У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Волинський соціально-економічний район

Волинський соціально-економічний район

Район розташований на крайньому північному заході України, межує з двома зарубіжним країнами – Білоруссю і Польщею. Це один з найменших за територією і кількістю населення соціально-економічний район країни. Більша частина його території розташована на Поліській низовині, решта – на Волинській височині.

Площа району – 40,3 тис. км2 . Населення – 2,1 млн. осіб. До складу району входить дві області – Волинська та Рівненська. Об’єднується в єдиний район територія в першу чергу як історико-географічна область України.

Район виділяється за виробництвом будівельних матеріалів, продукції легкої і харчової промисловості, сільського господарства. Загалом промисловість району розвинута слабо. Це найбільш заболочена територія в межах України.

Географічне положення

Волинський район в деяких схемах районування називають ще Північно-Західним через своє географічне положення. Окрім виходу до державного кордону (на заході – Республіка Польща, на півночі – Білорусь), район межує з Столичним соціально-економічним районом на сході та Карпатським і Подільським соціально-економічними районами на півдні.

Вихід до державного кордону є однією з найпозитивніших рис в географічному положенні району, яка до речі активно використовується (тут створено один з найсучасніших прикордонних переходів “Ковель” з усією необхідною інфраструктурою, кілька перспективних вільних економічних зон). Тут проходять важливі транспортні міжнародні магістралі Софія – Луцьк – Брест, Будапешт – Рівне – Москва, Одеса – Ковель – Варшава, Львів – Здолбунів – Барановичі, які перетинають територію району в широтному та меридіональному напрямках. На півдні району проходить нафтопровід “Дружба”, а також газопроводи Долина – Брест з гілкою на Сарни.

Серед основних негативних рис географічного положення району слід назвати далеке розташування від основних вітчизняних паливних та металургійних баз, що суттєво гальмує розвиток території.

Історико-географічні передумови формування території району і його господарства

Археологічні знахідки на території сучасного Волинського району свідчать про те, що земля ця була заселена ще з часів пізнього палеоліту. У VI – поч. VII ст. Волинь була заселена союзними племенами дулібів. На початку X ст. у Волині утворяться тісні зв’язки з Києвом. У цьому ж сторіччі Волинська земля входить до складу Владимирського князівства Київської Русі. Після розпаду Галицько-Волинського князівства ця територія ввійшла до складу Великого князівства Литовського (1340 р.).

У середині XVII в. Україна була охоплена визвольною війною під керівництвом Богдана Хмельницького. Саме в Рівненському замку в 1625 р. готувався політичний договір між Річчю Посполитою і українським козацтвом. Після війни 1793 р. східна частина Волині була приєднана до Росії, а через два роки й інша частина Волині – у складі Росії.

Відповідно до Ризького мирного договору (18 березня 1921 р.) Рівненщина та Волинь відійшла Польщі. Після приєднання Західної України до УРСР 4 грудня 1939 р. була створена Рівненська область з центром у Рівному та Волинська область з центром в Луцьку.

Населення і працересурсний потенціал

За чисельністю населення район відноситься до найменших в Україні – тут проживає 2223 тис. осіб (1.01.2002р.). За чисельністю населення області дуже близькі між собою.

Природний рух населення району відрізняється від його руху у східних районах України. У Волинському соціально-економічному районі коефіцієнт народжуваності в 2002р. складав 11,3 о/оо, а природний приріст – - 2,3о/оо. Це один з найнижчих темпів природного скорочення населення в Україні. Близьким до середнього по Україні є і коефіцієнт дитячої смертності, що складає 11,5. Dолинський район належить до західного регіону з підвищеною народжуваністю, особливо на Поліссі, де ще донедавна панувала тенденція до створення великих сімей. Тільки в останні роки в сільській місцевості смертність практично зрівнялась з народжуваністю.

Щільність населення в районі є набагато нижчою від пересічноукраїнського показника і складає 54,5 осіб/км2 ; вищою вона є в Рівненській області – 59 осіб/км2.

