У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Полтавська область – економічний потенціал району

Сторінка 3

Великих обсягів інвестицій потребує реалізація програми збереження і використання пам’яток архітектури та історичних міст Полтавської області, яка передбачає відродження пам’яток архітектури, які були втрачені в 30 роках та реставрації існуючих.

В будівельній індустрії Полтавщини виробництвом будівельних матеріалів займаються 40 спеціалізованих промислових підприємств і біля 250 дрібних.

Із загальної кількості промислових спеціалізованих підприємств – 36 (90%) колективних, 3 – державних і 1 – приватне.

На підприємствах області діють виробничі потужності по випуску основних будівельних матеріалів:

· стінові матеріали – 521,8 млн. штук умовної цегли;

· збірний залізобетон – 840,5 тис. м3;

· вироби великопанельного домобудування – 200,1 тис. м2;

· столярні вироби – 304,3 тис. м2;

· пиломатеріали – 111,4 тис. м3;

· нерудні будівельні матеріали – 8803,3 тис. м3;

· пористі заповнювачі – 140,7 тис. м3;

· теплоізоляційні матеріали (мінераловатні та пінопласти) – 20 тис. м3. ПІДПРИЄМНИЦТВО

В області налічується 6650 малих підприємств, в яких зайнято 56,6 тис. чоловік. Крім того, зареєстровано 48,1 тис. фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності.

Найбільша частка малих підприємств припадає на міста: Полтава – 42% загальної кількості та Кременчук – 26%.

В галузевому розрізі малий бізнес розвивається переважно у сфері торгівлі та громадського харчування (53%); в галузях промисловості та будівництва – відповідно 13% та 10%.

Найбільший рівень рентабельності мають підприємства, які надають посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів (матеріально-технічне постачання та збут – 35%, торгівля та громадське харчування – 21%).

З метою підтримки малого бізнесу та забезпечення його подальшого розвитку в області створена інфраструктура його підтримки, це 38 інформаційно-консультаційних установ, 21 інвестиційна компанія, 76 фінансово-кредитних установ, в т.ч. 22 кредитні спілки. 14 бізнес-центрів та 2 бізнес-інкубатори, 4 фонди підтримки підприємництва.

Усе активніше заявляють про себе громадські організації та об’єднання суб’єктів підприємницької діяльності (їх налічується 45). ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту Полтавської області вказує на неухильне збільшення, починаючи з 1999 року експорту і, що відповідає збільшення позитивного сальдо, що свідчить про позитивні процеси в зовнішній торгівлі області, що обумовлені зростанням власного виробництва, підвищенням експортного потенціалу області.

Головними і визначальними товарами обласного експорту залишаються мінеральні продукти; засобу наземного транспорту; машини, устаткування і механізми, електричні машини; неблагородні метали і вироби з них.

Географічна структура іноземного інвестування в області формується під впливом двох взаємозалежних факторів. З одного боку, її розвиток визначається глибиною зовнішньоекономічних зв'язків із традиційними партнерами (країни СНД із перевагою Росії, окремі Західноєвропейські країни), а з іншого – потребою диверсифікованості, у першу чергу, міжнародної інвестиційної діяльності.

Найбільші обсяги інвестицій в області належать партнерам з Російської Федерації – 66,9% загального обсягу інвестицій, Кіпру – 6,5%, Нідерландів – 6,2%, Сполучених Штатів Америки – 6,1% і Канади – 3,0%.

Аналіз інвестиційної діяльності свідчить про те, що Полтавщина залишається привабливим регіоном для іноземних інвесторів. Але, зважаючи на те, що регіон має розвиту промисловість, могутні агропромисловий і нафтогазовидобувний комплекси, висококваліфіковані кадри, необхідну інфраструктуру, вигідне географічне положення, є можливість до залучення більш значних їхніх обсягів.

