У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Антропоцентризм чи екобіоцентризм

Сторінка 4

102

авторитетом з питань знання й істини. Відповідно до цього “міфу про наукову об'єктивність”, наші переконання, не перевірені і не оцінені наукою, залишаються: особистими, суб'єктивними, довільними, упередженими. Звичайно, дуже важливо не переоцінити цей пункт, наука дійсно має у своєму розпорядженні величезний потенціал, щоб допомагати нам вирішити багато проблем — однак вона не є тим чисто об'єктивним і безстороннім джерелом, яким багато хто її вважає. Ми повинні звертатись до науки за допомогою у вирішенні різних завдань тому, що вона є могутнім інструментом розуміння світу і управління ним. Однак, як і з будь-яким іншим інструментом, його застосування і корисність залежить від цілей і моральних цінностей того, хто користується ним. Розглядати ці цінності треба до того, як інструмент почнуть застосовувати.

Іншими словами, небезпека є не в самій “сфері розуму”, а у відсутності етичних постулатів (у сучасної науці можна все, що цікаво), і в помилковому спрямуванні (“ноосфера” не як результат “співробітництва і любові до усього сущого”, а як результат насильницької трансформації природи).

Альтернатива ноосфері може бути запропонована в коеволюції людського суспільства і природи, про що писав у своїх останніх роботах російський еколог академік Н.І. Моісеєв. Коеволюція — це погоджений, терпимий, мирний, рівноправний розвиток частин з одного цілого, наприклад, різних компонентів екосистем, чи людської цивілізації і дикої природи. Тут акцент робиться, як справедливо відзначив російський соціоеколог А. В. Олескін “на різноманітті, плюреалізмі, багатоплановості об'єктів будь-якої природи”, як дикої, так і людської (152).

