У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Соціально-економічні чи природні передумови розвитку легкої промисловості

Сторінка 5

Експорт текстилю та текстильних виробів у 1995р. подвоївся у порівнянні з попереднім роком (відповідно 159,4 млн.дол. у 1994р. і 314,8 млн. дол. у 1995ð.) Збільшення експорту тут викликане розширенням масштабів давальницьких відносин із зарубіжними країнами. Оскільки давальці ввозять свою сировину, то відповідно збільшився також імпорт текстилю.

У 1996р. із всієї продукції, що вироблено легкою промисловістю продано населенню 5,3% тканин; 5,7% швейних виробів; 38,3% панчішно-шкарпеткових виробів; 28,2% взуття.

Не маючи збуту підприємства скорочували обсяги виробництва продукції. Якщо у 1990р. продукція легкої промисловості у структурі виробництва предметів споживання становила 226.%, то у 1995р. тільки 6%, тому що споживчий попит населення був пов'язаний з витратами на продовольчі продукти та комунальні послуги, ось чому відповідно зросла питома вага харчової промисловості з 43,2% до 52,8%, а оплата за паливо та електроенегію - з 2,7% до 15,1%, тобто у населення не залишається грошей для покупки товарів легкої промисловості.(дод. 6) Без визначення необхідного балансу у споживанні продовольчих і непродовольчих товарах, комунальних і побутових послуг та відповідного підвищення купівельної спроможності населення підйом виробництва у легкій промисловості неможливий.

Підвищити купівельну спроможність населення можливо різними шляхами: підвищенням заробітної плати, здешевленням товарів і продуктів споживання, лібералізацією податкової системи.

Із зростанням попиту буде зростати реалізація продукції легкої промисловості, у підприємств з'являться кошти для видачі заробітної плати. Це приведе до подолання платіжної кризи. На підприємствах будуть краще використовуватись виробничі потужності і трудовий потенціал. З'являться кошти для інвестицій, модернізації виробництва і впровадження нових технологій, а також зменшаться розміри умовно-постійних витрат, що обумовлює подолання збитковості окремих виробництв легкої промисловості.

5.Удосконалення розвитку і розміщення легкої промисловості в період переходу до ринкової економіки

Основні виробничі фонди є частиною виробничого потенціалу господарства. До них належать засоби праці, що функціонують у сфері матеріального виробництва і багаторазово використовуються у виробництві матеріальних благ, але при цьому зберігають натуральну форму, зношуються поступово і переносять свою вартість на створений продукт частинами у вигляді амортизаційних відрахувань. Кількісний і якісний рівні основних виробничих фондів і передусім їх активної частини машин і обладнання - характеризують виробничий потенціал народного господарства. Введення основних фондів у легкій промисловості в натуральному виразі становило: у 1990р. на підприємствах встановлено 204,1 тис. прядильних веретен, у 1991р. тільки 8,5 тис., у 1992р. у 1993р. - нічого, у 1994р. -0,6 тис., у 1995р. - нічого. Одним із основних показників, що характеризують основні виробничі фонди, є виробнича потужність - здатність засобів праці виробляти максимальну кількість продукції. Так, у 1990ð. у галузі легкої промисловості введено потужності по виробництву панчішно-шкарпеткових виробів на 2,4 млн.пар, у 1991-1995 роках такі потужності практично не вводились.

Основним джерелом нарощування ОФ є капітальні вкладення. Обсяг капітальних вкладень у легку промисловість зменшився у 1995ð. у порівнянні з 1993ð. більше, ніж удвічі, причому зменшення обсягу капітальних вкладень у легку промисловість відбувалося швидше, ніж в інші галузі промисловості, в результаті їх питома вага у загальному обсязі капітальних вкладень у промисловість знизилась з 4,4% у 1993ð. до 3,1% у 1995ð. Іноземні капітальні вкладення у розвиток легкої промисловості у 1995р. становили 30 млн. доларів, або 4% від суми капітальних вкладень у промисловість.

