У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка 6

Місто Усього твердих газопо- сірчистого оксидів оксидів

дібних ангідриду вуглецю азоту

Донецьк 229,6 9,3 220,3 10,8 19,5 417

Луганськ 127,1 51,8 75,3 64,8 3,4 6,5

[8]

Понад 40 % оксиду вуглецю, 46 % вуглеводнів і близько 30 % оксидів азоту від загальної їх кількості потрапляють до атмосфери з вихлопними газами транспорту. Ця проблема останнім часом різко загострилася через збільшення кількості автомобільного транспорту, імпортованого з іноземних країн, як правило застарілого, без необхідного очисного обладнання. Також для Донецького економічного району характерна така проблема як смог – скупчення шкідливих газів у нижніх шарах атмосфери внаслідок посилення роботи численних котелень, які спалюють вугілля, мазут і соляр. Розрізняють чорний і білий смог. Білий смог виникає через велику загазованість територій міст автотранспортом та внаслідок шкідливих викидів у повітря виробництвами, які переважають в індустріальних містах.

Основними причинами зниження агрономічних властивостей грунту- це, насамперед, багаторазовий обробіток його різними знаряддями за допомогою потужних і важких колісних тракторів і комбайнів; водна та вітрова ерозії (цей процес різко зростає внаслідок низької культури землеробства, застарілих методів обробітку грунту тощо); споживацьке ставлення до землі, намагання якнайбільше від неї взяти і якнайменше їй повернути, шо призводить до виснаження гумусу; перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто застосування високих доз мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин, яке супроводжується забрудненням грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченням отрутохімікатів у грунтах і підгрунтових водах. Грунти забруднюються відпрацьованими газами тракторів, комбайнів, автомобілів, мастилами та пальним, які витікають під час роботи на полях, а також техногенними викидами промислових підпрємств – сульфатами, оксидами азоту, важкими металами, радіонуклеїдами. Безповоротної шеоди грунтам району завдає відведення сільськогосподарських земель, особливо ріллі, під будівництво фабрик, заводів, електростанцій, відкритих гірничих розробок, доріг та міст, військових полігонів тощо. [11]

Таблиця 9

Види та теапи рекультивації землі

Види рекультивації

Технічна Біологічна

Етапи рекультивації

Формування відвалів Нанесення активного шару

Планування поверхні відвалів, Внесення органічних і

терас мінеральних добрив

Утилізація відходів і пород Висівання трав і озеленення

Забезпечення стійкого стану Відновлення потенціалу

відкосів і відвалів земель

Впорядкування земель до стану, Здійснення протиерозійних

придатного для користування заходів

Відновлення ландшафтів

[3]

Вода забруднюється як фізично так і хімічне. Фізичне забруднення – збільшення у воді вмісту нерозчинних домішок (піску, глини, мулу) внаслідок змивання їх дощовими водами з полів, а також потрапляння до неї суспензій із підприємств гірничорудної промисловості, пилу, що переноситься вітром тощо. Хімічне забруднення води відбувається через потрапляння до неї різних шкідливих домішок неорганічного (кислоти, луги, мінеральні солі) та органічного (нафта і нафтопродукти) походження; миючих засобів; пестицидів. Основними джерелами забруднення води є хімічні, нафтопереробні й целюлозно-паперові заводи, великі тваринницькі комплекси, комунально-побутові стоки, сільське господарство. Дуже шкідливі синтетичні миючі засоби. Вони надзвичайно стійкі, зберігаються протягом багатьох років. Більшість з них містять фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді синьо-зелених водоростей і “цвітінню” водойм. Це спричинює “замор” риби та загибель інших водних організмів.

Біологічне забруднення полягає у потраплянні до водойм із стічними водами різних хвороботворних бактерій, вірусів, спор грибів, яєць червів тощо. Основними джерелами такого забруднення є комунально-побутові стоки, а також стоки підприємств цукрових заводів, м’ясо- і деревообробних комбінатів, заводів по переробці шкірсировини.

Теплове забруднення води спричиняють підігріті води від ТЕС та інших енергетичних підприємств. Тепла вода змінює термічний і біологіжим водойм і шкідливо впливає на їх мешканців. Вода, нагріта до 26-300С, пригнічує життєдіяльність риб та інших представників фауни водойм, а якщо її температура піднімається до 360С, уся риба гине. [2]

Дуже високий рівень спрацьованості обладнання приводить до травматизму робітників, низької якості продукції, високої її матеріало- і енергомісткості. У районі на дзвичайно гостра проблема водопостачання промисловості та сільського господарства. Екологічною проблемою є дефіцит чистої води, запиленість та загазованістьгірничопромислової зони, загроза посух і пилових бурь на чорноземах, проблема стікання бактеріально забруднених вод шахт, забруднення стічними водами Азовського моря, нагромадження відвалів гірських порід. [4]

Таблиця 10

Класифікація методів очищення та енергозбереження забруднених

промислових стічних вод

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com