У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики

Вершини в розвитку особистості людини („акме”) і їх основні характеристики

ПЛАН

1. Феномен „акме” і його головні характеристики. Основні характеристики “акме” людини.

2. „Акме” в професійному розвитку людини: сутність феномену “акме” та його види, критерії та умови досягнення професійного “акме”.

3. „Акме” в контексті життєвого шляху людини.

1. Феномен „акме” і його головні характеристики.

При нормальному розвитку людини період немовляти, дитинство, юність це ті етапи, які передують етапові дорослості і готують повноцінну реалізацію на етапі дорослості в якості фізично здорової людини, законослухняного громадянина, надійного сім’янина, умілого батька, творчого спеціаліста-професіонала. Дорослість у всіх названих проявах виявляється вершиною в його розвитку, після якої наступає похилий вік, старість для яких характерне поступове зниження рівня фізичного здоров’я, послаблення громадянської активності, скорочення об’єму і змісту батьківських обов’язків, виключення із сфери професійної праці.

Отже, „акме” – це вся ступінь дорослості людини, для якої характерні фізична, особистісна, і суб’єктивна зрілість. Термін „акме” використовується і в більш вузькому змісті, тоді коли мають на увазі досягнутий людиною в процесі життя високий рівень стану здоров’я, коли здійснено найбільш яскравий вчинок, що має позитивне суспільне значення і коли діяльність як суб’єкта знаходить своє вираження в максимально можливому для нього матеріальному чи духовному результаті. Коли науковці хочуть підкреслити роль самої людини у власному розвиткові то також вживають термін „акме”. Тоді його зміст означає пік або оптимум, яких людині вдається досягнути у своєму розвитку на різних вікових ступенях.

Коли аналізують досягнуте людиною „акме” то прагнуть по-перше: визначити його сутність і те по яким напрямкам свого розвитку та чи інша конкретна людина його досягнула: розвиваючись фізично, проявивши себе як особистість, діючи як професіонал, чи це сукупність всіх цих характеристик. По-друге, встановлюється величина досягнутого „акме”, іншими словами його калібр. Виділяють такі показники як час досягнення „акме” людиною і його тривалість. Найвищі точки рівня розвитку, які досягнула людина і які мають певні змістові характеристики і конкретні форми реалізації називають „макроакме”. Це ті вершини в розвитку, коли людина досягає найбільш високого рівня в стані свого здоровя, коли в поступках проявляються загальнолюдські цінності життя і культури, а в діях в головній для себе сфері праці стійко проявляється професіоналіз, все це свідчить про те, що особистість досягнула макроакме. Вершини, які передують досягненні людиною на ступені дорослості „макроакме” називають „мікроакме”. Отже, мікроакме ніби проміжна вершина в розвиткові людини, яка сприяє досягненню нею акме. Як протилежність справжньому „акме”, як найвищого рівня розвитку людини у деяких людей може спостерігатися „псевдоакме”. Можна стверджувати, що псевдоакме це антипод істинної вершини в розвитку людини.

2. „Акме” в професійному розвитку людини.

„Акме” в професійному розвитку (професійне акме) – це психічний стан, який означає вищий для даної людини рівень в його професійному розвитку, який є на даному відрізку часу. Професійне акме – це психічний стан, який означає максимальну змобілізованість, реалізованість всіх професійних здібностей, можливостей і резервів людини на конкретному етапі життя (при відсутності перенапруження і використання граничних можливостей організму). Професійне акме – це форма досягнення людиною високих рівнів в його професійному розвиткові. Іншими словами „акме” – це кульмінація, пік в професійному розвиткові людини на даному відрізку життєвого шляху. Акме в професійному розвитку можуть не співпадати по часі з акме, яке досягає людина як індивід, як особистість. Піки в розвитку людини як індивіда, як особистості як суб’єкта професійної діяльності можуть відбуватися в різний час, хоча в цілому акме, підйоми в розвитку сфер психіки можуть ставати джерелом, каталізатором для появи акме в інших сферах.

