У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Проблеми підвищення економічної ефективності м’ясних галузей тваринництва Черкащини

Сторінка 2

До таких підприємств можна віднести СВК „Черповоди” Уманського району – середньодобовий приріст 712 г., ПСП „АФ Шульц” Городищенського району – 748 г., СТОВ „Чигиринська аграрна компанія”– 853г. Середньодобові прирости такого рівня забезпечуються розвиненою кормовою базою та високим вмістом концкормів у структурі раціонів тварин (33-34 %).

Важливим резервом підвищення ефективності виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах області є збільшення продуктивності тварин. Це підтверджує проведене групування у 232 агроформуваннях області (що складає 56 % від загальної кількості підприємств області), зайнятих виробництвом яловичини (табл.3).

Таблиця 3. - Вплив продуктивності тварин на економічну ефективність відгодівлі ВРХ в агроформуваннях Черкащини, 2003 р.

Показники

Групи сільськогосподарських підприємств за середньодобовим приростом тварин, г

В серед ньому

до 190

191-380

381-570

понад 570

Кількість підприємств в групі

49

133

39

11

232

Середньодобовий приріст, г

149

264

420

677

288

Кількість ВРХ на 1 с.-г. підприємство, гол.

312

482

657

935

485

Щільність поголів’я на 100 га с.-г. угідь, гол.

15

24

35

38

33

Виробничі витрати, грн на:

 

- 1 голову

639,1

554,1

546,5

728,0

579,2

- 1 ц. приросту

998,8

709,5

537,7

508,6

663,8

Затрати праці, люд.-год. на:

- 1 голову

68,1

66,7

65,2

61,4

66,5

- 1 ц. приросту

98,6

88,0

64,1

43,0

76,3

Ціна реалізації 1 ц, грн

273,7

261,0

313,0

374,7

285,0

Збиток на 1ц., грн

-725,1

-448,5

-224,7

-133,9

-378,8

Рівень збитковості, %

-72,6

-63,2

-41,8

-26,3

-57,1

Одні таблиці наочно доводять, що із зростанням середньодобових приростів знижується собівартість відгодівлі тварин, одночасно підвищується продуктивність праці та ціни реалізації їх живої маси. Якщо на підприємствах із середньодобовим приростом до 190 г. собівартість центнера приросту живої маси становить в середньому 998,8 грн, то в групі із середньодобовим приростом понад 570 г., собівартість приросту складає 508,6 грн При цьому більш високі середньодобові прирости отримують сільськогосподарські підприємства з підвищеною концентрацією поголів’я.

До аналогічних висновків приходить Топіха І.Н., який стверджує, що „із збільшенням частки концентрованих кормів в структурі раціону підвищується виробництво приросту живої маси на середньорічну голову, знижується трудомісткість і збитковість виробництва [4].

Проте, рівень собівартості приросту ВРХ залежить від системи факторів. Вплив деяких із них на виробничу собівартість 1 ц. ВРХ (у) досліджувався на прикладі 232 агроформувань Черкащини з використанням кореляційно-регресійного аналізу. Для цього були відібрані наступні фактори:

х1 - середньодобовий приріст ВРХ, г.;

х2 - затрати праці на 1 ц. приросту, люд.-год.;

х3 - щільність на 100 га с.-г. угідь, гол.;

х4 - затрати корму на 1 ц. приросту, ц. корм. од.

Одержана кореляційна залежність собівартості 1 ц. приросту ВРХ від відібраних факторів має вигляд:

ух = 644,25 - 0,762х1 + 4,796х2 - 2,198х3 + 11,544х4. R= 0,65.

Коефіцієнти регресії показують на скільки змінюється собівартість 1 ц. приросту ВРХ при зміні кожного з факторів на одну одиницю його виміру. Наприклад, збільшення середньодобового приросту тварин на відгодівлі на 10 г. зменшує собівартість одиниці продукції на 7,62 грн Підвищення трудових витрат на 1 люд.-год. в розрахунку на 1 ц. приросту ВРХ збільшує собівартість на 4,80 грн Збільшення щільності тварин на 1 голову призводить до зниження собівартості 1 ц. приросту на 2,20 грн, а збільшення витрати кормів на 1 ц. корм. од. призводить до зростання собівартості на 11,54 грн за кожен центнер приросту.

Отже, проведені дослідження вказують, що для зниження собівартості приросту ВРХ та підвищення економічної ефективності галузі скотарства першочерговими завданнями є: підвищення продуктивності тварин та зниження трудомісткості. Це можливо підтвердити результатами діяльності ПСП „Плешкані” Золотоніського району, де при середньодобових приростах однієї голови ВРХ 747 г. досягнуто витрат праці на 1 ц. продукції 16,1 люд.-год., а собівартість становить 345,6 грн за 1 ц.

1 [2] 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com