У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Постмодерна епоха та її мислення. Інформаційне суспільство. Плюралізм, течії сучасної філософії

Сторінка 4

Виникають форми своєрідного “ірраціоналістичного гуманізму”, які апелюють до підсвідомості. На початку XX ст. великої популярності набуває вчення французького мислителя А.Бергсона, в якому центральне місце займало поняття життя, витлумачене як безперервне творче становлення. Для Бергсона життя – це метафізичний космічний процес, могутній потік творчого формування: із послабленням напруги життя розпадається, перетворюючись на матерію, тобто бездушну масу.

Екзистенціалізм зацікавлений в осягненні внутрішнього життя людини, марксизм – її іманентних характеристик. В об’єднанні цих концепцій та їх переосмисленні через основні принципи персоналізму філософи-персоналісти вбачають шлях до створення справжньої філософії сучасності.

Список використаної літератури

1. Антология мировой философии. В 4 т. – т. 4. – М., 1969 – 1972.– 672 с.

2. Бандура О.О. Oсновні принципи парадигми сучасного правознавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 1999. № 2. С. 5–6.

3. Бичко А.Д., Бичко І.В., Табачковський В.Г. Історія філософії / Підручник для студентів. – К.: Либідь, 2001.

4. Зарубіжна філософія XX ст. – К.: Вища школа, 1993.– 455с.

5. Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. - М., 1998. – С.28.

6. Лук’янець В.С. Філософія деконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення // Філософська думка. 1998. № 1. С. 81–82.

7. Малахов В.С. До характеристики герменевтики як способу філософствування Філос. і соц. Думка. – 1991.– № 6.

8. Маритен Ж. Философ в мире. – М.: Гнозис, 1994.– 420 с.

9. Мир философии. В 2 т. – т. 1. – М.: Политиздат, 1991.– 464с.

10. Мир философии: книга для чтения. М.,1991.Ч.2. Разд.

11. Моисеев Н. Третьего мира нам не дано // Социально-политический журнал. – 2005. - №2. – С.11-12.

12. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. К.: Основи, 1998.

13. Современная западная философия. Словарь. – М.: Наука, 1991.– 578с

14. Современная западная философия. Хрестоматия. – Ростов-иа-Дону.: Феникс, 1997.– 496 с.

15. Сучасна філософія Філос. і соціол. думка. – 1995. – № 5–6.

16. Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. - М., 1991. – С.54.

17. Філософія. Підручник 3а ред І.Ф.Надольного. – К.: Вікар, 2000.- 620 с.11.

18. Яроцький П.Л. Соціальна доктрина католицизму Філос. і. соціол. думка. – 1992. – №12.

[1] Бандура О.О. Oсновні принципи парадигми сучасного правознавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 1999. № 2. С. 5–6.

[2] Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. Панорама новітньої науки. К.: Основи, 1998. С. 15.

[3] Лук’янець В.С. Філософія деконструкції: походження, стратегія, загальнокультурне значення // Філософська думка. 1998. № 1. С. 81–82.

[4] Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987. С. 126–127.

[5] Гвоздік О.І. Раціональність: загальна теорія та логіка історії. К.: Українська акад. внутр. справ, 1994. С.164.

[6] Гвоздік О.І. Раціональність: загальна теорія та логіка історії. К.: Українська акад. внутр. справ, 1994. С.165.

[8] Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские леции и интервью. М.: АО КАМІ, Изд. центр ACADEMIA, 1995. С. 37.

[9] Мир философии: книга для чтения. М.,1991.Ч.2.Разд.8. Моисеев Н. Третьего мира нам не дано // Социально-политический журнал. – 2005. - №2. – С.11-12.

[10] Келле В.Ж. Наука как компонент социальной системы. - М., 1998. – С.28.

[11] Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге 21 века. - М., 1991. – С.54.

Назва реферату: Постмодерна епоха та її мислення. Інформаційне суспільство. Плюралізм, течії сучасної філософії
Розділ: Філософія
Опубліковано: 2008-01-23 15:21:12
Прочитано: 10722 раз

1 2 3 [4]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com