У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Політичний текст і електоральна поведінка населення

Сторінка 4

Методика пройшла первинну апробацію. Результати свідчать про її відповідність предметові дослідження і певну валідність.

Результати апробації першого блоку запропонованої методики дозволяють зробити певні висновки. При дослідженні політичного текстового простору треба здійснити аналіз та оцінку таких аспектів: основної теми (задуму) автора; авторської позиції щодо теми тексту; визначення мети створення тексту; оцінки ступеня розкриття основної теми, досягнення мети. Було засвідчено адекватність запропонованого підходу до аналізу політичних текстів, а також необхідність додаткової роботи щодо визначення валідності та надійності методики, що дозволило окреслити й обгрунтувати шляхи детальнішого її доопрацювання.

Наукове значення проведеної роботи полягає в створенні інструментарію аналізу та оцінки сприймання політичних текстів виборцями для використання його спеціалістами з політичної психології та іміджмейкінгу під час проведення політичних кампаній як засобу дослідження інформаційного простору і місця в ньому кандидатів на виборні посади та їх опонентів, а також аналізу впливу елементів цього інформаційного простору на електоральну поведінку виборців.

Таблиця 1

Методика аналізу текстів, що відображають соціально-політичну реальність

№№ тексту, що підда-ється аналізу

Назва тексту, його автор, де надру-ковано

Про що цей текст

Що нама-гався сказа-ти автор

З якою метою було ство-рено текст

Характеристики тексту (оцінити за шкалою від -1 до +1: якщо перша характеристика в парі більш підходить до оцінки тексту – „+1”, якщо друга характеристика в парі більш підходить до оцінки тексту –„-1”; якщо ви вважаєте, що текст неможливо оцінити ні першою, ні другою характеристикою – впишіть „0”)

цікавий / нецікавий

Ін форма-тивний /не ін форма-тивний

Консерва-тивний / демокра-тичний

добрий / злий

Агресив-ний / миролюб-ний

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

                 

                 

N*

                 
   

Характеристики тексту (оцінити за шкалою від -1 до +1: якщо перша характеристика в парі більш підходить до оцінки тексту – „+1”, якщо друга характеристика в парі більш підходить до оцінки тексту –„- 1”; якщо ви вважаєте, що текст неможливо оцінити ні першою, ні другою характеристикою – впишіть „0”)

Кількісні характеристики тексту (заповнюється відповідно до мети та завдань дослідження)

активний / пасивний

Емоціоген-ний / не викликає емоцій

корисний / марний

спонукає до дії / не спонукає

Оптимісти-чний / песимістичний

Обсяг тексту

Обсяг виділе-ної теми

Тираж видання

Інші харак-теристики

12

13

14

15

16

17

18

19

20

               

N*

               

*N - кількість текстів, що піддаються аналізові **Д - довіра, Р – „рекламність” тексту. Знак „++” означає, що текст отримав оцінки „+1” за обома шкалами; знак „– –” означає, що текст отримав оцінки „-1” за обома шкалами; знак „+ –” означає оцінку „+1” за шкалою в колонці та „-1” за шкалою рядка, знак „ –+” означає, навпаки, оцінку „-1” за шкалою в колонці та „+1” за шкалою рядка.

Таблиця 2

Оцінка параметрів впливу тексту на електоральну активність читача за допомогою параметрів „довіра до тексту” (Д) та ступінь „рекламності” (Р)

Характеристики тексту

цікавий / нецікавий

Інформатик-ний /не інформатик-ний

Консерватив-ний /демократи-ний

добрий / злій

агресивний / миролюбний

активний / пасивний

++Д**

++Д,

–+Д

++Д

++Р

емоціогенний / не викликає емоцій

++Р**

–+Р

     

корисний / марний

++Д

++Д, – –Р

–+Д

 

+–Р

спонкає до дії / не спонукає

–+Р

–+Р

   

++Р

оптимістичний /песимістичний

++Д

++Д, –+Р

+–Р

 

+–Д

1 2 3 [4] 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com