У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка 8

Завдання Оцінка даних за специфіч-

Закони ними природоохоронними

системами

Загальні напрямки

Завдання (приро- Загальні завдання

доохоронне зако- охорони та розвитку

Етика нодавство)

Естетика Наявність документів/

аналіз ситуації

Народне госп-во

дослідження

історія культури Попередні напрями роботи

Попередні природничі Фауністика відомості про розвиток

дисципліни

Стан дослідження

Географія

Екологія

Ландшафтна екологія

[11]

Висновки

У цій курсовій роботі мною було висвітлено значення і місце природніх ресурсів у формуванні галузей спеціалізації Донецького економічного району, яке є дуже важливе, оскільки саме вони забезпечують економічний розвиток місцевості, а отже і цілої країни. Рівень забезпеченості району загалом високий, проте деякі природні ресурси з чавсом аичерпалися і це призвело до часткового занепаду деяких галузей промисловості і до необхідності використання інших ресурсів для їх відновлення і подальшого розвитку. Проте зараз це поки що неможливо через невисокий економічний розвиток як району, так і економічну кризу цілої держави.

Також було висвітлено питання основних проблем економічного розвитку даного району і певні шляхи їх вирішення.

Актуальною проблемою сучасного розвитку Донецького економічного району є вичерпнісь ресурсів і загострена екологічна ситуація, яка особливо поглибилась в останні роки через використання застарілої технологічної бази в провідних галузях промисловості регіону. Антропогенний вплив на навколишнє середовище Донецького району дуже сильний. Забруднені як повітря та грунти так і водні ресурси, які є дуже важливими і просто необхідними для розвитку промисловості району. Серед проблем району також важливою є проблема раціонального користування і відновлення природніх ресурсів. Пешим, і необхідним заходом для вирішення цих проблем є запровадження нових технологій у виробництві.

Вирішення цих проблем правильно, раціональним шляхом допоможе ще краще розвинути його спеціалізацію і цим самим частково допомогти українській економіці стати на ноги.

Використана література

1. Атлас України 8-9 кл “Картографія”, 2000 р., 2001 р.

2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Основи екологічних знань: Підручник.-К.:

Либідь; 2002 р-288 с.

3. Джигирей та ін. Основи екології та охорони навколишнього природного

сереловища, (Екологія та охорона природи). Підручник.-Вид. 3-тє, доп.-

Львів, афіша, 2001 р-272 с.

4. Жук М.В. Комерційні відносини України: Підручник.-Чернівці: Рута: 2003 –

576 с.

5. Жук М.В., Круль В.П. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів

України: Навчальний посібник – Чернівці: Рута, 2002 – 293 с.

6. Заболоцький Б.Ф. РПС України: Національна макроекономіка : Посібник. -

К.:Академвидав. 2002.-368 с.

7. Заставний Ф.Д. Географія України – Львів : Світ, 2000 – 360 с.

8. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України : Підруч. Для 9 кл. Серед. Загальноосвіт. шк.- К.: Форум, 2000 – 239 с.

9. Іщук С.І РПС. К.: Вид 4-те, доп.-Європ. Ун-Т, 2002 – 216 с.

10. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.І., Балан П.Г. та ін. – К.: Генеза, 1998 - 464 с.

11. Кучерявий В.П. Екологія. - Львів: Світ, 20012 – 500 с.

12. Паламарчук М.М., Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія

України з основами теорії. – К.: Знання, КОО, 1998 – 416 с.

13. РПС і регіональна економіка : Підручник /за ред. В.В. Ковалевського, О.Л.

Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 6-те вид., випр. – К.: Т-во “Знання”, КОО,

2004, 350 с.

14. РПС України : Підручник / за ред. Є. П. Качана. – К.: Вища школа, 1998. -

375 с.

15. соціально-економічна географія України: Навчальний посібник/ за ред.

професора Шаблія І.О. Вид. друге, перероб. і. доп.- Львів: Світ, 2000- 680 с.

16. Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Матузний В.О. Біологія людини. - Підручник

для уч. 8-9 кл. сер. загальноосві

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com