У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Природний приріст населення

Сторінка 3

Про значне прискорення темпів приросту населення Землі протягом історії свідчать такі факти. За останнє століття населення збільшилось у 18 разів. При цьому для першою його подвоєння потрібно було 600 років, для другого — 230. для третього — понад 100 років, а для останнього — всього понад 40 років. На сьогодні чисельність населення Землі більш ніж 5 млрд. чоловік, вона продовжує зростати.

Розміщується населення по території Землі вкрай нерівномірно. Після другої світової війни стали незалежними понад 230 держав. У семи країнах з населенням понад 100 мли. чоловік кожна (Китай — понад 1 млрд. чоловік Індія, СНД, США, Індонезія, Бразилія, Японія) живе понад 60% всього населення планети. В десяти країнах з населенням від 50 до 100 млн. чоловік понад 2096. Таким чином, у 57 великих державах світу мешкає понад 9596 населення Землі, а в 38 невеликих •— всього понад 1 млн. чоловік.

З 1950 по 1983 рік населення світу збільшилось на 2133 млн. чоловік, або на 84,4%, у тому числі населення Латинської Америки — на 136,4; Африки на 135,5; Азії — на 94,7; Австралії й Океанії — на 89,6; Північної Америки на 55,8; колишнього Радянського Союзу — на 51,4; Західної Європи — на 24.7 Середньорічний приріст населення планети склав 64,6 млн. чоловік, у тому числі в 50-і роки — 53,3, в 1960-і — 66,7, в 1970-і — 70,3 і в 1980—1983 — 76,8 млн. чоловік. У 1987 році населення Землі досягло 5 млрд., чоловік. Для порівняння відзначимо, що в перші чотири десятиріччя XX сторіччя середній приріст населення складав 16,6 млн. чоловік на рік,

Відзначимо також, що наприкінці XIX —на початку XX сторіччя найбільший приріст населення спостерігався: в Європі (висока народжуваність при відносно низькій смертності). У перші два десятиліття XX сторіччя такий тип відтворення населення спостерігався вже і в ;більшості країн Латинської Америки. В Європі в той же час значно знизилась народжуваність при незначному зменшенні смертності. В країнах Азії й Африки у зв'язку з високою смертністю (не зважаючи на високу народжуваність) приріст населення був незначним. Голод і смерть (особливо дітей до одного року) забирали мільйони чоловік.

Після закінчення першої світової війни починається демографічний вибух у країнах третього світу Африки й Азії.

Світова економічна криза 30-х років і підготовка до війни в Німеччині, Італії, Японії, воєнні дії в Ефіопії, Китаї та Іспанії призвели до суттєвого (до 1%) зниження приросту населення. У деяких розвинутих країнах Європи відзначалося явище депопуляції (кількість смертей перевищувала народжуваність). На третину знизились темпи зростання населення у США та Азії, Ці процеси не торкнулись тільки країн Латинської Америки, де приріст населення становив близько 1,8% на рік.

Друга світова війна завдала воюючим країнам страшних збитків. Величезні людські втрати і зменшення народжуваності призвели до Того, що планета недолічила, за дуже скромними підрахунками, 175 млн. чоловік. У 40-і роки світовий приріст населення зменшився до 1% на рік, а в Європі — до 0,3%, І тільки у 1947 році чисельність населення досягла тут довоєнного рівня, а в Радянському Союзі — тільки у 1955 році (у зв'язку з максимальними жертвами у Великій Вітчизняній війні).

Дещо скоротився приріст населення Азії та Африки. Тільки в країнах Америки й Австралії, яких практично не торкнулась друга світова війна, чисельність населення стала зростати прискореними темпами.

3. Демографічна політика, криза і демографічний вибух.

