У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини

Розв’язання продовольчої проблеми, формування і розвиток ринку продуктів харчування та зростання економічного потенціалу сільського господарства вимагають соціально-економічних перетворень в аграрному секторі. Внаслідок кризових явищ в АПК, одна з пріоритетних його галузей – тваринництво – зазнала негативних змін. за обсягом виробництва продукції тваринництва Черкаська область входить в п’ятірку перших в Україні. У 2003 році агроформуваннями області вироблено: молока 167 тис. т. отримали приросту великої рогатої худоби (ВРХ) 17,2 тис. т. приросту свиней 9,2 тис. т. що складає відповідно 6,7%, 6,9% та 6,5% від загального обсягу по Україні.

Сучасне виробництво продукції тваринництва Черкащини, як і країни загалом перебуває в глибокій кризі. В цих умовах поголів’я на перше січня 2004 р. склало: ВРХ – 202,5, в тому числі корів – 65,4 тис. гол., що становить четверту частину відсоткового рівня 1990 року. Поголів’я свиней за цей період скоротилося до 153,2 тис. гол. (на 85%). Це, в свою чергу, призвело до зниження рівня забезпечення населення продуктами харчування. Тому на сучасному етапі гостро постала проблема нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва, підвищення її економічної ефективності та зміцнення позицій товаровиробників на продовольчому ринку.

Розв’язанням проблем стабілізації та подальшого розвитку галузі тваринництва займаються як практики, так і вчені-аграрії: Олійник С., Топіха І., Алексійчук Т., Люльченко М., Спека С., Дородько М. та багато ін. [1-6]. При цьому завданням сучасної вітчизняної науки є аналіз ситуації, вивчення українського і зарубіжного досвіду, розробка шляхів виходу з кризи, стабілізації та зростання продуктивності, стабільний розвиток галузі, а також пошук економічно прийнятних технологічних, переважно внутрішньогосподарських, рішень.

Перша проблема – витратність м¢ясного скотарства. Високий енергетичний рівень раціонів годівлі м’ясних порід доводить економічно-технологічну значимість пошуку їх раціональних складових. Збільшення у раціонах годівлі жиру і зменшення перетравного протеїну спричинює зниження середньодобових приростів [2]. Такої ж думки дотримується Олійник С. – він пропонує розробку маловитратної технології вирощування м’ясної худоби, яка передбачає цілорічне утримання тварин на прифермерських вигульно-пасовищних ділянках або огороджених природних пасовищах, на яких забезпечено вільний доступ тварин до всіх видів кормів. Витрати праці на 1 ц. приросту при цьому скорочуються з 12-14 до 2-3 люд.-год. [3]. Дослідження зарубіжних вчених доводять, що високоефективною галузь скотарства є при одержанні середньодобових приростів ВРХ на дорощуванні 450-600 г., на відгодівлі – 550-800 г. [6].

У 2003 році в Україні отримано 2480 тис. ц. приросту ВРХ, 1424 тис. ц. приросту свиней. Проте результати від реалізації ВРХ і свиней є збитковими, оскільки ціна реалізовуваної продукції залишається низькою (273,81 і 429,36 грн за ц. відповідно), при собівартості 491,80 і 640,78 грн за ц. Аналогічна ситуація спостерігається і в Черкаській області (табл. 1).

Зростання собівартості виробництва продукції тваринництва в агроформуваннях області, при низькому рівні цін реалізації, призвело до погіршення економічних показників і збитковості галузей скотарства і свинарства.

Таблиця 1. - Економічна ефективність вирощування ВРХ в агроформуваннях Черкащини

Показники

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2003р. до 2001р., %

Отримано приросту, тис. ц.

256,8

241,2

172,5

67,2

Реалізація м’яса в живій масі, тис. ц.

324,9

334,0

326,4

100,5

Середньодобовий приріст, г.

390

389

346

88,7

Затрати на 1 ц. приросту:

- праці, люд.-год.

75,1

71,8

76,0

101,2

- кормів, ц. корм. од.

14,04

13,96

12,75

90,8

Собівартість 1 ц. приросту, реалізованого на м’ясо, грн

418,89

417,65

470,49

112,3

Ціна реалізації 1 ц., грн

369,80

277,70

286,38

77,5

Рівень збитковості, %

-11,7

-33,5

-39,1

-27,4 п.

Важливим фактором, що визначає обсяги виробництва продукції тваринництва та характеризує рівень інтенсивності його розвитку, є продуктивність тварин. Низькі середньодобові прирости ВРХ гальмують розвиток галузі. Останнє сприяє імпорту сільськогосподарської продукції.

У переважній більшості підприємств області організація дорощування та відгодівлі ВРХ перебуває на низькому рівні, домінують екстенсивні методи вирощування молодняка.

Разом із тим, ряд аграрних формувань області використовують інтенсивні методи відгодівлі тварин, у результаті цього вони отримують високі середньодобові прирости (табл. 2).

Таблиця 2. – Економічна ефективність виробництва яловичини в 2003 р.

Показники

Черкаська

область

СВК „Ятрань” Уманського району

СВК „Козацький” Звенигородського району

СТОВ „Чигиринська аграрна компанія”

Середньодобовий приріст, г.

346

318

476

853

Прямі затрати праці на 1ц. продукції, люд.-год.

76,0

67,0

41,3

60,5

Собівартість 1ц. приросту, грн

655,4

396,7

399,1

794,5

Виробництво м’яса на 100 га с.-г. угідь, ц.

21

49

110

71

Рівень рентабельності (збитковості), %

-39,1

7,1

41,4

11,6

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com