У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розвиток і розміщення атомної електроенергетики України

Розвиток і розміщення атомної електроенергетики України

ЗМІСТ

Вступ .ст.3-4

І розділ

Теоретико-методологічні основи дослідження розвитку і розміщення атомної енергетики ст.5-17

1.1. Еволюція розвитку паливно-енергетичного комплексу України

(ПЕК) ст.5-8

1.2. Етапи розвитку атомної енергетики ст.8-15

1.3. Процес атомного циклу ст.15-16

1.4. Види атомних реакторів ст.16-17

ІІ розділ

Аналіз розвитку і розміщення атомної енергетики України .ст.18-30

2.1. Дефіцит енерговиробництва та обмеження

енергопостачання .ст.18-20

2.2. Прогноз раціональної структури генеруючи потужностей і

розвитку ядерної енергетики .ст.20-30

ІІІ розділ

Проблеми та перспективи розвитку атомної енергетики ст.31-48

3.1. Проблеми та перспективи розвитку атомної енергетики

світу .ст.31-45

3.2. Проблеми ядерної енергетики України .ст.45-46

3.3. Атомна енергія і надалі відіграватиме важливу роль .ст.46-48

Висновки ст.49-50

Список використаної літератури ст.51

Додатки ст.52-57

ВСТУП

Збереження і зміцнення політичної, економічної й енергетичної безпеки держави залежить в першу чергу від стану справ у базових галузях економіки. До таких галузей відноситься енергетика, рівень розвитку якої визначає місце і роль держави у світовому співтоваристві.

Слід зазначити, що нові геополітичні умови, в яких опинилася Україна після розпаду СРСР, круто змінили весь хід економічного і соціального розвитку країни. В першу чергу це відбилося на значному зниженні її енергетичної безпеки, що виражається, по-перше - різким падінням виробництва власних паливних ресурсів і виробітку електроенергії, і по-друге - значним скороченням надходження енергетичних ресурсів в Україну ззовні. Становище погіршив і введений у свій час мораторій на розвиток ядерної енергетики в Україні, що призвело до заморожування будівництва декількох ядерних енергоблоків, які знаходяться в різних стадіях готовності. У підсумку виробництво електроенергії в Україні за період 1990-1999 р. знизилося з 296,3 млрд. кВт. г до 171,5 млрд. кВт. г. При

цьому, якщо в 1990 р. рівень споживання електроенергії на душу населення склав 5179,5 кВт. г/чол., що наблизило Україну до промислове розвинутих країн, то в 1999 р. цей показник знизився майже до 3390 кВт. г/чол., що відповідає рівню 1973 р. А як відомо, рівень споживання електроенергії є одним із ключових показників, що характеризують стан економіки і рівень життя населення. При цьому, весь сучасний світ живе в епоху прискореної електрифікації, й усі промислово розвинуті країни, маючи досить потужну енергетичну базу, продовжують її нарощувати. Таким чином, якщо не будуть прийняті заходи для подолання кризових явищ в енергетиці, виникнуть досить серйозні проблеми, пов'язані з енергетичною безпекою, життєвий рівень населення України буде продовжувати знижуватися.

В цих умовах необхідно знайти ту раціональну схему розвитку енергетики, яка відповідала б інтересам країни, а саме:

Ø була б спрямована на підвищення енергетичної безпеки;

Ø забезпечувала б стійке і надійне постачання всіх секторів економіки електричною і тепловою енергією;

Ø сприяла б підвищенню життєвого рівня населення.

Як показує світовий і вітчизняний досвід, ядерна енергетика здатна забезпечити рішення поставлених завдань досить ефективно. При цьому для ухвалення рішення в області стратегії розвитку ядерної енергетики необхідно виходити з тих реальних умов, в яких знаходиться Україна.