Рівень урбанізації району змінювався впродовж ХХ ст. Якщо в 1939р. він складав 14,8%, то в 1959р. він зріс до 21,2%. Поштовхом до його зростання було промислове будівництво у найбільших містах району (рівне, Луцьк, Ковель, Здолбунів). Найбільшими міськими населеними пунктами району є Рівне (249,2 тис. осіб), Луцьк (209,1 тис. осіб), Ковель (66 тис. осіб), Нововолинськ (54 тис. осіб), а також Дубно, Кузнєцовск, Сарни, Здолбунів, які після другої світової війни стали промисловими та транспортним вузлами району. У 1999р. частка міського населення складала 49,7%, а в 2002р. – 48,6%.

Частка працездатного населення в районі складає 69,3%, що є менше від загальнодержавного показника. Це є ознакою слабкого промислового розвитку району. Більшість трудових ресурсів району зайнята у харчовій, деревообробній, легкій промисловості та машинобудуванні.

На 1.01.2003р. в районі було зареєстровано 68,7 тис. безробітних, що складає 9,6% від загального числа працездатного населення району. Характерно, що набагато вищим рівень офіційно зареєстрованого безробіття є в міській місцевості. Так, у Волинській області він складає 19,5% (найвищий показник серед адміністративних областей в Україні), у Рівненській – 10,9%. Все це свідчить про кризовий стан економіки краю.

Природні умови і природні ресурси

В орографічному відношенні на території Волинського соціально-економічного району виділяють північну заболочену частину, де знаходиться Полісся, а на півдні – Волинська височина, яка порізана балками і річковими долинами.

Поверхня області рівнинна з загальним похилом у північному напрямі. Максимальна висота 292 м у південно-східній частині, мінімальна – 139 м на межиріччі Стоходу і Прип’яті. Північна частина області лежить у межах Поліської низовини, що являє собою моренно-зандрову і терасну рівнину. В середній частині простягається Волинське пасмо, що складається з багатьох ізольованих горбів різної форми. В східній частині лежить денудаційна рівнина, утворена озерно-льодовиковими відкладами. Південна частина області зайнята Волинською височиною поверхня якої порізана балками і річковими долинами. Середні висоти її в межах області 240-270 м.

Клімат району помірно-континентальний з м’якою зимою і теплим літом. Пересічна температура січня від – 4,4° (ст. Світязь) до – 5,1°С (ст. Маневичи), липня + 18,8°С. Абсолютний мінімум температури – 39°С, абсолютний максимум + 39°С. Період з температурою +10°С становить 150-160 днів. Сума активних температур 2495-2580°. Опадів 550-640 мм на рік, найбільше їх випадає влітку, найменше – взимку. По території області кількість опадів зростає з північного - сходу на південний – захід. Північно-західна частина регіону належить до вологої, помірно теплої, південно-східна – до недостатньо вологої, теплої агрокліматичних зон. Діє 6 метеостанцій (Володимир-Волинський, Ковель, Луцьк, Любешів, Маневичі, Світязь) та Волинський обласний центр по гідрометеорології.

Серед зональних типів ґрунтів за площею поширення переважають дерново-підзолисті (511 тис. га, 35,8% площі області (та їхні відміни (дерново-слабовідзолисті, дерново-середньо і сильнопідзолисті), є також дернові і лучні ґрунти (250 тис. га, 18% площі району). На значних площах – перегнійно-карбонатні ґрунти, які відзначаються високою родючістю. В річкових заплавах – лучні і болотні ґрунти, торфовища. На півдні області – темно-сірі опідзолені ґрунти і чорноземи. Сірі лісові ґрунти найчастіше трапляються в комплексі з ясно-сірими лісовими (понад 90 тис. га). Чорноземи неглибокі і глибокі малогумусні займають понад 70 тис. га, майже повністю розорані.

Територія району добре забезпечена водними ресурсами. Її територію перетинає Головний Європейський вододіл, який розділяє басейни Чорного і Балтійського морів, зокрема Дніпра і Західного Бугу. Більшість річок Волині відносяться до басейну Прип’яті. Всього налічується 301 річка завдовжки понад 10 км кожна.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com