У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності

Акмеологічні служба: статус, функції, організація діяльності

ПЛАН

1. Акмеологічні служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку особистості.

2. Статус, структура і завдання акмеологічної служби.

3. Напрямки діяльності і функції акмеологічної служби.

4. Технологічне забезпечення акмеологічної служби.

5. Акмеологи як суб’єкт діяльності в акмеологічний службі.

1. Акмеологічні служба як форма забезпечення особистісно-професійного розвитку особистості.

При висвітленні питань зв’язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічні служб. Психолого-акмеологічні служби повинні стати важливою ланкою між психологічною наукою і акмеологічної наукою а також і практикою. Саме вони в першу чергу повинні демонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні актуальних питань. Саме в них повинні знаходити практичне впровадження різноманітні психологічні та акмеологічні ідеї. Як зазначає Е.А. Яблокова, на сьогоднішній день Акмеологами розроблено наукові і організаційні основи створення і функціонування психолого-акмеологічних служб різного рівня. Однак, перед тим, як розкрити їх, звернемося до історичних передумов їх виникнення.

Ідея створення психолого-акмеологічних служб є розвитком концепції „психологічних” і „соціально-психологічних служб”, яка була висунута ще в ХХ столітті. В ті роки психологічна служба задумувалася і створювалася як організаційна система практичного використання можливостей психології для вирішення актуальних практичних завдань і перш за все психологічної діагностики, експертизи, консультації в сфері виробництва, освіти, медицини, охорони правопорядку.

Необхідність масштабного використання психологічних знань на практиці була обумовлена значним підвищенням ролі „людського фактору” в процесі виробництва, управління, освіти, що було спричинено науково-технічним прогресом. В ті роки стало очевидним, що розвиток техніки, нових інформаційних технологій, професійних взаємодій між суб’єктами діяльності висуває якісно нові, більш високі вимоги до інтелектуальної та емоційної сфери особистості, які зумовлені значними навантаженнями на них, які інколи взагалі існують на межі психологічних можливостей людини. робота створених служб соціального розвитку організацій повинна була опиратися на систему комплексного наукового знання про людину. Природно що почали змінюватися вимоги до професійної підготовки спеціалістів. Якісно нові завдання вимагали використання гуманітарних знань, серед яких акмеологічні стали займати ведуче, значне місце.

У короткі терміни були розроблені типові структури психологічних служб, їх статус, характер діяльності, визначений спектр завдань, які необхідно вирішувати та практика впровадження. Таким чином психологи почали здійснювати наступне:

- допомагати роботі кадрових підрозділів;

- розробляти плани соціального розвитку;

- займатися питаннями підвищення трудової мотивації;

- організовувати роботу по оптимізації психологічного клімату;

- забезпечувати психологічну компенсацію несприятливих функціональних станів, які виникали в процесі діяльності;

- проводити психокорекцію форм соціальної поведінки.

Таким чином, психологічні служби з’явилися в багатьох організаціях і на виробництві, в ряді галузей у військових структурах. Вона на практиці довели свою високу ефективність. Проте, в процесі „перебудови” та під час „радикальних економічних реформ” система психологічних служб в тоді ще Радянському Союзі була практично повністю зруйнованою.

Сьогодні проблема відтворення таких служб стала знову досить актуальною. Перш за все це обумовлено соціально-психологічними особливостями, високою „ціною” та жорсткими вимогами ринкових відносин до суб’єктів діяльності. водночас, просто реанімувати такі служби було б не вірно, через те, що корінним чином змінилися вимоги і умови їх функціонування, отже виникла необхідність у створенні власне психолого-акмеологічних служб. У цьому аспекті робота акмеологів в Російській Федерації носить дещо випереджуючий характер.

У першу чергу слід відмітити, що психологічні служби відрізняються від акмеологічних. Зокрема, психологічні служби створювалися для іншої суспільно-економічної формації, тому ряд стратегічних завдань на сьогоднішній день є неактуальними або притерпіли суттєві зміни (наприклад, забезпечення ділової репутації замінено на формування ефективного іміджу). В той час немало практичних завдань залишилися на попередньому рівні (формування кадрового потенціалу організації).

Суттєво виросла необхідність в професіоналах високого рівня, що обумовило до залучення наукового знання до вирішення завдань прогресивного особистісно-професійного розвитку, а це вже є акмеологічними знаннями. Появилися і нові завдання, які вимагають залучення суто акмеологічних знань (наприклад: формування корпоративних відносин, патерналістського стилю керівництва, досягнення соціального партнерства). Все це і призвело до організації психолого-акмеологічних служб.

Відзначимо, що акмеологічна служба Росії входить в якості складової частини в систему акмеологічного забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. Вона представляє собою особливим чином організовану і структуровану сукупність засобів, спрямованих на розвиток особистості як суб’єкту професійної діяльності. Слід уточнити, що акмеологічні служби досить активно функціонують в Росії в Україні, поки що значного розвитку такі структури ще не набули, про те це лише справа часу, а також того, що не вистачає кваліфікованих фахівців в цій сфері, та недостатньо розвинута правова сторона їх діяльності.

Отже, доцільно коротко розглянути ці аспекти діяльності акмеологічних служб, які існують у наших сусідів. Правова основа діяльності акмеологічної служби забезпечується Кодексом законів про працю РФ, федеральними законами і законодавчими актами того відомства, в якому створена та функціонує дана акмеологічна служба (наприклад, в системі освіти – Законом РФ „Про освіту”), статутом організації, а також Положенням про акмеологічну службу. Вважаємо, що протягом наступних 5– 7 років аналогічні законодавчі акти будуть введені і у нас в Україні, адже це є веління сьогоднішнього часу.

Таким чином, акмеологічна служба – це структура, яка забезпечує з допомогою різних засобів успішність професійної діяльності і розвитку її суб’єкту за рахунок актуалізації особистісного потенціалу, збереження і поповнення резервних можливостей суб’єкта діяльності в єдності із активізацією потенціалу середовища, спрямованого на створення психологічно комфортних умов діяльності.

2. Статус, структура і завдання акмеологічної служби.

Структурні підрозділи психолого-акмеологічних служб можуть бути різнорівневими, тобто створюватися в конкретних приватних, державних організаціях, об’єднаннях, відомствах, але при цьому можлива і навіть доцільна їх інтеграція в холдінгові або відомчі психолого-акмеологічні служби, які координують діяльність „низинних” підрозділів, забезпечуючи їхню роботу науково та методично. Беручи до уваги той аспект, що в Росії такі служби вже діють протягом 5 років коротко проаналізуємо їхню структуру в системі державної служби Російської Федерації. Дана психолого-акмеологічна служба передбачає дворівневу організацію:

– на федеральному рівні – адміністрація Президента РФ, федеральні відомства;

– на регіональному рівні – адміністрації регіонів.

Створення психолого-акмеологічних служб рекомендовано і на муніципальному рівні. Тобто при самих муніципалітетах або їх функціональних підрозділах. А також і на первинному рівні, безпосередньо в організаціях та установах.

Розглянемо основну мету психолого-акмеологічної служби. Головною метою психолого-акмеологічної служби є акмеологічне забезпечення особистісно-професійного розвитку людини. Опосередкованою метою психолого-акмеологічної служби є створення психологічно комфортних умов для досягнення успіху в професійній діяльності, а, відповідно і соціокультурне перетворення середовища життєдіяльності людини.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com