У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розвиток і розміщення атомної електроенергетики України

Сторінка 9

Нарешті, існує тягар відповідальності за виснажені ресурси перед майбутніми поколіннями. Викопне вуглеводне паливо має тенденцію до повного вичерпання. І газ, і нафту буде безповоротно втрачено як цільову сировину для хімії синтезу нових речовин. Можливо, наші онуки шкодуватимуть, що їхні предки не були достатньо завбачливі й не обмежили використання газу на планеті, щоб залишити хоч якусь частину. У нерівномірності розподілу по земній корі запасів органічного палива, у неоднаковому споживанні в різних країнах, в існуванні нелогічних форм розробки і необмежених масштабів використання закладено причину досить швидкого його зникнення. У цьому ж поки що криється і майбутня драма, що розіграється, якщо людство не знайде нові необмежені у світовому масштабі джерела енергії або не зможе перейти до нового способу виробництва. Аналіз наявності викопних енергоресурсів засвідчує похмуру картину можливостей майбутнього. Оптимізм людини, яка вважає, що вичерпання не поновлюваних ресурсів буде неодмінно компенсоване науково-технічним прогресом, необґрунтований. Про появу деяких альтернативних джерел електроенергії поки що можна говорити лише в абстрактному смислі. Перед людством постане питання: що робити далі? Проте люди вже починають усвідомлювати, що не варто опалювати котли нафтою, настав час займатися заощадженням ресурсів. Лише в ім’я заощадження вуглеводневої сировини вже необхідно розвивати атомну енергетику. До речі, США розглядають свої великі органічні запаси як національне багатство, яке зберігається для неенергетичного і транспортного використання майбутнім поколінням, і купують нафту у величезних кількостях, поповнюючи її запаси.

Якщо розглядати структуру світового споживання палива людством, то атомна енергетика займає сьогодні близько 6 % питомої ваги всіх енергоресурсів, споживаних на планеті, а майже 89 % припадає на органіку. Звичайно, атомній енергетиці конкурувати з теплоенергетикою в економічному плані важко. Але є незаперечна перевага – величезний потенціал ядерного палива для більш ефективного виробництва енергії. Усі нетрадиційні джерела енергії – вітер, сонце, припливи, тепло Землі – неконкурентоспроможні через їх економічну нерентабельність і малі ресурси (усього 2 %, і зростання цієї частки поки що не очікується). Подальше збільшення використання органічного палива призведе не лише до вичерпання запасів нафти, газу й вугілля, перманентного зростання їхньої вартості, подорожчування одержуваної енергії, а й до сильного збурювання природних біологічних циклів вуглецю, азоту, фосфору, сірки й ін. елементів. Спалювання органічного палива призводить до щорічного викиду 27 млрд. Т вуглекислого газу (СО2) в атмосферу. Виробництво електроенергії несе відповідальність за 30 % цієї кількості. Внесок же атомної енергетики у світове електровиробництво досягає 17%, що запобігає емісії приблизно 2,3 млрд. т СО2, або близько 10 % загального викиду, і мільйонів тонн оксидів сірки й азоту.

Завдання захисту атмосфери виникає через споживання викопних видів палива, які створюють нерозв’язну проблему відходів. Ця проблема має 2 аспекти: їх колосальний обсяг у вигляді газів і твердих часток і метод видалення, який полягає в їх розсіюванні в атмосфері. Обидва за допомогою технічних засобів докорінно не можуть бути змінені. Наслідки триваючого спалювання вугілля, нафти і біомаси разючі. Прискорене зростання концентрації СО2 відбувалося у середньому на 0,2 ppmv (ppmv – parts per million in volume) на рік між 1960 і 1975рр. і на 1,3 ppmv між 1960 і 1995 рр. Лише за 1990-1995 рр. щорічна емісія СО2 збільшилася на 12 %. При збереженні темпів розвитку теплоенергетики концентрація СО2 зросте більш ніж на 500 ppmv до 2050р. і більш ніж на 900 ppmv до кінця століття. Для порівняння: у 1765р. вона становила 279 ppmv. Сумарні обсяги викидів парникових газів спричинять протягом століття майже подвоєння їхнього вмісту в атмосфері в порівнянні з попереднім рівнем. Наслідки будуть катастрофічними.