Технічне переозброєння і реконструкція підприємств є основним джерелом нарощування виробничого потенціалу, його інтенсивного розвитку. Оскільки віддача капіталовкладень у технічне переозброєння і реконструкцію приблизно вдвоє більша за нове будівництво, сюди спрямовується не менше ніж половина загальної їх суми.

Перехід регіонів і підприємств до ринкових відносин означає, що в майбутньому головним джерелом розширеного відтворення фондів будуть власні кошти (прибуток) і банківські кредити. Централізовані банківські кредити спрямовуватимуться лише на фінансування найважливіших державних программ, оборонні об'єкти.

Могутнім засобом прискорення науково-технічного розвитку та інтенсифікації економіки в сучасних умовах стають зовнішньоекономічні зв'язки. Нині оволодівати найновішими досягненнями науки і техніки без інтенсивного обміну науковими дослідженнями, різноманітними товарами і послугами означає нераціонально використовувати власні ресурси, втрачати час і темпи розвитку.

Основним напрямом зовнішньоекономічної діяльності України є розвиток і поглиблення торгово-економічного співробітництва з республіками колишнього СРСР, країнами Східної Європи, розвиненими країнами світу, особливо з тими, що мають чисельну українську діаспору.

Найважливішою формою економічного співробітництва з країнами близького зарубіжжя нині є взаємний обмін різними видами сировини, готової продукції та наукове співробітництво. Однак необхідним є послідовна і радикальна перебудова механізму економічних зв'язків, здійснення кардинальних заходів для їх оптимізації. Зокрема, передбачено захист економічних інтересів України через встановлення митного кордону з республіками колишнього СРСР.

За сучасних умов Україна налагоджує прямі зовнішньоекономічні відносини з багатьма країнами світу. Так, на кінець 1996р. нашу державу визнали понад 160 країн світу, 132 з них встановили з Україною дипломатичні відносини

Отже, перебудова зовнішньоекономічної діяльності України значною мірою сприятиме її просуванню на світовий ринок та інтегрування у міжнародну економіку.

Висновки

В Україні відчувається дефіцит багатьох товарів народного споживання. Відсутність реальної конкуренції спричиняє завищення цін, спонукає продавати низькоякісну продукцію. Нині зростання дефіциту товарів поєднується з гострим дефіцитом державного бюджету. Потреба радикального реформування очевидна. Слід рішуче згортати економічно неефективні для суспільства види діяльності. Доцільно переорієнтовувати підприємства на випуск продукції, потрібної споживачеві, збільшувати капітальні вкладення у виробництво нових, технічно складних товарів тривалого користування, формувати розвинену мережу обслуговування їх, нарощувати виробництво садових будиночків, розширювати продаж будівельних матеріалів, засобів механізації, що реально впливатиме на рівень життя населення України.

Активізація структурної перебудови підприємств легкої промисловості буде залежати від покращення фінансового становища підприємств, що насамперед залежатиме від підвищення купівельної спроможності населення. Якщо не буде підвищуватися купівельна спроможність населення буде незначне зростання обсягів виробництва із дальшим поглибленням конкурентоспроможності продукції галузі.

Таким чином, відроджувати вітчизняного товаровиробника в Україні необхідно негайно, починаючи з товарів широкого вжитку. І це є політично, економічно та соціально обґрунтованим, вигідним для скорішого економічного відродження незалежної і суверенної України.

Забезпечити це відродження можна і необхідно тільки за умови, що заходи будуть системними та комплексними, цілеспрямованими і достатніми для отримання відчутних позитивних результатів. До таких заходів належать:

-Максимально можливі зниження податкового пресу.

-Пільгове кредитування, модернізація та поповнення необхідних оборотних коштів.

-Амністія або повна реструктуризація боргів.

-Митні тарифи.

-Інформація та реклама для вітчизняних товаровиробників.

-Протекціонізм в експорті.

1 2 3 4 [5] 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com