У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Основні напрямки інвестиційної політики. Перспективи Чернівецької області в інвестиційній сфері

Основні напрямки інвестиційної політики. Перспективи Чернівецької області в інвестиційній сфері

ПЛАН

Вступ

1. Основні напрями інвестиційної політики в Україні

2. Інвестиційний портрет Чернівецької області

3. Сучасний стан інвестиційних процесів в Чернівецькій області

Список використаної літератури

Вступ

Вивчення інвестиційної політики в стабільному економічному розвитку вкрай важливе. Адже, рано чи пізно Україна вийде на стабільну економічну дорогу і для неї питання інвестиційної політики в стабільному економічному розвитку буде досить важливим.

Україна сьогодні знаходиться на шляху всебічних економічних перетворень. За таких умов, налагодження стабільного інвестиційного процесу є справою особливого значення.

Нестача капіталу є головною проблемою перехідної економіки. Важливість грошей для економічної системи можна без сумніву порівняти із важливістю крові для організму людини. Коли економічний організм знаходиться на початку процесу свого відновлення, йому вкрай необхідні додаткові ін’єкції, тобто, фінансові вливання, які б були каталізатором економічного розвитку.

Таким чином, можна зробити висновок, що першочерговою умовою процесу інвестування є наявність певних джерел фінансових коштів. Нажаль, інвестиційний клімат в Україні не можна назвати сприятливим. Він характеризується загальною економічно нестабільністю, нестабільністю законодавства, нерозвиненістю банківської системи та браком фінансових ресурсів всередині країни.

Поки що не сформувалася стабільна практика кредитування підприємств, відсотки, за якими українські банки погоджуються надавати кошти під інвестиційні проекти, дуже часто перевищують закладені у проекті норми рентабельності. Це, зрозуміло, унеможливлює реалізацію економічно ефективних інвестиційних проектів.

У таких умовах, шляхи отримання грошей для реалізації певних задумів ведуть за кордон. За умови неможливості використання внутрішніх фінансових ресурсів, дуже привабливими стають кредитні кошти іноземних інвесторів. Не зважаючи на не досить привабливі умови, великі інституціональні західні інвестори, міжнародні фінансові установи та фонди починають звертати увагу на український ринок. Мотиви для цього можуть бути різними.

1. Основні напрями інвестиційної політики в Україні

До основних напрямків інвестиційної політики в Україні можна віднести наступні:

• Зниження соціальної напруги, досягнення остаточного під­ходу у виділенні коштів на потреби соціальної сфери.

• Скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок дер­жавних коштів і формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств та ін.

• Скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються безповоротно. Перехід до нових принципів цент­ралізованого фінансування інвестиційної діяльності.

• Створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівель­ників у виконанні замовлень.

• Прискорення темпів розвитку промисловості групи Б.

• Прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого об­ладнання.

• Перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними ставками на конкурсній основі, включаючи держав­не замовлення.

• Залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кре­дитів, створення спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які визнача­ють науково-технічний прогрес.

• Створення ефективних форм і механізмів управління інвес­тиційною діяльністю.

• Розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозбері­гаючих технологій, конверсія ВПК, забезпечення населення то­варами народного споживання вітчизняного виробництва, розви­ток медицини і фармацевтичної промисловості.

Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають розвиватися в умовах формування ринкового механі­зм}. Тому трансформація інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно проводитися в межах макроекономічної стабілізації.

2. Інвестиційний портрет Чернівецької області

Буковина – надзвичайно перспективний регіон з точки зору потенціалу економічного розвитку та інвестиційної привабливості. Основними причинами інвестиційної привабливості регіону є такі:

1. Унікальне географічне положення та багатство природних ресурсів. Область розташована на перехресті магістральних шляхів Центральної, Південної та Східної Європи, на південному заході України у передгір’ї Карпат по течії рік Дністер i Прут. На півдні та сході проходить державний кордон протяжністю 404,4 км, в тому числі з Румунією – 226,4 км, з Республікою Молдова – 178 км.

Буковина багата на природні ресурси Забезпеченість природними рекреаційними ресурсами на 1 кв. км території та 1 жителя, відповідно, в 1,4 та 1,8 рази вище, ніж в середньому по Україні.

2. Соціально-політична стабільність і злагода. Буковина – соціально та політично стабільний регіон. Тут відсутні міжконфесійні та міжетнічні конфлікти. Протягом десятиліть у регіоні в злагоді і взаєморозумінні проживає майже 80 національностей і народностей. За рівнем злочинності область займає одне з останніх місць в Україні.

3. Міжнародне співробітництво. Чернівецька область підтримує зовнішньо-економічні зв’язки більш ніж з 60 країнами світу. Основними торговими партнерами є Німеччина, Італія, Туреччина, Російська Федерація, Польща, Румунія, Угорщина. У загальній структурі експорту товарів переважають текстиль та вироби з текстилю, деревина та вироби з деревини, недорогоцінні метали та вироби з них, машини та обладнання, продукти рослинного походження. Серед держав світу за обсягами інвестування до економіки області лідерами є Великобританія, Ізраїль, Італія, Німеччина, США, Кіпр.

Угоди про співробітництво підписані між Чернівецькою областю та регіонами Австрії (Карінтія), Німеччини (Швабія), Польщі (Шльонське воєводство), Румунії (Сучавський та Ботошанський повіти), Молдови (Єдинецький повіт), Росії (Рязанська область), Франції (Майєнн). З цими регіонами Буковина має найбільш тісні партнерські стосунки. Область є членом Єврорегіону “Верхній Прут”.

4. Сприятливі особливості місцевої господарської системи:

- успішно здійснюється реформування відносин власності, створюються нові підприємства малого та середнього бізнесу; - Буковина – праценадлишковий регіон. Наявність відносно дешевої кваліфікованої робочої сили суттєво знижує витрати виробництва; - природно-ресурсний потенціал краю створює необхідні умови для вкладення інвестицій з метою розвитку таких високорентабельних галузей, як

Легка промисловість

Область зацікавлена а налагодженні співробітництва з метою випуску конкурентоспроможних виробів, скорочення трудомістких технологічних процесів, ввезення сучасного обладнання, нових технологій по виробництву верхнього одягу; спецодягу; текстильної галантереї; виробництву тканин і виробів з бавовни; організації виробництва тканин та декоративних виробів; організації виробництва шкіряного взуття.

Харчова промисловість

Інвестиційні проекти, розроблені підприємствами харчової промисловості, мають наступні напрямки спільної діяльності:

а) технічне переоснащення виробництв: придбання техніки для вирощування та переробки ягід, овочів; придбання обладнання по розфасовці молокопродуктів; придбання обладнання для виробництва безалкогольних напоїв; будівництво цеху по виробництву декстринового клею для харчової промисловості; реконструкція птахофабрик;

б) виробництво і переробка продукції: організація виробництва по вирощуванню курчат-бройлерів, гусей, великої рогатої худоби та свиней; організація спільного виробництва харчової продукції; організація цеху горілчаних виробів; організація спільного виробництва по переробці цукру з буряка, цукру-сирцю; організація виробництва м’ясних консервів в жерстяних банках; організація виробництва сухих хлібопекарських дріжджів.

Деревообробна промисловість

Існуючий деревообробний комплекс області потребує створення нових та вдосконалення діючих технологічних процесів з використанням сучасного високопродуктивного обладнання та ресурсозберігаючих технологій переробки деревини для виготовлення конкурентоспроможної продукції.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com