У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вітчизняне кораблебудування

Вітчизняне кораблебудування

Україна належить до країн з відносно високим рівнем розвитку суднобудування. Вона давала понад 40% колишнього загальносоюзного виробництва суден. Нині в галузі працює 110 тис. ро­бітників. Суднобудівний комплекс складається з 8 суднобудівних. 5 машинобудівних, 11 приладобудівних заводів, 27 спеціалізованих КБ і НДІ.

На світовому ринку суднобудування склалась дуже сприятлива для Українп ситуація. Сьогодні найбільшими виробниками суден у світі є Пів­денна Корея та Японія, на кілька порядків відстають від них Німеччина, Польща, Китай, Італія, Румунія, Тайвань, Фінляндія, Україна, Іспанія, Росія, Хорватія, Данія, Франція, Бразилія, Туреччина, Спнгапур, Нідер­ланди, Норвегія, Великобританія, Індія (за обсягом іноземних замовлень на 2004 р.). Значний попит на нові судна у світі пов'язаний із старінням флоту в більшості країн світу та прийняттям нового міжнародного зако­ну, котрий забороняє заходити в порти суднам, строк експлуатації яких більший 10 років. Обсяг виробництва суднобудівної продукції в Україні не зменшується, як в інших галузях, а навпаки, зростає. Це одна з перспе­ктивних галузей машинобудування. На 2002 - 2005 рр. укладено контракти на будівництво 33 суден на $930 млн. близько 90% яких піде на експорт. Головні замовники - Греція й Росія.

Українські судновласники не в змозі замовляти судна на наших за­водах через їх високу вартість. «Укррічфлот», наприклад, замовив нові судна в Румунії, де передоплата на 10% менша. Тільки одне судно замови­ло Чорноморське пароплавство - балкер типу «Панамакс» (за контрактом передбачене будівництво ще 3 суден).

Найкраще фінансове становище на миколаївських, херсонських, керченських підприємствах, які випускають танкери. Певні труднощі пе­реживають Київський завод «Ленінська кузня», Феодосійське «Море». Основною проблемою залишаються витрати на утримання соціальної ін­фраструктури підприємств, а також надто високі кредитні ставки. Проте рентабельність галузі утримується на рівні 18-20%, що відповідає світо­вим стандартам. Залишається дуже складною система фінансування підприємств галузі.

Як уже зазначалося, головним замовником української суднобуді­вної продукції є Греція, для якої будуються рефрижератори. Завод ім. 61 комунара підписав контракти на 8 рефрижераторів (водомісткістю 45 тис т) на суму $ 120 млн, Чорноморський завод - на 9 танкерів (68 тис. т) на суму $280 млн. Вагомим замовником є також Росія. Для неї буду­ються танкери-продуктовози (28 тис. т), бурове судно на Херсонському заводі, морозильні траулери-рибовози на Чорноморському заводі. За останні роки Херсонський завод випустив для Росії та Норвегії 5 танке-рів-нафтовозів, два лісовози для Норвегії, два постачальницьких судна для Росії, продав док для Кореї. Миколаївський Чорноморський завод за останні 3 роки випустив 5 великих морозильних траулерів для Росії, у 1995 р. - траулери для Росії, України, а також два танкери для Греції. Керчен­ський завод «Затока» побудував за останні 3 роки 3 танкери для Греції, будує ще два, Миколаївський завод «Океан» побудував 5 насипних суден для Греції і два рибопереробних для Росії.

Українське суднобудування відзначається високим рівнем вироб­ництва корпусів суден і відстає в розвитку виробництва необхідного суднового обладнання. Тому для поліпшення якості продукції укладено договір з Великобританією на постачання відповідного обладнання.

З цією країною ведуться переговори про створен­ня СП для будівництва суден типу «Панамакс» вантажопідйомністю 70 тис. т. Прикладом іноземного інвестування галузі може бути створен­ня СП на базі Керченської «Затоки». Миколаївські суднобудівники співпрацюють з американською компанією ІВМ.

Для вдосконалення розвитку галузі розробляється національна програма суднобудування.