Кожна людина протягом життя може досягати професійних акме різної степені суспільної і особистісної значимості. Суспільно і об’єктивно значимі професійні акме – це високий рівень професійних досягнень конкретної людини, які є загальновизнаними, що значно перевищують нормативний рівень. Такого роду результати праці означають рівень професійної майстерності і перехід на рівень професійної творчості. Коли людина виходить за рамки професійного досвіду, включаючи в професійну діяльність нові завдання, нові прийоми і технології, досягає принципово нових професійних результатів, вносить свій індивідуальний творчий вклад в досвід професії. Суспільно значні професійні акме можуть представляти собою видатні досягнення (відкриття), чи творчі знахідки, передовий досвід новатора. У людини поряд із великими досягненнями можуть бути спади, паузи в творчості, низькі результати, слабкі місця в діяльності, але про професіоналів судять по тих найбільших результатах їх діяльності, які вони досягають.

Особистісні, суб’єктивно значимі професійні акме – це досить високий рівень професійних досягнень конкретної людини, які суттєво перевищують попередні результати. Ці результати є не дуже помітними для професійного суспільства і не признані ним, але усвідомлюються і оцінюються самою людиною як максимально можливий для неї в даний відрізок часу рівень професіоналізму.

Індивідуальні суб’єктивно значимі професійні акме означають мобілізацію зусиль людини, перемогу над собою, перевищення людиною своїх попередні професійних результатів, досягнення нового для себе рівня професіоналізму, здатність людини надати своєму професійному розвиткові висхідний прогресивний характер. Хоча суб’єктивно значиме акме не завжди визнається іншими професіоналами як важливе для професії, але для конкретної людини є небайдужим як суспільство оцінить його нові досягнення і підйоми в праці („Я вже пройшов свій пік і рано чи пізно про це дізнаються”, – сказав про себе спеціаліст).

Отже, показниками суспільно значимого професійного акме є професійні досягнення, які суттєво переважають результати фахівців в цій сфері. Показниками суб’єктивного і особистісного значимого професійного акме є професійні досягнення, які перевищують результати в праці даної людини. ці види професійних акме можуть не співпадати. Наявність суб’єктивно значного акме не завжди визнається соціумом як об’єктивно важливі досягнення. Визнання успіхів даної людини видатними, об’єктивно значними не означає, що людина досягнула свого суб’єктивного максимуму і акме.

Професійні акме можуть розрізнятися за кількістю їх вершин, піків, підйомів, можливі:

– велике акме як головне досягнення всього життя людини, пік професійних результатів, як рівень, який перевищує всі раніше досягнуті людиною показники успіху в професії (одновершинне акме);

– малі акме, як багаторазові професійні досягнення конкретної людини – які передують великому акме, слідують за ним (багато вершинне акме).

Професійні акме можуть відрізнятися один від одного:

– по різній часовій тривалості і часовим границям, охоплюючи дні, неділі, місяці, дуже рідко навіть роки;

– по масштабності, „калібру”, включаючи одну чи декілька видів професійної і соціальної діяльності людини.

Професійні акме різні за своїм місцем в загальному ході професійного розвитку:

– професійні акме можуть іти за періодом спаду, застою чи за періодом стабілізації в розвитку;

– професійні акме можуть самі призводити до спаду, спустошення, кризи в розвитку;

– професійні акме можуть стати основою нових акме, підйомів, інновацій.

Професійні акме можуть не співпадати по своїй внутрішній структурі і включати:

– високий рівень стабільних професійних результатів;

– декілька фаз, сачків різкої активності діяльності.

Дослідимо критерії професійного акме у відповідності до показників професіоналізму і професійної компетенції. При оцінці наявності і характеру професійного акме у конкретної людини необхідно враховувати психологічні показники професіоналізму і компетенції, які склалися в даній професії. Виявлення і оцінювання професійного акме залежить від того, як розуміється професіоналізм, які показники професіоналізму і професійної компетенції, які існують в даній професії і певне конкретно-історичний період.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com