І РОЗДІЛ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ І РОЗМІЩЕННЯ

АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

1.1. Еволюція розвитку паливно-енергетичного комплексу України (ПЕК)

Потреба в різних видах енергії та палива зростає високими темпами при обмеженому використанні таких видів енергетичних ресурсів, як нафта, природний газ, атомне паливо та вугілля. Розміщення підприємств важкої галузі, де витрати на паливо складають значну частину собівартості готової продукції, знаходяться під великим впливом паливного фактору. На територіальну організацію продуктивних сил та на розвиток усього народного господарства великий вплив робить електроенергетика, яка є складовою частиною паливно-енергетичного комплексу України.

Електроенергетичний комплекс України - це основа функціонування та розвитку національної економіки, забезпечення цивілізованих умов життя суспільства, тому його технічний, технологічний та інтелектуальний потенціал знаходиться на достатньо високому рівні. Будівництво могутніх ліній електропередач дає можливість засвоєння паливних ресурсів незалежно від віддалення районів споживання. Розвиток електричного транспорту розширює територіальні границі промисловості. Необхідна кількість електроенергії притягає до себе підприємства і виробництва, в яких частина паливно-енергетичних затрат значно більша в собівартості готової продукції, ніж в інших сферах промисловості.

Складність проблеми розвитку енергетики наприкінці XX та початку XXI століть значною мірою визначається співвідношенням кількісних та якісних характеристик економічного зростання. Наприклад, період 1950 - 1973 рр. був періодом високих темпів зростання світового національного продукту, коли було вичерпано багато діючих протягом десятиліть екстенсивних факторів розвитку. Зараз ситуація докорінно змінилася.

Останнім часом провідні країни світу перейшли до якісно нового типу економічного зростання, основними складовими якого є глобальний технологічний переворот, перехід від ресурсопоглинаючої моделі економічного розвитку до наукоємної, інформаційної постіндустріальної моделі, до підвищення продуктивності всіх факторів суспільного виробництва за рахунок зростання питомих витрат наукоємних, високопродуктивних технологій, підвищення добробуту населення за рахунок якості матеріальних і духовних благ.

Проте ще немає повного обґрунтування оптимальних умов та шляхів переходу від індустріального до інформаційного суспільства. Не ясно, як вплине на темпи економічного зростання та споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).

Слід зазначити, що однією з передумов існування України як дійсно незалежної держави є формування власного паливно-енергетичного комплексу (ПЕК). Потребує власного бачення (з державотворчих позицій) розвиток нашої енергетики, визначення своїх пріоритетів у багатовекторній системі координат світової політики, зокрема, рівень зв'язків з країнами колишньої СРСР повинен бути оптимальним. Без перебільшення можна стверджувати, що власне стан ПЕК визначає як стан національної економіки в цілому, так і рівень життя людей.

Необхідна обґрунтована стратегія розвитку ПЕК України на віддалену перспективу, на базі якої формуватиметься програма на більш короткі періоди. Однак багато ключових питань майбутнього енергетики до останнього часу розглядалося в Україні з використанням традиційних підходів минулих років, які передбачають тиражування та модифікацію вже відомих та випробуваних рішень.

Аналіз показує, що підприємства ПЕК до 2005 р. потребують інвестицій понад 32 млрд. дол. США, в тому числі у видобування вугілля - 10,2, нафтовидобування та нафтопереробну промисловість -6,5, газову промисловість - 4,3, електроенергетику - 11,5 млрд. дол. США.

Донедавна відмінною характерною рисою української енергетики було нарощування централізації виробництва, розподілу енергії та диверсифікації джерел її виробництва. Проте у майбутньому характерним буде поєднання потужних та відносно малих енергоджерел.

У розвитку та розміщенні електроенергії в Україні визначеними являються наступні принципи:

• Концентрація виробництва електроенергії внаслідок будівництва великих районних електростанцій, які використовують дешеве паливо та гідроенергоресурси;

• Комбінація виробництва енергії та тепла з метою теплозабезпечення міст та індустріальних центрів;

• Широке засвоєння гідроенергоресурсів з урахуванням комплексного вирішення задач електроенергетики, транспорту та водопостачання;

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com