У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка 7

Методи очищення

Механічне та механохімічне Хімічне та фізико-хімічне Біохімічний

відстоювання хімічна обробка анаеробний

спливання екстракція аеробний

фільтрування адсорбація

флотація електроліз

іонообіг

онозування

термічний

[3]

5. Проблема ресурсів, відтворення та збереження природних

ресурсів Донецького району.

Металургійна промисловість, що дає значний внесок в експортний потенціал країни і району, характеризується технологічною відсталістю. Також у вугільній промисловості погіршилися гірничо-геологічні умови. У виробництві сталі переважає мартенівський спосіб, частка електроплавки – 10%. Дуже мало виготовляєтьсяспеціальних сортів сталі. Подальший розвиток чорної та кольорової металургії стримується через брак енергоносіїв і води, особливо в Донбасі. Можливості для екстенсивного металургії вичерпно. Потрібно докорінно її модернізувати. Дефіцит енергоресурсів зумовив потребу запровадження енергозберігаючих технологій. Екологічні проблеми мають вирішуватися за рахунок часткової територіальної деконцентрації виробництва й технологічної перебудодови промисловості. У перспективі науково-технічний прогрес має бути підпорядкований головному принципу – все переробляється, виеористовується, нейтралізується і повертається у виробничий прцес. Велика увага повинна приділятися ресурсозбереженню і повторному використанню ресурсів. В основі цього процесу лкжать економічні прчини. Ось деякі найважливіші напрямки повторного аикористання ресурсів:

aнетрадиційний спосіб окиснення сірчистого антигідриду, що міститься у викидних газах підприємств кольорової металургії, димових викидах ТЕЦ, що знижує витрати на одержання 1 т сірчаної кислоти на 30 % та заощаджує паливо;

aвидобування рідких та кольорових металів з відходів гальванічних підприємств;

aвикористання паливної золи та сплавів у будіндустрії, сільському господарстві, хімічній та металургійній промисловості (одержання чистих металів та сплавів);

aодержання сталі, чавуну, алюмінієвих сплавів, міді з металобрухту при зниженні енерговитрат у 3-20 разів иа зниженні собівартості;

a переробка використаних поліетиленів, прицьому на 1 т поліетилену економиться 3 т бензину та 16,5 т нафти. Всі види відходів хімічної промисловості можна застосувати у інших галузях.

Великий економічний та екологічний ефект може бути одержаний від використання твердих побутових відходів (мукулатури, харчових відходів, скла, чорних та кольороаих металів, пластмаси, текстилю), які до 80 % можуть бути залучені у господарський оборот. Окрім розширення сировинної бази, це сприятиме охороні навколишнього середовища від негативного впливу промислових і побутових відходів. При виплавці чавуну і сталі утворюються сплави і шлаки, що містять кремній, магній, кальцій, ферум, марганець. З них випускають панелі. Методом кристалізації скла на основі доменних шлаків виготовляють шлакосплави, що використовуються як будівельний матеріал для обробних робіт. Пресовану деревину осики, берези й вільхи використовують для виробництва деталей машин, підшипників, прокладок. Раніше ці деталі виготовляли з металу. Тим часом деталі з пресованої деревини служать у декілька разів довше, вартісь їх виробництва у 3-10 разів нижча. Зі скляних волокон можна виготовити папір. Він не горить, не псується, аркуш у 2-3 рази тоншийза звичайний. Склобій при подрібненні може стати гарним в’яжучим засобом. Він застосовується як цементуючий матеріал і сировина для виготовлення керамічної плитки. [13]

Основна лінія подальшого розвитку району – модернізація та реконструкція устаткування та удосконалення і зміни виробничих відносин в умовах ринку. Потужний індустріальний комплекс Донецького економічного району спеціплізується на ресурсоенерговодомістких галузях нагромадив багато проблем. Однобічна спеціалізація на вугільній, металургійній, хімічній галузях промисловості диктувалася не пріоритетними інтересаим району, а потребами колишнього СРСР. Нарощування виробництва йшло екстенсивними шляхами на основі хижацького використання багатств, без очисних споруд і збереження природногго середовища, нераціональні галузева й територіальна організація господарства, використання трудових ресурсів призвели до екологічної кризи. В результаті Донбас став одним з найбільш забруднених районів світу.

У першу чергу мають бути вирішені такі проблеми:

1. Регіональна політика, щодо розміщення і подальшого розвитку продуктивних сил повинна передбачити : розвиток вільної підприємницької діяльності; забезпечення цивілізаційної системи розселення; раціональне природокористання, що передбачає охорону навколишнього середовища і комплексне використання мінеральної сировини, паливно-енергетичних ресурсів і відходів, у першу чергу металургійної і хімічної галузей промисловості, а також рекультивація земельних масивів; запровадження чіткої системи міжбасейнового перерозподілу водних ресурсів і використання зворотної системи водопостачання; технічне переоснащення.

2. Докорінна реконструкція та структурна перебудова територіально-виробничого комплексу району на екофільній основі : обмеження енергомістких галузей, нарощування середнього і точного машинобудування, галузей легкої і харчової промисловості, інтенсифікація сільського господарства.

3. Поновлення матеріально-технічної бази для створення потужного виробничого потенціалу в таких основних галузях, як вугільна і хімічна промисловості, чорна металургія, важке машинобудування тощо.

4. Прородокористування, що передбачає охорону навколишнього середовища і кількісне використання природних ресурсів, вирішення проблем водних ресурсів.

5. Вкладення коштів у промисловість.

Згадані проблеми можуть бути вирішені за умов ведення свідомої національної політики в Україні як на регіональному, так і на загальнодержавномурівнях.

[15]

Таблиця 11

Напрями щодо охорони природи

Природоохоронні напрями

Догляд ландшафту Охорона природи

Постановка та проведення

заходів

Постановка

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com