У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розвиток і розміщення атомної електроенергетики України

Сторінка 3

Всесвітньо-відомими стали праці по теорії атомної матерії і

оболонкової структури атомного ядра, дослідження "неаксильних" атомів, дифракційної теорії атомних реакцій, виконаних в Інституті теоретичної фізики, Фізико-технічному інституті, Інституті атомних досліджень АН УРСР.

Значного розвитку в країні отримали праці в області високої енергії, які стали цінною базою при створенні реакторів на швидких нейтронах.

Але здійснення цілого ряду важких атомних досліджень ще не вирішувало питання про створення цілісного нового направлення в енергетичній галузі, її практична реалізація передбачала проведення великої кількості експериментальних робіт для оптимального вибору проектів енергетичних реакторів, отримання нових матеріалів так званого атомного класу чистоти та їх сплавів і т.п. Другий етап включав засвоєння в промисловому масштабі виробництва насиченого урану, важкої води та ін.

Буквально на протязі 20 років потрібно було знову створювати в нашій країні уранодобувної промисловості, збудувати спеціальні металургійні заводи, розробити і запустити в хід промислові реактори для отримання матеріалів, які діляться, здійснити програму виробництва основних енергетичних реакторів.

Так заложились основи атомної енергії.

Яким же повинен бути потенціал цілеспрямованості наших учених, щоб в якомога короткий термін вивести радянську атомну енергію на передній край! Зішлемся на один характерний приклад. У грудні 1946 р. запущено в дію перший в Європі та Азії радянський атомний уран-графітовий реактор. Але потрібно замітити, що це відбулося трохи більше, ніж через рік після завершення Великої Вітчизняної війни. А в 1954 р. у м.Обнінську, під Москвою, запущена в дію перша в світі експериментальна атомна електростанція промислового типу з уран-графітовим канальним реактором, яка продемонструвала всьому миролюбному людству можливість мирного використання енергії атома.

Лише завдяки постійному контролю та діючої допомоги з боку Центрального Комітету КПРС, вдалося здійснити ту широку програму розвитку атомної енергетики, яка зараз перетворюється в життя і в нашій країні.

Слід також підкреслити і те, що атомна енергетика УРСР на всіх

етапах свого розвитку повністю спиралась на вітчизняне машинобудування, електротехнічну промисловість і приладобудування.

Ядерна енергетика України, як складова частина електроенергетики та паливно-енергетичного комплексу, являє собою складну науково-технічну, технологічну та економічну систему. Вона є найбільшим постачальником електроенергії для задоволення потреб економіки та населення країни, що обумовлює її нерозривний зв'язок із рівнем розвитку продуктивних сил. Об'єкти ядерної енергетики є найбільш капітало-, науково - та працемісткі. Вони мають великі терміни будівництва та експлуатації.

Особливості функціонування ядерної енергетики, як і електроенергетики в цілому полягають:

· в неперервності технологічного процесу виробництва;

· у нерозривності у часі основних процесів виробництва і споживання продукції - електроенергії;

· в режимній залежності від роботи енергосистеми;

· у внутрішніх та зовнішніх технологічних та економічних зв'язках, які все посилюються;

· в залежності від наявності власних первинних енергоресурсів, а за їх відсутності - від зовнішніх (імпортних) поставок палива.

Ядерна енергетика за своїм функціональним призначенням підрозділяється на об'єкти:

Ø що виробляють енергію - АЕС, АТЕЦ;

Ø що передають енергію - ЛЕП, теплофікаційні системи;

Ø ядерно-паливного циклу, які включають:

• видобуток і збагачення уранових руд;

• виробництво гексафториду урану 1)Р6 (конверсія урану);

• видобуток цирконієвих руд, заготівлю цирконієвого сплаву і цирконієвого прокату;

• виробництво тепловиділяючих зборок (ТВЗ);

Ø наукового, конструкторсько-технологічного і проектного супроводження.

