У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Київський соціально-економічний район

Київський соціально-економічний район

В деяких схемах соціально-економічного районування Київський соціально-економічний район досить часто називають ще й Столичним, що цілком обґрунтовано, у зв’язку з розташуванням тут столиці України – м. Києва. Окрім столичного обласного реґіону, до складу району входять також Житомирська та Чернігівська області, що разом охоплюють територію 89,9 тис. км2, що складає 14,9% площі України. Тут проживає 4407,4 тис. осіб (з м. Києвом – 7002,1 тис. осіб).

На території району розташовується 50 міст, 104 селища міського типу та 70 адміністративних районів.

Столичний, притягальний статус території суттєво відображається на його господарському розвитку. За валовою сільськогосподарською продукцією та ефективністю її виробництва район посідає вагоме місце в державі. Частка її виробництва в загальнодержавному показнику складає 10,5%. Тут зосереджено 15% вартості основних виробничих фондів України. Район, за рахунок розташування столиці, концентрує до 30% вищого кадрового потенціалу країни, характеризується значним соціальним потенціалом та високим освітньо-кваліфікаційним рівнем працездатного населення.

Географічне положення

Район практично повністю розташовується в зоні мішаних лісів України, займаючи північно-центральну частину держави. Район безпосередньо контактує з Центральним та Подільським соціально-економічними районами на півдні, з Волинським на півночі та Північно-Східним соціально-економічними районами на сході.

Київ як столиця зумовлює сучасне транспортно-географічне положення району. До неї сходяться залізниці, автомагістралі, річкові шляхи. Позитивно впливає на економічний розвиток району також наявність спільного кордону з Російською Федерацією та Білоруссю.

Щодо негативних сторін, то вони є досить опосередкованими. Через адміністративно-регулятивні зв’язки сюди в межах України спрямовуються основні транспортні шляхи зі сходу (залізниці Ростов-на-Дону – Донецьк – Дніпропетровськ – Київ, Волгоград – Луганськ – Харків – Київ, Суми – Київ, автомобільні магістралі Донецьк – Дніпропетровськ – Полтава – Київ, Ростов-на-Дону – Харків – Київ), заходу (залізниці та автомагістралі Будапешт – Львів – Київ – Краків – Льві – Київ, Варшава – Львів – Київ) та півдня (залізниці та автомагістралі Сімферополь – Запоріжжя – Дніпропетровськ – Київ – Москва, Одеса – Київ – Москва, Херсон – Миколаїв – Черкаси – Київ – Санки-Петербург), підтримуючи зв’язки практично з усіма реґіонами України. Потужна водна артерія Дніпро також дає району непрямий вихід до моря.

Історико-географічні передумови формування території району і його господарства

Територія Київського соціально-економічного району виходячи з вигідних сторін свого географічного положення та сприятливих кліматичних і природних умов була заселена дуже давно. Саме ця територія була центром одного з найбільших східнослов’янських племен – полян, які були наступниками трипільців та антів – автохтонного населення сучасної території України. На межі V – VI ст. тут виникає укріплене городище – Київ, навколо якого швидко розростається місто. Незабаром все Подніпров’я вкривається містами – Переяслав, Чернігів, Коростень, Любеч, Овруч, Новгород, Канів, Корсунь. На той час вони стали центрами ярмаркарства та ремесел, державного управління.

За всю свою історію Київ не втрачав статусу культурної та історичної столиці України. В ХХ ст. він спочатку був офіційним центром Української Народної Республіки, а дещо пізніше, з 1924р. став центром Української Радянської Соціалістичної Республіки. Безумовно, розвиток території в межах одних політико-адміністративних утворень позитивно вплинув на комплексність її розвитку. Провідним в його структурі є промислове виробництво при недостатньо розвиненому сільському господарстві.

Реґіон до сьогоднішнього дня відіграє столичну роль в економіці України, що в значній мірі визначає особливості його розвитку.

