У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів

Трансформаційні зрушення в соціально-економічному розвитку регіонів

Розвиток економіки України та вирішення важливих соціальних проблем значною мірою залежать від ефективності трансформаційних процесів, які повинні забезпечити найбільш повне й оптимальне використання природно-ресурсного, науково-технічного, виробничого і соціального потенціалу кожного регіону. Активізація економічних трансформацій зумовлює необхідність раціонального управління процесами комплексного розвитку територій, максимального врахування особливостей регіонів, їх можливої інтеграції в загальнодержавному господарському комплексі, забезпечення соціальних стандартів життєдіяльності людей. Управління регіональним розвитком випливає з регіональної політики держави в галузі господарської діяльності, міжрегіонального кооперування, розвитку ринкової інфраструктури та нових територіальних форм економічної діяльності, збалансованості економічного та екологічного розвитку.

Останнім часом вітчизняні науковці, серед яких Амоша О.І., Долішній М.І., Дорогунцов С.І., Данилишин Б.М., Чумаченко М.Г., Бандур С.І., Пила В.І., Чернюк Л.Г. та ін, приділяють велику увагу розв’язанню проблем регіонального розвитку.

Незважаючи на результати досліджень зазначених авторів, значну кількість публікацій, присвячених особливостям трансформаційних процесів у перехідний період, слід відзначити, що саме на регіональному рівні не створені умови для подолання застійних явищ, проведення структурних перетворень, спрямованих на розвиток відтворювальних процесів, вдосконалення пропорцій між галузями і сферами виробництва, досягнення належних екологічних умов для розвитку виробничих комплексів та забезпечення належного рівня життя людей у регіонах. Це обумовлено тим, що нині рівні економічного і соціального розвитку економічних районів України мають значні відмінності. Досить суттєвими є і відмінності у ресурсному забезпеченні, розвитку ринкової інфраструктури тощо. З огляду на це, метою написання цієї статті є дослідження стану розвитку господарського комплексу регіону Полісся та розробка пропозицій по подоланню його відставання від інших регіонів України.

Особливостями регіонів та відмінностями соціально-економічного їх розвитку є просторовий ресурс - територія; працересурсний та споживчий потенціал - населення; ефективність функціонування економіки - це виробництво валової доданої вартості, а також продукції промисловості і сільського господарства, роздрібного товарообороту, обсягів товарів і послуг. Особливості відтворення характеризуються показниками інвестицій в основний капітал, а рівень соціального розвитку - видатками на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство тощо.

Узагальнені показники розвитку економічних районів (за класифікацією автора) і регіонів України у 2002 р. представлені в табл.1. Як свідчать дані цієї таблиці, найбільш результативним було функціонування господарських комплексів у Донецькому і Придніпровському економічних районах, в яких виробляється 31,5% валової доданої вартості. Промислове виробництво дає 50,3% загальнодержавного виробництва продукції, тут зосереджено більш ніж третину основних виробничих фондів. Виділяються ці райони і найбільшими капітальними вкладеннями, які становили 27% загальнодержавних.

Таблиця 1. - Основні соціально-економічні показники розвитку економічних районів і регіонів України у 2002 році

Економічні райони і регіони  

Частка регіону у загальнодержавному показнику, %

територія*

населення

валова додана вартість**

продукція промисловості

продукція сільського господарства

інвестиції в основний капітал

роздрібний товарооборот

експорт товарів***

Донецький район

8,8

15,1

16,6

27,4

8,4

13,8

11,9

27,6

Донецька

4,4

9,9

4,1

19,2

5,8

10,1

8,6

19,7

Луганська

4,4

5,2

12,5

8,2

2,6

3,7

3,3

7,9

Карпатський район

9,3

12,8

8,6

5,3

11,7

9,9

12,4

6,1

Закарпатська

2,1

2,6

1,5

0,6

2,2

1,6

2,7

1,5

Івано-Франківська

2,3

2,9

2,1

1,5

2,8

2,6

1,8

2,2

Львівська

3.6

5,4

4,0

2,8

4,7

4,8

6,2

2,0

Чернівецька

1,3

1,9

1,0

0,4

2,0

0,9

1,7

0,4

Південний район

18,8

15,2

12,9

7,7

15,2

15,6

13,0

10,9

АР Крим

4,5

4,2

3,0

1,6

3,3

4,0

3,6

1,2

Миколаївська

4,1

2,6

2,4

2,2

3,3

2,8

2,1

3,0

Одеська

5,5

5,1

5,2

2,6

5,3

7,1

4,6

5,5

Херсонська

4,7

2,4

1,6

0,9

3,3

1,0

1,9

0,9

м. Севастополь

-

0,8

0,7

0,4

-

0,7

0,8

0,3

Подільський район

10,1

9,0

6,0

3,7

12,3

4,6

6,0

2,4

Вінницька

4,4

3,7

2,7

1,8

5,8

1,7

2,6

1,4

Тернопільська

2,3

2,4

1,3

0,6

3,2

0,9

1,4

0,4

Хмельницька

3,4

2,9

2,0

1,3

3,3

2,0

2,0

0,6

Поліський район

16,9

10,1

6,8

5,5

13,1

6,6

8,2

3,3

Волинська

3,3

2,2

1,5

0,9

3,0

1,7

2,0

0,8

Житомирська

5,0

2,9

1,7

1,6

3,3

1,4

2,1

1,0

Рівненська

3,3

2,4

1,7

1,2

3,0

1,9

2,0

0,6

Чернігівська

5,3

2,6

1,9

1,8

3,8

1,6

2,1

0,9

Придніпровський район

13,9

13,7

14,9

22,9

14,1

13,2

14,8

23,8

Дніпропетровська

5,3

7,4

8,9

14,7

6,0

7,8

8,7

16,0

Запорізька

4,5

4,0

4,3

7,3

3,8

4,0

4,3

7,4

Кіровоградська

4,1

0,3

1,7

0,9

4,3

1,4

1,8

0,4

Східний район

13,9

12,1

11,7

12,4

14,5

14,0

13,0

5,8

Полтавська

4,8

3,4

3,7

4,5

5,0

4,9

3,3

4,3

Сумська

3,9

2,7

2,3

2,2

3,5

2,6

2,4

1,5

Харківська

5,2

6,0

5,7

5,7

6,0

6,5

7,3

2,2

Центральний район

8,3

12,1

22,5

15,4

10,7

22,1

20,4

16,4

Київська

4,8

3,8

3,5

3,3

6,1

4,4

3,6

1,7

Черкаська

3,5

2,9

2,0

1,6

4,6

1,6

2,0

1,1

м. Київ

-

5,4

17,0

10,5

-

16,1

14,8

13,6

[1] 2 3 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com