У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вплив зовнішніх економічних зв’язків на розвиток продуктивних сил України. Зовнішні економічні зв’язки України

Сторінка 2

– розрив традиційних виробничих та коопераційних зв’язків з підприємствами країн СНД та Східної Європи;

– низький рівень співробітництва з країнами, що розвиваються;

– критично недостатнє інвестування в перспективні експортноорієнтовані проекти за рахунок внутрішніх ресурсів та обмежені можливості використання з цією метою іноземних інвестицій і кредитів внаслідок низького міжнародного рейтингу фінансово-економічної надійності України.

Гальмують зростання обсягів вітчизняного експорту також такі чинники: низька ефективність виробництва, висока енерго- та матеріалоємність продукції, високий ступінь старіння основних виробничих фондів, відсталість технологічної бази більшості галузей народного господарства. Останнє не дозволяє переносити новітні конкурентноспроможні технології ВПК у цивільні галузі. До цього необхідно додати велику залежність від імпорту енергоносіїв, проміжної продукції, машин і устаткування, невиправдане ввезення багатьох споживчих товарів, фактичну відсутність фінансової організаційної та інформаційної структури державної підтримки експорту, слабкий експортний та валютний контроль.

Для розв’язання цих проблем на державному рівні потрібно забезпечити:

– конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку;

– зміну структури зовнішньоторговельного обороту;

– стимулювання вивозу продукції високого ступеня переробки;

– створення пільгових умов для імпорту в Україну обладнання, яке тут не виробляється;

– регулювання присутності України на світовому ринку капіталу.

3. До науково-технічної співпраці належить торгівля патентами, ліцензіями (авторське право на використання запатентованих винаходів), технічним досвідом (“Ноу-хау”) тощо. Вона здійснюється в кількох формах:

– матеріальній, тобто обмін наукоємною продукцією, створеною за найновішими технологіями;

– нематеріальній – у вигляді креслень, формул, обміну інформацією, літературою;

– послуг фахівців і технічного персоналу в галузі менеджменту, маркетингу, контролю за якістю.

Здійснюється науково-технічне кооперування між фірмами у формі консалтингу (технічне консультування та експертизи проектів), лізингу (оренди промислового і науково-дослідного устаткування).

Діє спільна українсько-російсько-казахська програма запуску космічних кораблів. За допомогою українських ракетоносіїв “Зеніт” Україна, США, Норвегія та Росія будуть здійснювати запуск космічних кораблів в Океанії.

Зовнішньоекономічні зв’язки проявляються і в формі кредитування та інвестування. Кредитування – надання кредиту. Кредит – позики у грошових одиницях чи у вигляді товару на умовах повернення з виплатою процентів. Інвестиції – капіталовкладення. Іноземні інвестиції – довгострокові вкладення капіталу закордонними власниками у промисловість, сільське господарство, транспорт та інші галузі економіки. Серед інвесторів домінують економічно розвинені країни, рейтинг платоспроможності яких найвищий. Росія серед них займає 99 місце, Україна – 111-е. Зовнішній борг України у 1997 році дорівнював близько 10 млрд. доларів, у тому числі: Росії – 2 млрд. дол.; МВФ – 2,4 млрд. дол.; СБРР – 1,2; ЄБРР – 0,07; країнам ЄС – 0,35 млрд. доларів.

Україна повинна приділяти велику увагу міжнародному туризму – галузі, яка найшвидше дає прибуток серед наукового, ділового та рекреаційного туризму (на останній припадає 70%).

В Україні у 1997 році туристами були 15 млн. чол. (сума виїзду та в’їзду), у тому числі до нас приїхало 2,6 млн. іноземних туристів.

Зовнішньоекономічні зв’язки держав посилюються організацією спортивних турнірів та змагань, виставок картин або експозицій провідних музеїв світу, музичних та пісенних конкурсів, фестивалів, обміну кіно-, відео- та аудіопродукцією.

Ефективна участь країни в міжнародному поділі праці, входження до міжнародного економічного простору надалі все більше залежатиме не тільки від природних факторів, а й від якості національного економічного і науково-технічного потенціалу та надійних гарантованих і взаємовигідних умов співробітництва іноземних країн з Україною, їхніх фірм, міжнародних організацій.

Список літератури

1. Абмарян О.А. Главные морские порты Украины. – Одесса: Маяк, 1993. – 163 с.

2. Агропромислове виробництво України (1990-1997). – К.: ІАЕ УААН, 1997. – 436 с.

3. Акимов А.В. Мировое население: взгляд в будущее. – М.: Наука, 1992. – 199 с.

4. Алаев А.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. – 350 с.

5. Алампиев П.М. Экономическое районирование СССР. – М.: Госпланиздат, 1959. – 262 с.

6. Алымов А.Н. Производительные силы: проблемы развития и размещения. – М.: Экономика, 1981. – 288 с.

7. Анализ и прогнозированное развитие экономики региона / Н.Д. Прокопенко, Ф.Я. Поклонский / Отв. ред. Н.Г. Чумаченко. – К.: Наук. думка, 1991. – 226 с.

8. Аналіз тенденцій розвитку регіонів Росії в 1992-1995 рр. / Програма Європейської Ради Тасіс. – М., 1996.

9. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 224 с.

Назва реферату: Вплив зовнішніх економічних зв’язків на розвиток продуктивних сил України. Зовнішні економічні зв’язки України
Розділ: Розміщення продуктивних сил
Опубліковано: 2008-02-11 20:32:54
Прочитано: 6952 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com