Населення і працересурсний потенціал

У Київському соціально-економічному районі, разом з столицею, проживає понад 7 млн. осіб, або 14,4% населення України. Його чисельність поступово зменшується внаслідок погіршення демографічної ситуації. Це виявляється передусім у зниженні показників природного приросту населення. В 2002р. він був найнижчим у Чернігівській (-12,4˚/˚˚); Київській та Житомирській областях — відповідно -7,7 ˚/˚˚(без Києва) та -5,9 ˚/˚˚. Це наслідок значного зменшення показників народжуваності та збільшення смертності людей, особливо в сільській місцевості, що поступово призводить до депопуляції сільського населення. Коефіцієнт природного приросту сільських жителів у районі найнижчий в Україні.

У віковій структурі населення частка окремих вікових груп майже така сама, як у середньому по Україні: працездатного віку – 57,0 %, молодших за працездатний вік 19,9%, у пенсійному віці 23,1 %.

На території району проживають люди понад 100 національностей. Переважна більшість з них (82%) – українці. Представники національних меншин живуть здебільшого у міських поселеннях, серед них найбільше росіян, євреїв, білорусів, поляків. Значна кількість росіян живе в обласних центрах, білорусів – на прикордонних з Білоруссю територіях, поляків – у південно-західній частині Житомирщини.

Населення розміщене на території району нерівномірно. Пересічна його щільність – 79,7 осіб/км2, що дещо менше за середній показник по Україні. Удвічі менша за середню в районі густота населення в Чернігівській області (41 осіб/км2), дещо вища - у Житомирській (48,3 осіб/км2), найвища - у Київській (154,9 чол/км2). Це зумовлено низкою соціально-економічних, екологічних причин. Зокрема, найвища густота населення в Київській області пов’язана з наявністю на її території столиці держави — найбільшого промислового, транспортного, культурного центру.

Більшість населення району (72,8%) проживає у міських поселеннях. Найвищий показник урбанізації у Київській області(82,2%), цьому сприяє наявність тут м. Києва (2626,5 тис. жителів на 01.01.99р.). Значно менша частка міських жителів у Чернігівській (58 %) та Житомирській (56 %) областях

На демографічну ситуацію в районі помітно вплинуло відселення людей з територій, сильно забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи. Із забруднених населених пунктів в інші регіони було переселено близько 127 тис. осіб. В районі найбільшими були переселення в Іванківський та Макарівський райони Київської області та в м. Київ.

Значну частину населення соціально-економічного району (60,4 %) становлять трудові ресурси. У їх складі переважають особи працездатного віку, лише 8,7 % становлять особи пенсійного віку та підлітки. Тру­дові ресурси відзначаються високим рівнем професійної та освітньої підготовки, особливо в містах. Нині рівень зайнятості трудових ресурсів невисокий, існує безробіття. На початок 1998 р. в районі було понад 447,2 тис. безробітних, або 11,3%; разом з так званим «прихованим безробіттям» частка незайнятого населення сягає майже 40%.

У господарстві району зайнято 14,8% від усього зайнятого населення України, з них майже 64% у м. Києві та Київській області Більшість населення району працює у виробничій сфері. В період економічної стабільності у ній було зайнято понад 70% працівників народного господарства, переважно у промисловості й сільському господарстві. Проте внаслідок зупинки багатьох промислових підприємств чисельність працюючих значно скоротилася.

Природні умови і ресурси

В орографічному відношенні район має вигляд хвилястої рівнини із загальним нахилом до центру району, долини. Дніпра, де абсолютні висоти зменшуються до 89 м при максимальних відмінках 350м. На території району сходяться три великі орографічні одиниці – Поліська та Придніпровська низовина, а також Придніпровська височина. Тектонічною основою території виступає Український кристалічний щит в межах Київської та Житомирської областей та Дніпровсько-Донецької западини в межах Чернігівської області.

Територія розташована в зоні західного переносу повітряних мас. Район має сприятливі агрокліматичні ресурси для розвитку сільськогосподарського виробництва. Клімат району помірноконтнентальний з достатньою кількістю опадів, теплим літом і порівняно м'якою зимою. Середня температура січня становить - 6°С, а липня 17 .19°С.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com