і в’яле – байдужість, сухість в руках – егоїзм, вологі руки – сильне хвилювання, трішки продовжене – дружелюбне

Техніка проведення бесіди виділяє три частини:

1.Підготовка до розмови

2.Ведення розмови

3.Підведення підсумку

Перша частина підготовки до розмови включає:

- визначення цілі спілкування

- ознайомлення з інформацією по даній проблемі

- складення переліку питань

- ознайомлення з інформацією про співбесідника

- визначення часу зустрічі

- створення умов для її проведення

Техніка ведення бесіди включає:

– вміння побудувати і витримати свою лінію поведінки

– розробити варіанти можливого конфлікту

– проаналізувати особисті і професійні якості

– забезпечити емоційну стриманість

– проявити увагу до співрозмовника

– передбачити візуальний контакт

– виділити головне в розмові

– уникнути суперечок

– вміння слухати співрозмовника

– забезпечити конфіденційність розмови

– забезпечити спільну відповідальність за результати спілкування

– забезпечити позитивну реакцію на позицію партнера

– не робити поспішних виводів

– не задавати питань які переводять тему в інше русло

– не давати поради, якщо не просять

– підвести підсумок розмови.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що характерною особливістю ділового спілкування є те, що його зміст і цілі, як правило, направлені на вирішення поточних і перспективних задач комерційної діяльності фірм і компаній.

Однак ділове спілкування, як і спілкування взагалі, це складний і багатогранний процес, який може виступати одночасно і як процес взаємодії індивідів, і як інформаційний процес, і як відносин партнерів друг із другом, і як процес взаємовпливу один на одного, і як процес взаємного розуміння один одного. Якщо у діловому спілкуванні не виникає розуміння, то комунікацію не можна вважати успішною. Визначальним початком ділового спілкування є соціально значима сумісна діяльність.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com