У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів

Сторінка 6

Джерело: розраховано автором за даними [5, с.303, 305, 316-320, 453-454, 503, 511, 513-515, 521-524, 545, 550-551]

* Показники за 2001 р.

При зменшенні числа дошкільних виховних закладів як в Поліссі, так і в Україні, відсоток дітей, охоплених вихованням в них у регіоні, є меншим за середньоукраїнський показник. Проте, сфера освіти в районі характеризується окремими позитивними показниками. Так, спостерігається зростання числа вищих навчальних закладів і кількості в них студентів. На 2002 рік в Поліссі функціонують 71 вищий заклад освіти І-ІІ рівня акредитації та 17 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня, у яких загалом навчаються 161,7 тис. студентів.

Показник місткості амбулаторно-поліклінічних закладів у порівнянні з середньоукраїнським є нижчим у Волинській, Рівненській та Чернігівській областях. Забезпеченість населення району лікарями, незважаючи на певне зростання у порівнянні з 1990 р., складає 82,1% від забезпеченості по Україні, хоча значна кількість населення Полісся проживає в умовах підвищеного ризику для здоров’я на радіоактивно забруднених територіях. Таке становище в соціальній сфері економічного району тим більше можна вважати незадовільним, враховуючи його статус, який значним чином постраждав від аварії на Чорнобильській атомній станції.

Висновки

Аналіз динамічних характеристик техніко-економічних показників розвитку областей Полісся свідчить про слабку дієвість та активність господарської діяльності, що потребує на загальнодержавному та регіональних рівнях розробки і впровадження системи заходів для підвищення ефективності функціонування всіх складових господарського комплексу, прискорення темпів економічного зростання в найближчі 10 років у порівнянні з середніми по Україні, реалізації заходів по підвищенню якості життя та покращання демографічної ситуації через цільову бюджетну підтримку.

Для прискореного розвитку проблемних територій слід ефективніше використовувати механізми інвестиційних преференцій. В Україні починаючи з 1999 року запроваджені території пріоритетного розвитку, вільні та спеціальні економічні зони, але їх функціонування обмежується складними процедурами визначення і затвердження пріоритетних видів економічної діяльності, обмеженнями в податкових пільгах, нестабільністю законодавства.

Треба сформувати досить прозоре і чітке правове поле без необхідності прийняття всіляких підзаконних актів і таким чином витримувати слаборозвинені регіони в цілому та точкові проблемні зони в окремих містах та районах.

Але для чіткого регулювання всього комплексу адміністративних заходів слід вибудувати чітку схему управління цими процесами. В нинішніх умовах в Україні конче необхідно створити Національне агентство регіонального розвитку, наділивши його повноваженнями центрального органу виконавчої влади.

Відповідно в областях повинні функціонувати агентства регіонального розвитку із відділеннями чи представництвами на місцях. Причому створюватись вони можуть на асоціативних засадах з участю органів місцевого самоврядування, бізнесових та інших структур.

Багаторічний досвід роботи на регіональному рівні дозволяє мені зробити висновок, що без таких формувань зрушити з місця проблему гармонізації національних і територіальних інтересів неможливо. Про це свідчить також практика європейських та інших держав, зокрема Великобританії, Бельгії, Італії, Франції, США, Японії.

Серед економічних засобів перш за все визначальний вплив мають фінансові і грошово-кредитні методи. Зміст їх зводиться до надання одноразових, тимчасових і постійних субсидій, дотацій, позик, кредитів, премій, грантів, прискореної амортизації, податкових пільг для зниження затрат по виготовленню продукції, наданню послуг у проблемних регіонах з метою накопичення власних інвестиційних ресурсів та підвищення привабливості їх залучення із зовнішніх джерел.

Водночас за допомогою цих методів можна здійснювати вплив на професійну переорієнтацію робочої сили, її просторове переміщення, компенсацію затрат на переїзд та грошову допомогу на придбання житла.

Потребує вдосконалення і бюджетний механізм. Запроваджені Бюджетним кодексом України принципи і механізми бюджетного планування лише поглиблюють регіональні диспропорції і призводять до розшарування місцевих бюджетів лідируючих і проблемних регіонів. Для останніх, зокрема, доцільно було б запроваджувати особливий бюджетний режим.

Економічні засоби підтримки слаборозвинених регіонів використовують практично всі високорозвинені держави. Застосування їх в Україні є дещо новим для національної регіоналістики, і тому глибокий аналіз їх форм та змісту дасть можливість сформувати власну модель застосування цих засобів при прийнятті законодавчих актів про засади регіональної політики та практичної їх реалізації.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Бандур С.І., Заяць Т.А., Терон І.В. Сучасна регіональна соціально-економічна політика держави: теорія, методологія, практика. – К.: ПК „Принт Експрес”, 2002. – 249 с.

2. Долішній М.І. Регіональна соціально-економічна політика (основні засади формування та розвитку) // Регіональна економіка. – 1997. - № 2.

3. Дорогунцов С.І., Чернюк Л.Г., Борщевський П.П,, Данилишин Б.М., Фащевський М.І. Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України. – К.: Нічлава, 2002. – 690 с.

4. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. академіка НАН України В.М. Гейця. – К.: Фенікс. – 2003. – 1008 с.

5. Статистичний щорічник України за 2002 рік / За ред. О.Г.Осауленка. – К.: „Консультант”. – 2003.

6. Чумаченко М.Г. Региональная политика в Украине. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 1993. – 56 с.

Назва реферату: Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-12 22:32:55
Прочитано: 2164 раз

1 2 3 4 5 [6]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com