У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Туристичні інвестиції у Карпатському регіоні

Туристичні інвестиції у Карпатському регіоні

Зміст

Вступ……………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Вплив туризму на розвиток економіки 6

Розділ 2. Державна регіональна економічна політика у сфері туризму

у Карпатському регіоні .9

Розділ 3. Туристичні інвестиції та розвиток туристичної галузі у

Карпатському регіоні 14

Розділ 4. Вивчення інвестиційної привабливості регіону

(проект „Туристичний потенціал Західної України) .19

Висновки .28

Список використаних джерел .30

Додатки .32

Вступ

Туризм – одна із найбільш динамічних та прибуткових галузей суспільної діяльності. Саме він вплинув на збільшення надходжень до бюджетів як високорозвинутих країн, так і країн із депресійною економікою, може бути використаний для стимулювання розвитку економіки України.

Територіальне поєднання природних та історико-культурних рекреаційних ресурсів України дозволяє у перспективі сформувати регіональні туристично-рекреаційні системи з високорозвинутою інфраструктурою, рекреаційно-оздоровчими та туристичними комплексами загальноєвропейського значення, кожна з яких може базуватися на місцевих рекреаційних ресурсах. Стримувальний ефект на розвиток галузі справляє відсутність інвестицій для оновлення і розвитку матеріально-технічної бази туризму, туристичної інфраструктури за європейськими стандартами. Тому дуже важливим є досвід областей Карпатського регіону у вивченні інвестиційної атракційності території, формуванні інвестиційних проектів та залученні інвестицій у туристичну сферу.

Мета цієї курсової роботи полягає у вивченні процесу залучення інвестицій у туристичну галузь Карпатського регіону.

Об’єкт досліджень – інвестування у сферу туризму.

Предмет досліджень – процес вивчення туристичної інвестиційної привабливості регіону і розробки туристичного інвестиційного проекту.

Тема дослідження актуальна, оскільки туризм є галуззю, яка динамічно розвивається в Україні і в найближчому майбутньому може стати суттєвим джерелом наповнення державного і місцевих бюджетів, а також важелем для економічного піднесення і розвитку України. Тому необхідно дослідити досягнення інвестування у туристичну галузь для ефективного використання обмежених ресурсів і часу. В Україні здійснюются перші спроби залучення інвестицій у туристичну галузь, тому дослідження, які дозволять знизити ризик інвестування, є дуже корисними для підприємців і держави.

Практичне значення роботи полягає в тому, що досвід Карпатського регіону може бути використаний для складання програм розвитку туризму та інвестування у цю галузь у регіонах України, де такі дослідження ще не проводилися (Волинь, Чернігівщина та ін.). Застосування іноземного (польського) досвіду дозволить уникнути небажаних помилок і сконцентрувати зусилля на конкретних проблемах і можливостях розвитку туризму. Важливим також є досвід співпраці міжнародних організацій, підприємців і державних органів, у чиїх силах сприяти або стримувати процес залучення інвестицій в економіку регіону.

Ця робота передбачає виконання таких завдань:

1) вивчити проблеми інвестування у туристичну галузь Карпатського регіону;

2) ознайомитися із процесом складання регіональної інвестиційної програми;

3) ознайомитися з досвідом міжнародної співпраці у вивченні можливостей розвитку туристичного сектору Львівської області (на основі матеріалів проекту „Туристичний потенціал Західної України” у рамках Польсько-американсько-української ініціативи про співпрацю – PAUCI);

4) вивчити основні пункти складання інвестиційного проекту для туристичного інвестора.

Методом виконання цих завдань є опрацювання відповідної літератури.

Тематика залучення інвестицій у туристичну сферу України є порівняно новою. Цим можна пояснити незначну кількість розробок, присвячених проблемам і перспективам інвестування туризму. Більшість джерел висвітлюють питання класифікації та характеристики рекреаційно-туристичних ресурсів України і окремих її регіонів, організації туристичної діяльності в Україні, розглядають проблеми розвитку туризму у нашій державі. Звичайно, при цьому відзначається відсутність необхідних інвестицій у галузь.