Розміщенню кожного з цих типів енергетичних об'єктів властиві свої принципи. На розміщення АЕС, АТЕІЦ впливають такі чинники:

Ø тип енергетичного реактора, компонування технологічного устаткування;

Ø можливість для підземного розміщення енергетичних об'єктів;

Ø наявність достатньо великих електричних навантажень (для АТЕЦ також теплові навантаження), порівняних з потужністю розміщуваного об'єкта;

Ø наявність в районі можливого розміщення площадки, що відповідає технічним вимогам;

Ø близькість водяних ресурсів і площ для будівництва об'єктів технічного водопостачання;

Ø низька сейсмічність регіону розміщення;

Ø наявність гірсько-геологічних умов, що відповідають вимогам довгострокової експлуатації (довгострокове збереження відпрацьованого ядерного палива, можливість поховання або консервації реакторних установок після зняття об'єкта з експлуатації);

Ø забезпечення безпеки об'єкта в особливих умовах і екологічної безпеки.

На розміщення підприємств по видобутку уранових руд і їхнього збагачення впливають:

Ø наявність відповідних запасів промислових родовищ, а також умови їхньої розробки;

Ø ступінь впливу розробки і збагачення на навколишнє середовище. Вибір місця розміщення підприємства по виробництву гексафториду

урану ІІР6 залежить від того, який метод застосовується для конверсії урану: "сухий" метод з використанням плазмового реактора (російський метод); "сухий" метод, що включає фторування і фракційну дистиляцію (американський метод); "мокрий" метод - екстракція, гідрофторування, фторування 1)Р6 (цей метод застосовується у Франції, Канаді та Великобританії).

Підприємства по видобутку цирконієвих руд розміщаються при наявності достатньо ефективних запасів, а розміщення підприємств інших цирконієвих виробництв (одержання цирконієвого сплаву і прокату) тяжіють до місць видобутку цирконієвих руд.

Оскільки виробництво тепловиділяючих зборок (ТВЗ) є кінцевим циклом ЯПЦ, то воно повинно бути розміщене з урахуванням усіх підприємств, що кооперуються із ним, і споживача ядерного палива - АЕС.

Розміщення організацій наукового, конструкторсько-технологічного і проектного супроводу атомної енергетики і ЯПЦ тяжіють ближче до місць відповідних виробництв і науково-інтелектуальних центрів.

1.3. Процес атомного циклу

Атомна енергетика - це складне виробництво, яке включає безліч промислових процесів, які разом утворюють паливний цикл. Існують різні типи паливних циклів, які залежать від типу реактора і від того, як протікає кінцева стадія циклу.

Звичайно паливний цикл складається з наступних процесів. У рудниках добувають уранову руду. Руда подрібнюється для відділення диоксиду урану, а радіоактивні відходи ідуть у відвали. Отримання оксиду урану (жовтий кек) перетворюється в гексафторид урану -газоподібне сполучення. Для підвищення концентрації урану - 235 гексафторид урану насичують на заводах по розділенню ізотопів. Потім насичений уран знову переводять в твердий диоксид урану, із якого виготовляють паливні таблетки. Із таблеток збирають тепловиділяючі елементи (твели), які об'єднують в зборки для вводу в активну зону атомного реактора АЕС. Вилучене із реактора відпрацьоване паливо має високий рівень радіації і після охолодження на території електростанції відправляється в спеціальне сховище. Передбачається також видалення відходів з низьким рівнем радіації, які накопичуються в процесі експлуатації і технічного обслуговування станції. По закінченню терміну служби і сам реактор повинне бути виведений із експлуатації (із дезактивацією та видаленням у відходи вузлів реактора). Кожен етап паливного циклу регламентується так, щоб забезпечувалась безпека

людей та захист навколишнього середовища.

1.4. Види атомних реакторів

Промислові атомні реактори спершу розроблялись лише в країнах, які мали атомну зброю. США, СРСР, Великобританія і Франція активно досліджували різні варіанти атомних реакторів. Однак згодом в атомній енергетиці стали домінувати три основних типи реакторів, які

1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com