У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка 5

Хімічний комплекс

Хімічний комплекс Донецького району характеризується багатогалузевістю. Основу хімічної промисловості в районі становить коксохімія, пов’язана з металургією. Содова промисловість працює на великих покладах кухонної солі (Лисичанськ, Слов’янськ). Хімія органічного синтезу представлена виробництвом пластмас. Є підприємства гумових виробів, центрами її виробництва є Луганськ і Горлівка. Азотні мінеральні вироби виготовляють в Сєверодонецьку, пластмаси в Стаханові. [14]

Галузева структура хімічної промисловості Донецького економічного району

Виробництво мінеральних добрив

Виробництво кислот, солей добрив

Гумо-азбестова промисловість

Промисловість синтетичних смол та пластичних мас

Інші галузі хімічної промисловості

[1]

Агропромисловий комплекс

АПК Донецького району характеризуєтьсяоднорідністю територіальної спеціалізації. Це пояснюється тим, що вся територія району розташована практично в одній природній зоні – степовій.

Головні галузі спеціалізації сільського господарства: вирощування зерна, соняшнику, м’ясомолочне скотарство, свинарство, птахівництво, вирощування конопель, цукрового буряка. Через існування тут міських агломерацій розвинулось господарство приміського типу: м’ясо-молочне скотарство, свинарство, виробництво овочів і плодів.

Харчова промисловість району представлена масложировою, олійною, молочною,борошномельною, соляною промисловостями.

Легка промисловість

В районі врівноважена структура зайнятості трудових ресурсів. Галузі важкої промисловості, які домінують, використовують чоловічі робочі руки, а легка промисловість дає змогу реалізувати жіночу працю. Підприємства зосереджені переважно в Донбасі. Текстильна і трикотажна промисловість переважає в Луганську та Донецьку, взуттєва у Луганську, Макіївці та Донецьку.

Транспортний комплекс

Транспортний комплекс є важливою галуззю спеціалізації району. За обсягом перевезень Донецький економічний район займає пеше місце в Україні. Автомобільний транпорт найважливіший, є водні шляхи сполучення. Важливу роль має трубопровідний транспорт, який забезпечує район нафтою, газом, що надходять переважно з-за кордону. На цій сировині працює хімічна промисловість Донбасу і Придніпров’я. [5]

Таблиця 6

Економічні зв’язки Донецького району з ін районами характеризуються

завозом до району та вивозом з нього продукції.

Нафта Чорні метали

Донецький
районГаз Увіз Вивіз Сталь

Устаткування Кольрові метали

Верстати Прокат (труби)

Руди кольорових металів Волокна пластмас

Будівельні матеріали

Турбіни

Металургійне устаткування

[7]

4.Проблеми антропогенного впливу господарськоїської діяльності

на навколишнє природне середовище Донецького району.

Діяльність людини є провідним сучасним фактором еволюції. Вона проявляється у знищенні природних екосистем унаслідок створення промислових центрів, агроценозів, забруднення довкілля промисловими відходами, виснаження грунтів. Це призводить до дестабілізації біосфери та її кризи з непередбаченими наслідками, безумовно катастрофічними для сучасних біот, включаючи і антропогнзовані промислові та сільськогосподарські ландшафти. [10]

Таблиця 7

Спрощена класифікація промислових забруднень

Промислові забруднення

Матеріальні Енергетичні

Викиди в Стічні води Тверді відходи теплові викиди

повітря шумові вібрації

гази, пара умовно чисті нетоксичні фізичні поля

туман брудні токсичні світло

дим ультрафіолетові ІУ

сажа іонізуюче проміння

змішані пучки частинок

[2]

Однією з найбільших галузей народного господарства, що негативно впливає на рівень забруднення довкілля, особливо атмосферного повітря, є паливно-енергетичний комплекс. Не менш небезпечним забруднювачем повітря є і металургійне виробництво, підприємства якого викидають в атмосферу різні хімічні сполуки. З розвитком металургії особливого значення набуває забрудненняатмосфери важкими та рідкісними металами. В атмосфері навколо підприємств алюмінієвої промисловості поширені небезпечні для всього живого сполуки фтору. Шкідливим джерелом забруднення атмосферного повітря є продукти переробки нафтохімічної промисловості, зокрема вуглеводневі сполуки (метан тощо). [16]

Таблиця 8

Викиди шкідливих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря

Донецького району за 2000 рік.

у тому числі

З них

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com