У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз соціально-економічного районування України. Концепція регіональної політики України

Сторінка 2

По-дев’ять соціально-економічних районів виділяють М.Д. Пістун, Ф.Д. Заставний:

1) Волинський (Волинська, Рівненська обл.);

2) Донецький (Донецька, Луганська обл.);

3) Карпатський (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Чернівецька);

4) Київський (Житомирська, Київська, Чернігівська);

5) Північно-Східний (Полтавська, Сумська, Харківська);

6) Подільський (Вінницька, Тернопільська, Хмельницька);

7) Придніпровський (Дніпропетровська, Запорізька);

8) Причорноморський ( Одеська, Миколаївська, Херсонська, АР Крим);

9) Центральний (Кіровоградська, Черкаська).

Соціально-економічний розвиток районів повинен відбуватись на основі науково обґрунтованої регіональної політики, яку слід розглядати як необхідну і надзвичайно важливу складову загальнодержавної політики. Отже, вона повинна бути тісно пов’язана зі стратегічними напрямками розвитку національного господарського комплексу.

Найважливішим стратегічним завданням розвитку національногосподарського комплексу у найближчій перспективі є виведення України з кризи і формування реальних джерел економічного піднесення. Вирішення цих завдань залежить від досконалості регіональної політики. Від неї залежить вирішення таких завдань, як розбудова держави, створення єдиного соціально-економічного простору України, побудова ефективного функціонуючого національногосподарського комплексу, досягнення повноцінного розвитку регіонів, інтеграція національногосподарського комплексу України з іншими економічними комплексами в міжнародному соціально-економічному просторі. Вказані проблеми є відображення окремих аспектів регіональної політики.

Сьогодні існує багато варіантів вирішення проблем регіонального розвитку, які зводяться до розв’язання питань взаємовідносин регіонів з центром. Але загальноприйнятої стратегії розвитку регіонів на сьогодні немає. При цьому спостерігається відсутність розуміння не тільки важливості стратегії розвитку регіонів, але і її змісту.

Стратегія розвитку регіонів – це набір таких установок, правил і законів, якими повинні керуватись, з однієї сторони, державні структури, з іншої – регіональні. Якщо немає розробленої стратегії розвитку регіонів, то по суті, не можна говорити про здійснення регіональної політики в державі.

Стратегія розвитку регіонів – надзвичайно специфічна категорія регіональної економіки: її змістом є не якась одна негайна дія із заздалегідь відомим точно результатом, а напрямок дій і процесів, що повинен забезпечувати ріст і зміцнення позицій господарського комплексу регіону. Стратегія розвитку регіону повинна бути використана для розробки стратегічних проектів методом пошуку, суть якого полягає у виборі тих чи інших можливостей для соціально-економічного розвитку регіону. При цьому, як тільки досягається ціль, тобто очікуваний результат, стратегія повинна корегуватись. Можуть скластись умови, за яких стратегію доцільно докорінно змінити. Стратегія розвитку регіонів значною мірою визначає характер регіоналізації: поділ країни на райони певної величини, вибір центру регіону, визначення особливостей взаємовідносин між регіонами та центром, З іншої сторони, прийнята регіоналізація країни зумовлює певні рамки у розробці стратегії розвитку регіонів. Стратегія розвитку регіонів повинна бути узгоджена з стратегією розвитку держави.

Стратегія розвитку кожного соціально-економічного району повинна формуватись на основі реалізації тих чи інших принципів регіональної політики, які дають можливість створити відповідні умови для життєдіяльності населення на певній території на конкретний (даний чи прогнозний) період, і це є головні напрямки розвитку продуктивних сил. Принципи регіональної політики розробляються в рамках стратегії соціально-економічного розвитку держави. Кожен з них повинен відображати проблеми розвитку суспільства; мати в своїй основі закономірність, торкатись крупної проблеми, а також служити інструментом вирішення стратегічних завдань регіонального розвитку. Принципи регіонального розвитку відносяться до області політики.

Сукупність регіональних принципів стратегічного значення формують просторовий аспект стратегії – геостратегію. В даний час дуже важливо визначити стратегічні регіональні принципи, тобто стратегічні принципи розвитку кожного соціально-економічного району в рамках національної стратегії розвитку держави.

В “Пояснювальній записці до проекту Концепції регіональної політики в Україні і Основних напрямів розвитку регіонів України” зазначається, що стратегія регіональної політики полягає у тому, щоб органічно поєднати інтереси держави і регіонів, створити умови для раціонального використання місцевих ресурсів та особливостей природно-виробничого потенціалу з метою найефективнішого розвитку продуктивних сил. Слід констатувати, що національна стратегія розвитку України повинна також передбачати розв’язання трьох наступних надзвичайно важливих проблем.

1. Розбудова державності і формування національногосподарського комплексу України.

2. Розробка ефективної внутрішньодержавної стратегії, тобто визначення шляхів повноцінного розвитку регіонів України.

3. Інтеграція національногосподарського комплексу з національними комплексами сусідніх держав і світовою економікою.

Отже, стратегія розвитку економічного району повинна базуватись на наступних принципах:

1. Трансформація структур господарських комплексів соціально-економічних комплексів з метою досягнення відповідності їх потенціалам їх територій.

2. Інтеграція господарських комплексів економічних районів в єдиний національний господарський комплекс України.

3. Послідовне покращення екологічної ситуації в регіонах. Зменшення соціальної напруги в регіонах.

5. Формування якісно нових взаємовідносин між державою і регіонами на взаємовигідних умовах.

Названі принципи в кожному з регіонів повинні реалізовуватись виходячи з урахування.

Література:

1. Андрейцев Ю.І. Екологічна експертиза, право та практика. – К.: 1998, 230 с.

2. Бахмачук Ю.А. Доповідь про забезпечення народогосподарського комплексу водою і стан водних ресурсів. – Львів: 2000, 58 с.

3. Білявський Г.О. Основи загальної екології. – К.: 1999, 154 с.

4. Водний кодекс України.

5. Ворнов А. К. Навколишнє середовище та розвиток. – Харків: 1998, 243 с.

6. Друзь В.Л. Методичні засади еколого-географічних досліджень річкових систем. – Рівне: 2000, 139 с.

7. Махортов Ю.А. Эколого-экономические проблемы использования земельных угодий. – Луганск: 1999, 140 с.

8. Музика О.Л. Проблеми використання водних ресурсів України. – К.: 2000, 352 с.

9. Постанова Верховної Ради України Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

10. Пропозиції Держводгоспу до проекту програми діяльності Кабінету Міністрів України.

11. Семенченко П.М. Практика экономического регулирования и охраны окружающей среды /Приаз. гос. техн. ун-т. – Донецк: 1997, 143 с.

12. Старченко В.Я. Проблеми і перспективи розвитку водних ресурсів К.: 1998, 108 с.

Назва реферату: Аналіз соціально-економічного районування України. Концепція регіональної політики України
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-14 11:24:23
Прочитано: 7765 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com