Людство очікують глобальні випробування, пов’язані з парниковим ефектом. В Антарктиді вже зафіксовано потепління на 2,8°С. За даними експертів ООН, якщо існуючі рівні викидів не буде зменшено, протягом століття температура підніметься на 4°С. Для повного розтоплення льоду на найбільшому у світі льодовику і льодів Арктики знадобиться лише декілька сотень років. Рівень Світового океану в цьому випадку підніметься на 65 м! Але й менше підвищення рівня води в океані матиме згубні наслідки для навколишнього середовища. Насамперед, це створює особливу загрозу для густонаселених районів річкових дельт, особливо Північно-Західної Європи і Південно-Східної Азії. Інші результати потепління поки що передбачити важко.

Електроенергія, вироблена на АЕС Європейського Союзу, забезпечує запобігання емісії 800 млн. т діоксиду вуглецю щорічно. Для досягнення такого ж ефекту з доріг Європи треба було б забрати 200 млн. автомобілів.

Забруднення може досягти неприпустимих меж, якщо країни, що розвиваються, задовольнятимуть зростаючі енергопотреби за рахунок органічного палива при досягненні середнього рівня енергоспоживання. Цей фактор є одним із принципових обмежень нарощування виробництва енергії за рахунок спалювання вуглецевого палива. Якщо ми не хочемо піддати нашу планету загрозі необоротної зміни клімату і залишити майбутнім поколінням (до кінця століття!) Землю без будь-яких викопних ресурсів, які можна було б експлуатувати, то зобов’язані при виборі енергетичних джерел для розвитку проявляти значно більше уваги до охорони навколишнього середовища. Серед продуктів згорання є сполуки-канцерогени принаймні 5-6-ти видів (у т.ч. залишки полі циклічних ароматичних вуглеводнів), які впливають не лише на людину, а й на будь-які організми, викликаючи появу злоякісних пухлин і пороки розвитку органів. У зв’язку з цим у США кожна тонна органічного палива, яке спалюється, обкладається додатковим податком з метою збереження навколишнього середовища. Кіотська угода, укладена низкою держав світу на зустрічі, яка відбулася у зв’язку зі зростаючою загрозою парникового ефекту, передбачає плату за викиди, що перевищують визначені ліміти. Жорсткість екологічних норм спричинює збільшення витрат на очищення викидів.

Європейська комісія визначила вартість кіловат-години електроенергії з урахуванням екологічного збитку, пов’язаного з забрудненням біосфери. Так, збиток від 1 кВт-год, отриманої на станції, яка працює на вугіллі, становить 6,4 центів; на газовій – 2,8 центів; на атомній – 0,1 цента. Інші дослідження (ІЕА, 1998р.) засвідчили, що при „зовнішній вартості” викиду вуглецю $30 за 1 т „вугільна електрика” може подорожчати на 20 %, а при $200 за 1 т „газова електрика” – на 40 %.

Щоб екологія стала нормальною, суспільству необхідна чиста і потужна енергетика, яка могла б не лише задовольняти споживчі потреби людини, а й підтримувати чистоту в природі, або була б достатньо економічною для того, щоб будувати і використовувати ефективні очисні споруди, компенсуючи діяльність виробництва, його вплив на навколишнє середовище. Упродовж останніх 10-12 років говорити про те, що необхідно інтенсивно розвивати атомну енергетику, вважалося просто непристойним. Проте атомна енергетика ще не сказала свого останнього слова. Через 50-100 років, в умовах стрімкого скорочення запасів органічного палива, технологічний потенціал тієї чи іншої країни визначатиме її геополітичний статус і вплив у світі.

При всьому цьому практичне використання ядерного палива в атомній енергетиці сьогодні має ще 2 важливі, до кінця не вирішені проблеми – опромінене ядерне паливо (ОЯП) і високоактивні відходи (ВАВ). При використанні U-Pu ПЦ застосовують ядерне паливо (ЯП), у якому вихідним матеріалом, який ділиться, є ізотоп 235U, вміст якого, порівнянно з природним (0,71 %), для одержання стабільності протікання ядерної реакції підвищений до 2,5-5,0 % (залежно від виду реактора). При зіткненні ядра цього ізотопу з повільним („тепловим”) нейтроном атом може поділитися на 2 інших, які володіють величезною кінетичною енергією в десятки тисяч електрон-вольт і, гальмуючи свій рух у паливному матеріалі, перетворять цю енергію на тепло. Цей процес ядерного розщеплення супроводжується вивільненням декількох швидких нейтронів. Якщо їх сповільнити поглиначем (графітом, водою), вони змусять розщепитися інші атоми 235U і породять реакцію ядерного поділу.

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com