Основними джерелами написання даної роботи були ресурси Інтернету, зокрема сторінки обласних державних адміністрацій у Карпатському регіоні. Варто звернути увагу на Програму залучення інвестицій в економіку Івано-Франквської області на 2002 – 2005 роки, де проаналізовано стан інвестиційної діяльності, інвестиційні пріоритети, інвестиційну активність в окремих секторах економіки та інші питання. Якщо не прямо, то опосередковано тут зачеплено проблеми інвестицій у туристичну галузь, описано перспективи інвестиційного забезпечення туристично-рекреаційного комплексу. Обласні програми розвитку туризму на 2002 – 2010 роки містять окремі пункти, де відзначається необхідність сприяння залученню інвестицій через створення відповідного інвестиційного клімату.

Найважливішим джерелом інформації були матеріали регіонального семінару „Напрямки і можливості інвестицій у туристичну галузь Львівської області”, проведеного у рамках проекту „Туристичний потенціал Західної України”. Дослідження інвестиційної атракційності на основі статистичних даних та анкетування державних адміністрацій були проведені в Україні вперше. Автори проекту визначили потенційні території, які мають шанси для розвитку туризму та залучення в них інвестицій, створили карту інвестиційної привабливості регіону.

Значну частину матеріалу для роботи було взято із книги Чипяка В.Ф. „Організація туристичної діяльності в Україні”, де подано аналіз впливу діяльності у сфері туризму у світовому масштабі і в Україні.

Розділ 1. вплив туризму на розвиток економіки

Законодавством України туризм визначено як тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності у місці перебування [1].

Туристичний бізнес – вид економічної діяльності, який полягає у наданні туристичних послуг з метою отримання прибутку. До туристичних належать послуги щодо розміщення, харчування, транспортного, інформаційно-рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, розваг, побуту тощо, спрямовані на задоволення потреб туристів.

Сучасна індустрія туризму – одна із галузей світового господарства, яка швидко прогресує. Її можна розглядати і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжнародний комплекс. Швидкі темпи розвитку туристичного бізнесу наприкінці XX – на початку XXI ст. зумовлені посиленням процесу інтеграції, досягненнями НТР, особливо у галузі транспорту і нових інформаційних технологій, зростанням доходів населення у країнах Західної Європи, США та ряду інших країн, підвищенням рівня культури та освіти, урбанізаційними процесами.

На початку XXI століття туризм за обсягом доходу посів третє місце серед провідних галузей світового господарства. Туризм є однією з найприбутковіших галузей світової економіки, і за результатами 2001 року він створив 12% світового ВВП і поглинув більше 11% витрат споживачів [2, с. 29]. Надходження від туристичних подорожей у світовому масштабі становлять понад 500 млрд дол. США щорічно. Найбільші прибутки від туризму мають країни Західної Європи і США. За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), у 2010 році очікується зростання міжнародного туристичного руху із 650 до 937 млн туристів щорічно, за рахунок чого будуть зростати доходи із 450 до 1100 млрд дол. США. Активна державна політика та узгоджені дії органів з розвитку туризму здатні перетворити його на потужну індустрію, яка забезпечуватиме значні й стабільні надходження до бюджетів. Показовим прикладом щодо цього може стати досвід Туреччини, де завдяки виваженій державній політиці у сфері туризму частка туристичного сектора у ВВП, яка на початку 60-х років була незначною, у 1998 році дорівнювала вже 2,1%, а у 1999 році зросла до 4,5%. При цьому частка туристичних послуг у національному експорті також зросла практично з “нуля” до 16% у 1998 році, і до 25% у 1999 році. Доходи збільшилися за 10 років (1987-1997рр.) з 1,72 до 17млрд дол. США, а частка зайнятих у туристичному секторі становить 5% [5].

[1] 2 3 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com