Пріоритетні області для інвестування:

· переробна промисловість;

· підприємства машинобудування і металообробки;

· промисловість будівельних матеріалів;

· підприємства паливної промисловості;

· житлово-комунальне господарство;

· охорона навколишнього середовища. ОСВІТА

Упевнено йде шляхом реформування освітня галузь регіону. За минулі роки вона не зазнала втрат, зберегла існуючу мережу. З’явилися освітні заклади нового типу – успішно працюють колективи 5 гімназій, 8 ліцеїв, 48 навчально-виховних комплексів. Орієнтиром діяльності освітян є Регіональна програма розвитку загальної середньої освіти на 1999-2012 роки, значна увага якої приділена розвиткові сільської школи.

Потенціал 30 державних вищих навчальних закладів нарощено шляхом створення на базі колишніх інститутів університетів та академій. Зміна статусу посприяла розширенню кількості спеціальностей, за якими ведеться підготовка фахівців (у цілому – за 40 напрямами).

Вищі навчальні заклади

В області діє сім державних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, серед яких три університети (Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, Полтавський державний технічний університет ім. Ю.Кондратюка, Кременчуцький державний політехнічний університет), Українська медична стоматологічна академія.

Полтавський державний технічний університет ім. Ю.Кондратюка – навчально-науковий центр підготовки кадрів інженерно-технічного, будівельного, економічного, екологічного, архітектурно-мистецького напрямів. На семи факультетах навчається понад 4 тис. студентів за 27 спеціальностями та спеціалізаціями.

Українська медична стоматологічна академія розпочала свою діяльність у 1931 році з одонтологічного факультету Харківського медичного інституту. У 1967 році стоматологічний інститут було переведено до Полтави, а в 1971 році на його базі було відкрито лікувальний факультет. У 1994 році Полтавський медичний стоматологічний інститут отримав найвищий ІV рівень акредитації та статус Української медичної стоматологічної академії. На стоматологічному, медичному, медсестринському факультетах та зуботехнічному відділенні навчається 3200 студентів. Навчальний процес забезпечують 426 викладачів.

Полтавський державний сільськогосподарський інститут має п'ять факультетів, де навчається близько 4000 студентів.

У 22 вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації навчаються 16950 студентів. Близько трьох тисяч викладачів готують молодших спеціалістів для різних галузей: медицини, освіти, культури, сільського господарства, харчової та транспортної промисловості, торгівлі.

Активно розвиваються міжнародні зв’язки полтавських вузів. Сьогодні тут навчаються студенти з Росії, Латвії, Польщі, Чехії, Болгарії, Угорщини, Австрії, Франції, Німеччини, Данії, Канади, США та Китаю.

Мережа середніх шкіл

В області забезпечується система безперервної освіти. Її початкова ланка – дошкільне виховання. Відповідно до потреб населення в області функціонує 717 дитячих дошкільних закладів, де виховується 40260 дітей. З них 286 (29371 дітей) перебувають у мережі Міністерства освіти і науки України. Решта, 431 – відомчі.

Працюють різні типи дошкільних закладів як за формою і змістом, так і за профілем роботи. Зокрема, дитячі садки художньо-естетичного, оздоровчого, гуманітарного спрямування.

В області працює 941 державний навчальний заклад освіти (747 в сільській місцевості), де навчається 217 тис. учнів (89,9 тис. в сільських закладах).

В області 168 початкових шкіл, у яких навчається 2,9 тис. учнів.

Для здобуття повної загальної середньої освіти функціонує 455 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів, якими охоплено 186,3 тис. учнів.

Для дітей, які потребують соціальної допомоги, в області діє 19 інтернатних закладів.

Значна увага приділяється діяльності навчальних закладів нового типу. Нині в області діє 5 гімназій, 5 ліцеїв, колегіум мистецтв, 30 навчально-виховних комплексів. В 111 школах ведеться поглиблене вивчення окремих предметів. Мовний режим у навчально-виховних закладах в основному відповідає національному складу населення області. З 941 загальноосвітнього навчального закладу в області діє 896 україномовних, 39 двомовних, 6 російських шкіл. Працює 7 приватних закладів (м.Полтава – 3, м.Кременчук – 4).

1 2 [3] 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com