У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Аналіз забезпечення робочої сили

Аналіз забезпечення робочої сили

Зміст

 

стор.

Вступ

6

1.

Економічна сутність оплати праці, види та форми оплати праці

11

2.

Аналіз забезпечення робочої сили і використання трудових ресурсів

19

3.

Аналіз витрат на оплату праці

26

 

3.1. Аналіз використання фонду оплати праці

26

 

3.2.3.2. Аналіз факторів, що впливають на абсолютне відхилення

по фонду оплати праці

32

 

3.3. Аналіз співвідношення зростання продуктивності праці і

заробітної плати

36

4.

Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи

39

Висновки

44

Список використаних джерел

47

Додатки

49

Вступ

В системі управління сучасним виробництвом економічний аналіз господарської діяльності відіграє важливу роль. За його допомогою створюється надійне інформаційне забезпечення необхідне для прийняття відповідних рішень.

В сучасних умовах для прийняття відповідних рішень, самостійності підприємств, впровадження економічних методів управління, сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність щодо контролю за господарською діяльністю підприємств, залучення уваги керівництва до процесів, що проходять на мікроекономічному та макроекономічному рівнях.

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає потреба в своєчасній і достовірній інформації, яка б забезпечувала прийняття обґрунтованих рішень. У зв’язку з цим зростає роль економічного аналізу, який забезпечує достовірну інформацію про наявність і використання ресурсів підприємств, і в першу чергу - розрахунків з оплати праці.

Аналіз розрахунків з оплати праці - один із самих важливих і складних ділянок роботи, який вимагає точних і оперативних даних, де відображають зміни в чисельності працівників, затратах робочого часу, категоріях працівників, здійснюється контроль за використанням трудових ресурсів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про оплату праці»[2] заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Цей закон визначає економічні, правові та організаційні заходи оплати праці працівників, які перебувають у трудових відносинах, на підставі трудового договору з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та господарювання, а також з окремими громадянами та сфери державного й договірного регулювання оплати праці спрямований на забезпечення відтворювальної і стимулюючої функцій заробітної плати.

Метою економічного аналізу господарської діяльності є забезпечення доступу всіх заінтересованих користувачів до інформації та звітності, яка дає об’єктивну картину фінансового становища і результатів діяльності суб’єкта господарювання.

В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в організації праці та її оплати. Це пов’язано з економічною кризою, масовим спадом виробництва, зниження продуктивності праці, звільнення з виробництв значної кількості робітників та службовців, інженерно-технічних працівників.

В сучасних умовах оплата праці залежить не тільки від результатів праці працівників, але й від ефективності діяльності підприємств. Підприємствам слід відмовиться від надто жорсткої тарифної системи і розробляти нові гнучкі системи оплати праці зокрема, такі, які допускають розділ між робітниками частки прибутку підприємства.

Економічна ситуація, що склалася в Україні, явно засвідчує, що процес реформ наштовхує на обмежену соціальну політику, а падіння життєвого рівня адекватно скорочує соціальну базу реформ. Проблема оплати праці виступила тепер на перший план при оцінці економічного та соціального розвитку України. У зв’язку з цим, постає глобальне питання удосконалити систему оплати праці, зробити її відповідно перехідного періоду, найголовніше-вирішити питання щодо погашення заборгованості заробітної плати.

Основними завданнями аналізу розрахунків з оплати праці на підприємстві є :

контроль за якістю і кількості затраченої праці, за виконанням завдань щодо зростання продуктивності праці, за використанням фонду заробітної плати працівників підприємств.

своєчасне і правильне віднесення сум нарахованої заробітної плати і відрахування органам соціального страхування на собівартість продукції виконаних робіт, послуг, а також на валові витрати.

здійснення всіх розрахунків з працівниками і службовцями по заробітній платі у встановлені строки.

Англійський економіст А. Маршал визначає заробітну плату як ціну ресурсу, він видвинув два фактора які визначають заробітну плату:

гранична продуктивність праці;

витрати виробництва, навчання і утримання робітників.

Кемлбелл Р., Макконел і Стенин Л. Брю, в своєму «Економіксі» дають слідуючі визначення заробітної плати, що це ціна, яка виплачується за використання праці. Макконел і Брю говорять про винагороду, як форми заробітної плати, називаючи винагороду праці робітників і службовців заробітної плати плюс додаткові виплати.

Значну увагу анлізу розрахунків з оплати праці приділять багато вітчизняних вчених. В економічній літературі є цілий ряд робіт, в яких вчені-економісти в певній мірі присвячують питання пов’язані з проблемою обліку заробітної плати в сучасних умовах серед них: Валуєв Н,І., Дяченко В.П., Грабова Н.М., Іваненко В.М., Мельник В.М.,Савицька Г.В. та інші.

Важливість проблеми розрахунків з оплати праці і зумовила вибір теми даної курсової роботи, при написанні якої була поставлена певна мета.

Метою даної курсової роботи є проведення аналізу розрахунків з оплати праці.

Для досягнення цієї мети передбачено вирішити слідуючі завдання: розкрити економічну суть плати праці, її види та форми; провести аналіз забезпечення робочої сили і використання трудових ресурсів; аналіз витрат на оплату праці; узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи.

В процесі написання курсової роботи широко використанні законодавчі акти України, інструктивні матеріали Міністерства фінансів, Міністерства економіки України з питань обліку заробітної плати, інструкції Головної податкової адміністрації з питань оподаткування, періодичні видання, спеціальна література з економічного аналізу, а також дані поточного обліку і звітності ВАТ “Веда”

Дослідження проводиться на базі ВАТ “Веда”. Дане підприємство спеціалізується на випуску машин для розробки ґрунтів різних категорій, шляхових машин, бетононосіїв, машин для ремонту трубопроводів і запчастин до них: надає послуги підприємствам по механічній та термічній обробці деталів, виготовленню окремих вузлів до машин, конструкцій тощо.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com