Управління суднобудівної промисловості є структурним підрозділом Департаменту оборонно-промислового комплексу Міністерства промислової політики України (далі Управління) і провідним органом із забезпечення реалізації державної промислової політики в суднобудівній підгалузі.

В структуру Управління входять:

- відділ цільового аналізу діяльності та розвитку суднобудівного виробництва;

- відділ розвитку науково-технічного та машинобудівного потенціалу у суднобудуванні.

Участь у формуванні та реалізації промислової, економічної, науково-технічної, інвестиційної, конверсійної, структурної та соціальної політики в підгалузі, спрямованої на здійснення умов ефективного функціонування та розвитку суднобудівноїпромисловості з метою задоволення потреб народного господарства у суднах, кораблях, спеціальній техніці.

Внесення пропозицій і участь в розробці проектів нормативних актів щодо вдосконалення механізму державного регулювання функціонування суднобудівної підгалузі України;

Розробка та реалізація, в межах своїх повноважень "Національної програми розвитку суднобудування України”, що сприяє забезпеченню суднобудівних підприємств замовленнями і, як наслідок, завантаженню наукових та конструкторських організацій, а також машинобудівних та приладобудівних заводів підгалузі;

Визначення і реалізація основних напрямків розвитку виробничого і науково-технічного потенціалу суднобудівної підгалузі України (на період до 2010 року – науково-технічної програми “Продукція суднобудування”);

Здійснення систематичного комплексного цільового аналізу економічно-господарської діяльності підпорядкованих Управлінню підприємств та прогнозів виробночо-технічного та фінансово-економічного розвитку суднобудівного виробництва;

Сприяння забезпеченню ефективного використання науково-технічного та виробничого потенціалу підприємств підгалузі, ра­ціонального розподілу праці та розвитку кооперації для створення і виробництва наукоємкої цивільної та спеціальної продукції;

Участь у формуванні програм створення, виробництва та удос­коналення озброєнь, військової спеціальної техніки, організація виробництва та поставок Збройним Силам та МВС України серійної військової техніки та озброєння;

Управління суднобудівної промисловості розробляє та реалізує відповідно до законодавства України заходи щодо дотримання інтересів держави під час здійснення зовнішньоекономічних операцій з товарами військового призначення і подвійного використання, забезпечує участь підприємств та організацій, що належать до сфери його управління, в міжнародних виставках озброєнь, військової техніки тощо; Бере участь у підготовці нормативно-законодавчих актів, постанов Уряду, листів і аналітичних матеріалів, що відносяться до компетенції Управління;

Бере участь у підготовці пропозицій Міністерства щодо розробки державних цільових програм і визначення потреб у серій­них поставках кораблів та суден, виробів спецтехніки та продукції для державних потреб, здійснення їх розміщення на підприємствах підгалузі;

Бере участь в організації галузевих, міжрегіональних та міжнародних виставок та аукціонів, конференцій та семінарів;

Організовує разом з підприємствами маркетингові дослідження.

Зміни, про які йдеться, відбуваються на тлі початку конкретної підтримки галузі з боку центральної влади. Мається на увазі ухвалення закону про ВЕЗ «Миколаїв». Показовий момент. Тоді як більшість фахівців суднобудування і керівники місцевої влади говорять про об’єднання підприємств, вироблення узгодженої політики замовлень та їх виконання, конкуренція між заводами не лише не припиняється, а й посилюється. І урочистий спуск на воду маленького судна на «Лимані», якого колись ніхто б і не помітив, підтверджує це: майже всі місцеві ЗМІ присвятили цій події матеріали на перших шпальтах.

За словами генерального директора «Лиману» Сергія Ісакова, підприємство змінило не лише вивіску. Колишній судноремонтний завод змінює пріоритети, тепер головний напрям виробництва — будівництво суден. І хоча фахівці підприємства, що пробилося до лав суднобудівників, кажуть про вигідну ринкову кон’юнктуру, мовляв, невеличкі судноплавні й рибальські компанії починають обновляти флот, підвищуючи попит на невеличкі судна, — головну роль, здається, у цих перетвореннях відіграє конкуренція.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com