Демографічна політика — цілеспрямована діяльність державних органів І я інших соціальних інституцій з метою збереження або зміни наявних тенденцій у демографічних процесах. Демографічна політика може розглядатись у двох напрямах: у царині народжуваності та смертності. Політика в царині смертності зазвичай є складником соціальної політики щодо охорони здоров'я населення Заходи в царині народжуваності можуть бути спрямовані на підвищення її. збереження на існуючому рівні або зниження. Більшість країн світу має такі спільні цілі: зменшити приріст населення, поліпшити здоров'я й харчування, збільшити технічні потужності й ліквідувати бідність. Планування сім'ї, як засіб регулювання чисельності всього населення, прийнято урядами декількох країн Китаю, Індії, Індонезії, Шрі-Ланки та ін. Таїланд успішно знизив приріст І! 3,10/о у 1980-х pp. до 1,9% у 1990—2001 pp. А втім, уряди деяких країн І католицька церква до ідеї регулювання приросту населення ставляться негативно.

Демографічна криза — глибоке порушення відтворення населення, що загрожує самому його існуванню. Протягом усієї демографічної історії людства аж до кінця XVIII ст. причинами демографічної кризи були часті голодування, епідемії та війни; обумовлений ними високий рівень смертності призводив до скорочення чисельності населення деяких країн і регіонів світу, а інколи й до повного обезлюднення територій. Історичний процес зміни репродуктивної поведінки в деяких промислове розвинених країнах виявляє тенденцію до падіння рівня народжуваності нижче від необхідного для простого відтворення населення, що є причиною сучасної демографічної кризи.

Демографічний вибух — різке прискорення кількісного зростання світового населення. Почався він у 1950-х роках. Коли зниження смертності значно випереджає зниження народжуваності, то це приводить до прискореного збільшення чисельності населення, неузгодженого з об'єктивними вимогами соціально-економічного розвитку суспільства. Перевищення числа народжень над числом смертей досягає великих розмірів. Оскільки сучасні високі темпи росту чисельності населення земної кулі значною мірою визначаються темпами його збільшення в країнах, що розвиваються (Азії, Африки та Латинської Америки, де проживає близько 70% населення світу), демографічний вибух цих країнах перетворюється на світовий. За демографічного вибух середньорічний приріст населення перевищує 1,8—2,0%.

Демографічний вибух — явище тимчасове; з розвитком демографічного переходу порушена узгодженість типів народжуваності та смертності відновлюється, проміжний тип відтворення населення поступається місцем основному, і демографічний вибух припиняється. Але темпи демографічного переходу залежать від загального соціально-економічного розвитку, і коли він. як у більшості слаборозвинених країн, відбувається повільно, довго зберігається і проміжний тип відтворення населення. У багатьох країнах, що розвиваються, проводиться демографічна політика, спрямована на подолання перехідного характеру відтворення населення. Процес демографічної стабілізації повсюдно завершиться наближенням до стану, характерного для постійного (стаціонарного) населення. У різних регіонах світу це відбудеться в різні строки, але в більшості країн, що розвиваються, — не раніше середини XXI ст.

4. Відтворення населення.

Відтворення населення — процес збереження в часі та просторі конкретно-Історичної міри даного населення, його кількості та якісного складу. Воно являє собою процес неперервного відновлення поколінь людей внаслідок взаємодії народжуваності та смертності. Для кількісної характеристики відтворення населення користуються показниками режиму відтворення населення, серед яких найбільш узагальнений — нетто-коефіцієнт (Р) відтворення населення (характеризує міру заміщення одного покоління наступним). Відтворення населення буває:

· простим, коли кількість населення не змінюється (кількість народжених дорівнює кількості померлих, а нове покоління дочок заміщає покоління матерів або відповідно сини — батьків); вікова структура в різних країнах з різними типами його відтворення дуже різна

· розширеним, коли населення збільшується (Р, більше 1);

· звуженим

У Європі нетто-коефіцієнт відтворення населення менше 1, тобто не відбувається навіть простого заміщення поколінь. В Азії, Африці, Південній Америці та Австралії має місце розширене відтворення населення, у Північній Америці та Східній Азії (Японія) — звужене.

Демографічний перехід — концепція, що застосовується в сучасній демографії для пояснення типів відтворення населення. Цей термін запропонував 1945 р. американський демограф Ф. Наутстайн.

1 2 [3] 4 5 6

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com