ЛІТЕРАТУРА 1. Леопольд О., 1980. Календарь песчаного графства. — М.: Мир.-216с. 2. Швейцер А., 1992, Благоговение перед жизнью. — М.: Прогресс. — 572 с. 3. Ермолаева В.Е., 1989. Этика отношений с окружающей средой (обзор). - М.; ИНИОН АН СССР. - 70 с. 4. Яницкая Т.О., 1992. Проблема этики во взаимоотношении человека и природы. — М.: МГУ, рукопись. — 13 с. 5. Калликотт Б., 1990. Азиатская традиция и перспективы экологической этики: пропедевтика // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. — М.: Прогресс. — С. 308-327. 6. Ермолаева В.Е., 1994. Глобальные проблемы и перспективы цивилизации. Философия отношений с природной средой // Сборник обзоров и рефератов. Серия: Глобальные проблемы современности. - М.:ИНИОН РАН, 140 с. 7. Schmahmann D., Polacheck, 1995. The case against rights for animals // Boston Coll. Environ, aff. Law. rev. №4, pp. 747-781. 8. Sterba James P., 1995. From biocentric individualism to biocentric pluralism // Environmental ethics, №2. — P. 191-207. 9. Birnbacher D., 1982. A priority rule for environmental ethics // Environmental ethics, v. 4. — P. 3-16. 10. Гиляров А., 1976. Человек и животное: этика отношений // Наука и жизнь, №12. 11. Lehmann Scott, 1981. Do wildernesses have rights? // Environmental ethics, v. 3. — P. 129-146. 12. Stone Christopher D., 1974. Should trees have standing? — Los Altos, Calif., Kaufman. — 29 p. 13. Ермолаева В.Е., 1997. Философия отношений с природой: споры вокруг глубинной экологии (обзор) // Специализированная информация. — М.: ИНИОН РАН. — 46 с. 104 14. Эренфельд Д., 1992. Дилемма сохранения природы // Экологическая антология, Москва-Бостон: Голубка. — С.89-101. 15. Никольский А., 1996. Этика благоговения перед- жизнью как концепция заповедного дела // ПроЭко, Бюллетень “Охрана дикой природы”. — М.: ЦОДП. — С. 15-17. 16. Андреев Д., 1993. Роза мира. — М.: Товарищество Клышников-Комаров и К. — 301 с. 17. ПроЭко (специальный выпуск), Бюллетень “Охрана дикой природы”, 1996. - М.: ЦОДП. - С. 20-22. 18. Борейко В.Е., 1997. Введение в природоохранную эстетику. — Киев: Киевский эколого-культурный центр. -- 95 с. 19. Соловьев B.C., 1886. Красота в природе // Собрание сочинений, т. VI. - С. 30-68. 20. Thompson J., 1995. Aesthetics and the value of nature // Environmental values, №3. - P. 291-305. 21. Новалис Ф., 1934. Фрагменты//Литературная теория немецкого романтизма. — Л — С. 121-149. 22. Тугаринов В.П., 1978. Природа, цивилизация, человек. — Л.: Л ГУ, 127стр. 23. Гусейнов А.А., 1975. Отношение к природе как нравственная проблема // Научные доклады высшей школы, Философские науки, №5. — С. 27-33. 24. Краткий словарь по философии (под общ. редакцией И.В. Блауберга, И.К. Пантина, 1982. — М.: Политиздат, 431 с. 25. Стручков А., 1997. Истоки экологической этики в Советском Союзе // Любовь к природе. Материалы международной школы-семинара “Трибуна-6”. — Киев: Киевский эколого-культурный центр. — С. 156-169. 26. Назаретян А.Л., Лисица И.А., 1998. Критический гуманизм versus биоцентризм //Зеленый мир, №9. — С. 8-10. 27. Данилов-Данилян В.И., 1998. Наука и гуманизм versus фантастика и техницизм // Зеленый мир, №9. — С. 10-11. 28. Феномен жестокости, 1975 // Природа, №1- — С. 89-104. 29. Сладкое Н., 1965. Дикая фигура охотника // Звезда, №3.- С. 184-189. 30. Борейко В.Е., 1997. История охраны природы Украины (X век — 1980 г.). — Киев: Киевский эколого-культурный центр. - Т.1.- 304с.; Т.2.-192с. 105 31. Борейко В.Е., 1996. Белые пятна истории природоохраны. СССР, Россия, Украина. — Киев; Киевский эколого-культурный центр. - Т. 1. - 224 с.; - Т. 2. - 304 с. 32. Из литературного наследия Андрея Петровича Семенова-Тян-Шанского (1866-1942). Проза. Стихотворения. Эпиграммы, 1996. Авторы-составители В. Берлин, В. Борейко. — Киев: Киевский эколого-культурный центр. — 160 с. 33. Дежкин В., За гуманность с разумом и сердцем // Охота и охотничье хозяйство, №5. — С. 1-4. 34. Манифест Движения дружин по охране природы, 1996 // ПроЭко, Бюллетень “Охрана Дикой природы”, №11. — М.: ЦОДП.-С. 12-13. 35. Пушные аукционы и гуманные капканы, 1996 // Охота и охотничье хозяйство, №4. — С. 1-3. 36. Кожевников Г.А., 1997. О необходимости устройства заповедных участков для охраны русской природы // Этико-эстетический подход в охране дикой природы и заповедном деле. — Киев: Киевский эколого-культурный центр. — С. 81-91. 37. Чуйков Ю., 1992. Первая заповедь. — Астрахань. — 66 с. 38- Павлова Т.Н., 1998. Биоцентризму — Да! Антропоцентризму — Нет! // Зеленый луч, №4 (Рязань). — С. 3-4. 39. Taylor Paul, 1984. Are humans superior to animalsand plants? // Environmental ethics, v. 6. — P. 149-160. 40. Johnson Edward, 1981. Animals Liberation versus the Land ethic // Environmental ethics, v. 3. - P. 265-273. 41. Борейко В.Е., 1996. Экологические традиции, поверья, религиозные воззрения славянских и других народов. — Киев: Киевский эколого-культурный центр, 223 с. 42. Харузин Н., 1889. Из материалов, собранных среди крестьян Пудожского уезда, Олонецкой губернии. — М. — 75 с. 43. Василенко Л.И., 1986. Поиски оснований и источников экологической этики // Вопросы философии, №2. — С. 145-152. 44. Василенко Л.И., 1983. Антропоцентризм и его экологическая критика// Вопросы философии, №6. — С. 153-161. 45. Александров Д.А., 1994. Историческая антропология науки в России // Вопросы истории естествознания и техники, №4.-С. 3-22. 46. Павлова Т.Н., 1997. Биоэтика в высшей школе. — М.: МГАВМиБ. -- 148с.

Назва реферату: Антропоцентризм чи екобіоцентризм
Розділ: Філософія
Опубліковано: 2008-01-23 14:58:55
Прочитано: 2131 раз

1 2 3 [4]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com