У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Подільський соціально-економічний район

Подільський соціально-економічний район

Подільський соціально-економічний район розташований в західно-центральній частині України та охоплює Тернопільську, Хмельницьку та Вінницьку області. Площа його складає 60,9 тис. км² або 10,1 % території держави. В складі трьох областей виділяється 64 адміністративних райони, 47 міст, з них державного, республіканського та обласного значення – 11. Також нараховується 73 селища міського типу і 3900 сіл. Найбільшу площу в Подільському соціально-економічному районі займає Вінницька область – 26,5 тис. км² або 43,5% площі району; для неї ж характерна і найбільша кількість адміністративних одиниць і утворень.

На території району проживає 4435 тис. осіб, що складає 8,9% населення України. Чисельність мешканців в адміністративних областях коливається від 1157 тис. осіб в Тернопільській області до 1815 тис. осіб в Вінницькій області.

Район спеціалізується в економіці України на виробництві сільськогосподарської продукції (13,1%), харчовій промисловості (12,1%), будівельних матеріалах (8%) та легкій промисловості (8%).

Географічне положення

Географічне положення Подільського соціально-економічного району і своєрідним і досить унікальним. Розташування району в межах держави можна оцінити як західно-центральне. На заході район межує з Карпатським, на півночі – з Центральним і на півдні – з Причорноморськими соціально-економічними районами. Також на півдні, в межах Вінницької області район має вихід до державного кордону з Молдовою. У геолого-тектонічному відношенні район розташований в межах Подільської плити з переважно рівнинним характером території.

В економіко-географічному положенні району традиційно виділяються як позитивні, так і негативні риси. Серед позитивних моментів в першу чергу слід виділити галузеве транспортно-географічне положення. Район лежить на перехресті міжнародних залізничних, автомобільних, трубопровідних і електричних артерій: залізниць Київ – Тернопіль – Львів – Прага, Київ – Хмельницький – Львів – Краків, Брест – Тернопіль – Бухарест; трубопровідних: нафтопроводів Уренгой – Помари – Ужгород, Оренбург – Західний кордон, газопровід “Союз”; ЛЕП Вінниця –Альбертірша (Угорщина), Хмельницька АЕС – Ряшів (Польща) та ін. Важливе значення для міжнародних і міжрайонних зв’язків має Дністер. Розташування в сприятливих грунтово-кліматичних умовах дозволяє розвивати потужне сільське господарство з спеціалізацією рослинництво і м’ясо-молочне скотарство.

Серед негативних сторін економіко-географічного положення виділяється далеке розташування від важливих сировинних районів і розвинутих індустріальних районів країни. Також район не має прямого виходу до моря. В незначній мірі використовується прикордонне положення з Молдовою.

Історико-географічні передумови формування території району і його господарства

Територія і населення подільського соціально-економічного району має складну історію, що в цілому привело до її об’єднання в єдине територіально-господарське утворення.

В давнину ця територія відносилась до східнослов’янських. В IX-XI ст. територія входила до складу Київської Русі, а до 1349р. – Галицько-Волинського князівства.

Після татарсько-монгольської навали і відсутності прямих нащадків в княжому роді Романовичів, територія опиняється в складі Великого князівства Литовського, а після 1596р. – в складі Королівства Польського (Речі Посполитої).

Негативно відбились на розвитку території району поділи Польщі (1772, 1793, 1795рр.), коли більша частина Тернопільської області відійшла до складу Австро-Угорщини, а територія сучасної Хмельницької, Вінницької та північ Тернопільської області – до Росії. Значним поштовхом в розвитку економіки краю було будівництво залізниць Львів – Тернопіль – Чернівці (1866), Львів – Тернопіль – Підволочиськ (1872).

