У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Антропологічний склад західної України

Сторінка 2

На думку В. Дяченка та Т. Алексєєвої, антропологічний склад українців Закарпаття, гірських районів Карпат, Прикарпаття та Буковини, що є нащадками середньовічних слов’янських племен цих теренів, містить певний давньофракійський компонент, наявність якого виявляється у відносно темній пігментації волосся та очей, максимальному розвитку третинного волосяного покриву та переважанні випуклих спинок носа над увігнутими. З цим загалом можна погодитись, але з одним істотним застереженням: питання про роль цього компонента у формуванні генофонду людності окреслених регіонів ще дуже далеке від остаточного з’ясування. На заваді стоїть майже повна відсутність будь-яких краніологічних матеріалів.

Описане вище динарське поєднання ознак переважає також серед українців нижньодніпровського варіанта нижньодніпровсько-прутської антропологічної області, який охоплює значну частину Дніпропетровщини та півдня Полтавщини. Тут, а також в інших районах Лівобережжя збереглася давня іранська (південноєвропеоїдна) домішка, яка виявляється у переважанні темних відтінків кольорів очей та волосся, в інтенсивнішому розвиткові третинного волосяного покриву тощо. Зауважимо, що її вплив виразно простежувався уже в добу Київської Русі, коли зазначені регіони замешкували нащадки літописних сіверян та південних полян.

На думку В. Дяченка, українці нижньодніпровсько-прутської області виявляють схожість з росіянами так званого степового комплексу, що локалізується в середній течії Дону та Хопра, та деякими близькими до них тюрко- та фіномовними групами правобережжя Волги, наприклад, татарами-мішарями та мордвою-мокшою. Однак ці аналогії не зовсім коректні, оскільки, спираючись на схожість за пігментацією, вони ігнорують істотні відмінності за такими важливими антропологічними характеристиками, як розміри обличчя та зріст.

Слід мати на увазі, що між усіма антропологічними областями немає різких відмінностей: вони досить близькі до центральноукраїнської області, яка охоплює переважну більшість територіальних груп українського народу (понад 75 % сільської людності). Це, до речі, визнав і сам В. Дяченко — один із опонентів Ф. Вовка. «Українці, — зауважував він, — загалом антропологічне менш різнорідні, ніж, наприклад, німці або італійці, південні і північні групи яких дуже відрізняються за антропологічним складом (пігментацією і рядом інших ознак)». Отже, Вовкова теза про відносну антропологічну однорідність українців, довкола котрої було зламано стільки списів, в основному витримала випробування часом. Це ж стосується і його висновків про основні напрямки антропологічних зв’язків українського народу.

Ще у другій половині XIX ст. в антропологічній літературі порушувалося питання про витоки фізичних рис східних слов’ян. У зв’язку з цим деякі російські вчені вслід за істориком М. Погодіним намагалися довести відсутність генетичної спадковості між середньовічною й тогочасною людністю України. «Малорос, — писав із цього приводу Є. Чепурковський, — найновіший поселенець, що змінив після татарського ярма дотатарську людність». Ці й подібні твердження суперечать підсумкам сучасних антропологічних досліджень.

Таблиця 1

Варіації основних соматологічних ознак українців

деяких антропологічних областей Західної України

Антропологічні області

Ознаки  

Волинський варіант  

Карпатська  

Прутський варіант  

Кількість спостережень

Довжина тіла

Показник голови

Діаметр вилиць

Морфологічна висота обличчя

Показник обличчя

Висота носа (від брів)

Показник носа

Колір очей (за Бунаком)

темні (1 — 4)

світлі (9 — 12)

М

Колір волосся (за Фішером)

чорне (4 — 5,27)

темно-русяве (6 — 8)

русяве (9 — 26)

М

Борода М

Волосся на грудях М

Складка верхньої повіки

відсутня

М

Епікантус (незначний)

Профіль спинки носа

увігнутий

випуклий

Нахил лоба М

Надбрів’я М  

600

1682

83,8

143,4

124,4

86,8

55,4

62,7

4,7

39,2

0,66

50,8

37,8

11,4

3,32

3,09

1,65

29,7

0,84

4,8

10,5

2,42

1,58  

736

1648

84,8

141,7

125,2

88,4

57,1

60,9

14,7

26,8

0,88

58,1

38,0

3,9

1,79

3,36

2,11

28,3

0,80

6,8

23,7

2,43

1,31  

320

1698

81,5

141,2

126,4

89,5

56,3

62,7

10,3

28,2

0,82

63,3

33,7

3,0

1,24

3,36

2,11

28,3

0,80

6,8

23,7

2,67

1,33  

ЛІТЕРАТУРА

1. Алексеева Т. И. Этногенез восточних славян по данным антропологии. Москва, 1973.

2. Великанова М. С. Палеоантропология Прутско-Днепровского междуречья. Москва, 1975.

3. Гохман И. И. Население Украины в эпоху мезолита и неолита (Антропологический очерк). Москва, 1966.

4. Гохман И. И. Палеоантропология и доисторическая медицина //Антропология — медицине. Москва, 1989.

5. Давня історія України. Київ, 1997. Т. 1.

6. Данилова Е. И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. Киев, 1971.

7. Дебец Г. Ф. Палеоантропология СССР // Тр. Ин-та этнографии AH СССР. Нов. сер. 1948. Т. 4.

8. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. Київ, 1965.

9. Зиневич Г. П. Очерки палеоантропологии Украины. Киев, 1967.

10. Кондукторова Т. С. Антропология древнего населения Украины. Киев, 1972.

11. Кондукторова Т. С. Антропология населения Украины мезолита, неолита и эпохи бронзы. Москва, 1973.

12. Круц С. И. Население территории Украины эпохи медибронзы (по антропологическим данным). Киев, 1972.

13. Круц С. І., Кубишев А. І., Отрощенко В, В., Пустовалов С. Ж. Обличчя людини доби бронзи // Золото степу: Археологія України. Київ; Шлезвіг, 1991.

14. Мартынов А. Н., Алексеев В. П. История и Палеоантропология скифско-сибирского мира. Кемерово, 1986.

Назва реферату: Антропологічний склад західної України
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-14 13:00:55
Прочитано: 1246 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com