У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Донецького економічного району

Сторінка 2

Наявність великих запасів коксівнго вугілля, залізних і марганцевих руд, вогнетривких глин сприяли розвитку потужної чорної металургії. Донецький металургійний район – один з найбільших в світі. Він виробляє металу значно більше, ніж українська економіка має в ньому потреби.

Вугілля, кухонна сіль – є сировиною для формування хімічної промисловості в регіоні.

Чорноземи й переважно рівнинна поверхня території сприяють розвитку сільського господарства, особливо зернового виробництва. А на його основі – багатогалузевої харчової промисловості.

Надмірна територіальна концентрація виробництва, переважання матеріаломістких та енергомістких виробництв створили в регіоні напружену екологічнуситуацію. [15] Таблиця 1

Територія і кількість населення Донецького економічного району

областьгустота 
чол. на 1 км % міського
 населенняу тому числізагальна 
кількість 
населенняТериторія

місто,село,Донецька,Луганська,26,5 5064,4 4568 496,4 90,2 191,26,7 2706,4 368,5 86,4 101,2337,9

За таблицею миожна побачити, що основною галуззю народного господарства Донецького економічного району є промисловість, а не сільське господарство, оскільки основна частина населення проживає у містах, а отже зайнята у промисловомувиробництві. [8]

Таблиця 2

Чинники економічного розвитку Донецького району

Чинники, що сприяють розвитку Чинники, що стримують розвиток

1. Висока частка мінеральних 1.Вугільні родовища дуже виснажені.

Ресурсів у структурі ПРП.

2. Мінеральні ресурси 2. Великі площі зайняті териканами

різноманітні і кар’єрами.

3. Родовища корисних копалин 3. Недолік водних ресурсів

розташовані безпосередньо біля

споживача.

4. Велика кількість тепла і світла. 4. Грунти потребують зрошування.

5. Родючі грунти. 5. Улов риби скорочується внаслідок

забруднення Азовського моря.

6. Наявність рибних ресурсів. 6. Висока частка безробіття ( особливо

серед жінок) унаслідок скорочення

вирбництва.

7. Рекреаційні ресурси. 7. Високий ступінь концентрації

виробництва спричинив забруднення

навколишнього середовища.

8. Достатня кількість 8. Розміщені найстаріші виробництва

кваліфікованих трудових кадрів. важкої промисловості, бо освоєння

ресурсів почалося ще у ХVІІ ст.

[12]

2.Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу,

аналіз рівня забезпеченості Донецького району

Таблиця 3

Компонентна структура ПРП Донецького району

Сумарний

потенціл, % Мінеральні Водні Земельні Лісові та Природно-

від сумарного ресурси ресурси ресурси фауністичні рекреаційні

по Україні ресурси ресурси

12,3 % 72,8% 4,8 % 16,8% 0,5 % 5,1%

За таблицею можна побачити, що найбільшу частку у структурі природно-ресурсного потенціалу Донецького району займають мінеральні ресурси. На другому місці знаходяться земельні , на третьому – водні та на четвертому природно – рекреаційні ресурси. Останнє місце посідають лісові та фауністичні ресурси. [15]

Мінеральні ресурси

Запаси корисних копалин – це кількість мінеральної сировини, що виявлена за допомогою геологічного розслідування. Їх поділяють на балансові і забалансові. Балансові – відповідають промисловим кондиціям і їх економічно доцільно використовувати. Забалансові – внаслідок низького вмісту цінних компонентів або складної технології добування і переробки поки що недоцільно використовувати (але згодом таке використання можливе).

У надрах Донецького басейну віломо близько 50 різних видів корисних копалин. Головне багатство цієї місцевості – кам’яне вугілля. У вугленосній формації розвідано до 300 пластів промислового вугілля і до 200 пластів вапняку. Загальні геологічні запаси вугіля, якщо включити пласти потужністю до 0,45 м у пластах робочої потужності до глибини 1800 м, становлять109 млрд т, у тому числі коксівного – 16,8 млрд т. Подальший промисловий розвиток басейну пов’язаний з експлуатацією глибинних горизонтів і виробленням малопотужних пластів. Амвросіївська група родовищ є сировинною базою для формування у регіоні цементної промисловості. Район має найбільший в Україні запас гіпсу (Артеміївське, Пшеничне, Михайлівське родовища в Донецькій області). На території району десятки родовищ будівельних і скляних пісків, а також великі запаси формувальних пісків, що застосовуються у металургійній промисловості та машинобудуванні. Необмеженою є сировина для цегельно – черепичного виробництва. Великі родовища кам’яної солі експлуатуються західніше Краматорська і Слов’янська. Серед них такі як : Артемівське Слов’янське, Карфагенівське родовища та інші. Перспективними є родовища калійних солей біля Слов’янська. Значними є родовища нерудної сировини для розвитку металургії. Доломіти і флюсові вапняки залягають у Новотроїцькому, Оленівському та інших родовищах Донецького району. На території спостерігаються також значні поклади тугоплавких глин і каолінів, а також природного газу (Боровське родовище). Перспективне значення для економічногорозвитку району мають поклади міді та алюмінієвої сировини, поклади залізної руди біля Маріуполя і поліметалевих руд у центральній частині Донбасу. Велике значення мають графіт і азбест. Баьнеологічне значення відіграють солоні озера та джерела мінеральних вод.

Водні ресурси

Головна водна нртерія Донбасу – р. Сіверський Донець, яка простягається через Донецьку і Луганську області на 370 км. Другою за значенням є р.Кальміус. Її довжина – 216 км. Каналом Сіверський Донець – Донбас ріка сполучена з Доном. Канал відіграє значну роль у водопостачанні території регіону. Деяке господарське значення мають р. Міус і її притока Кринка. Річки рівнинного типу, переважно снігового (70 %) і дощового (20 %) живлення. Річки живляться ьакож лідземними і шахтними водами. Вода надзвичайно забруднена скидами неочищених промислових вод.

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com