У 1918-1919рр. входила до складу Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР), а Тернопіль навіть недовгий період був столицею. Вінничина і Хмельниччина з березня 1917р. входила до складу Української Народної Республіки (УНР). 22 січня 1919р. відбулось об’єднання двох українських держав в єдину, але таке об’єднання було зупинене об’єднаними силами імперіалістичних загарбників.

У 1939р. було приєднано територію Західної України до УРСР, що безпосередньо зачепило і територію району. Позитивним тут було лише те, що територія району почала функціонувати в межах одного державного утворення. Загалом за роки більшовицького панування відбулись суттєві соціально-економічні зміни – було проведено однобічну індустріалізацію, колективізація в сільському господарстві привела до ліквідації прошарку “середняків” на селі і поступово виродила поняття власника на землі.

На території району сформувався односторонньо орієнтований на метрополію аграрно-сировинний територіально-виробничий комплекс. Сільське господарство і похідні від нього галузі харчової та легкої промисловості стали профілюючими для району.

Населення і працересурсний потенціал

Населення Подільського соціально-економічного району складає 4438 тис. осіб. 41% населення проживає в Вінницькій області. Пересічна щільність населення району є нижчою від середньоукраїнської і складає 72,8 осіб/ км2. Найвищою в межах району вона є в Тернопільскій області – 83,9 осіб/ км2.

Демографічна ситуація в останнє десятиліття характеризується стійкою тенденцією до скорочення населення. За даний період чисельність населення скоротилась більш ніж на 45 тис. осіб. Найвищою є народжуваність в Тернопільській області – 9,6 осіб на 1000 мешканців, середня ж по району – 9 о/оо. щодо смертності, то найвищою вона є в Вінницькій області – 16,4 о/оо, а середня по району – 15,3 о/оо. Таким чином природній приріст складає – 6.3 о/оо, що дещо нижче від персічноукраїнського (-7,0 о/оо) показника.

Район має один з найнижчих в Україні показників урбанізованості – 46%. Саме тут розташована область з одним з найнижчих показників урбанізованості – 41,5%.

З 47 міст лише 4 мають населення понад 100 тис. осіб ( крім обласних центрів це ще Кам’янець-Подільський). Решта міст відноситься до групи малих. Слабо сформованими є локальні системи міського розселення, хоча і відіграють провідну роль в інтегрованих системах і підсистемах розселення, що включають і сільське розселення.

Район добре забезпечений трудовими ресурсами. Зважаючи на переважно агроіндустріальний розвиток району, можна говорити про надмірне забезпечення працересурсним потенціалом. В середньому по району рівень зайнятості населення перевищу 70 % (найвищий цей показник в Хмельницькій області – 76,6%).

За національним складом в районі значну перевагу мають українці (перше місце серед соціально-економічних районів України за цим показником), що складають понад 92% (59% з них проживає в сільській місцевості). Незначну частку населення займають росіяни, поляки, євреї та представники інших національностей

Природні умови і ресурси

Подільський соціально-економічний район розташований в центральній частині Правобережної України в лісостеповій зоні.

Рельєф території переважно височинний – вся територія Подільського району розташована в межах Подільської височини з пересічними висотами 250-280 м. (максимальна відмітка – на сході Тернопільської області – 417м). Серед несприятливих фізико-географічних процесів виділяється розвинута яружно-балкова система та процес карстування у Тернопільській області.

Клімат району помірно-континентальний. Достатня кількість опадів (640 мм на північному заході і 530 мм – на південному сході), м’яка і порівняно недовготривала зима, тепле і вологе літо стали суттєвим фактором у вирощуванні сільськогосподарських культур (технічних і зернових). З несприятливих кліматичних умов, що впливають на сільське господарство, в першу чергу слід віднести хуртовини, ожеледиці, тумани, грози з градом.

Район відноситься до вологої, помірно теплої агрокліматичної зони.

На Поділлі поширені родючі чорноземи опідзолені та сірі лісові ґрунти, що за шкалою якості ґрунтів відносяться до добре та середньо родючих.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com