У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Атомістичний раціоналізм Левкіппа-Демокріта

Атомістичний раціоналізм Левкіппа-Демокріта

Костянтин Узбек, кандидат філософських наук, м. Донецьк

Питання світобудови, її улаштування з елементів цікавили мислителів з найдавніших часів. Традиційно за існуючими джерелами в науковому пізнанні та філософії ці питання простежуються починаючи з мілетської школи. У коментарях до "Фізики" Симплікій відмічає: "За переказами, Фалес першим представив еллінам природну історію. Правда, на думку Теофраста [Фізичні думки, фр.1], у нього було багато попередників, але він набагато перевершив їх, так що затьмарив усіх, хто був до нього" [1, 115].

Фалес і його послідовники - мислителі мілетської школи Анаксимандр, Анаксимен прагнули знайти ті першооснови, з яких влаштована світобудова. За першооснову, за першоречовину Фалес взяв "воду", вважаючи, що все виникло з води.

Анаксимандр відходить від конкретно матеріальної першоречовини Фалеса - води і за першоречовину бере певну абстрактну універсальну першоречовину - нескінченну, яку іменує "апейрон" (το απειρον), не визначаючи її. Третій представник цієї школи - Анаксимен за першооснову брав "повітря". Розглядаючи різні стани цих першоречовин, мілетці пояснювали отримання всіх речовин і об'єктів світобудови.

Так Фалес розглядає чотири стани води: "Отже, відомі чотири, з яких першим і як би єдиним елементом ми вважаємо воду, змішуються між собою для сполучення, затвердіння й утворення внутрішніх [тіл]" [Там же]. Анаксимандр, взявши за першооснову нескінченну, незмірну (το απειρον), "яка, подібно до насіння, утримує в собі самій народження всіх речей; з неї, як він стверджує, складаються незліченні світи" [Там же, 117]. Анаксимен "вважав началом повітря і нескінченне (το απειρον)" [Там же, 129].

Ці первинні матеріалістичні погляди мілетців лягли в основу подальших атомістичних побудов.

На противагу матеріальним началам мілетців піфагорійці, згідно з Аристотелем, поставили числа, оскільки в числах вони знаходили багато схожості з тим, що існує і відбувається. Але самі числа, на їх думку, сходять до більш первинних начал - це поєднання "межі" і "безмежного". "Безмежне" вони вважали неоформленою речовиною, а "межу" - початком оформлення.

Числами піфагорійці визначали порядок речей, їх відношення і стан. Вони вважали, що числа мають буття, не відділене від речей. Це переконання підготувало до арифметизації геометрію. Так арифметична одиниця уподібнилася геометричній точці, двійка - прямій лінії, трійка - площині, четвірка - геометричному тілу.

Аналізуючи положення числової філософії, Аристотель в "Метафізиці" відмічає: "Піфагорійці ж, бачачи у тілах, що почуттєво сприймаються, багато властивостей, які є у чисел, оголосили речі числами, але не існуючими окремо, а такими, з яких складаються речі" [2, 357-358]. Ці положення піфагорійської філософії з чисел складати речі викликали подив у багатьох дослідників. Зокрема, з твору Теано "Про благочестя", Стобей наводить такий вислів: "І багато еллінів, як мені відомо, думають, неначе Піфагор говорив, що все народжується з числа. Але це вчення викликає подив: яким чином те, що навіть не існує, мислиться породжуючим? Тим часом він говорив, що все виникає не з числа, а згідно з числом, оскільки в числі - перший порядок, за причетністю до якого і в зчислимих речах встановлюється щось перше, друге і т.д." [1, 149,150]. Треба вважати, що піфагорійці числам уподібнювали геометричні об'єкти, з яких надалі конструювали модель світобудови, числову конструкцію космосу. "Піфагорійці, отже, в цьому відношенні не заслуговують докору, - говорить Аристотель, - однак, оскільки вони з чисел роблять природні тіла, з того, що не має ваги і легкості – те, що має вагу і легкість, то здається, що вони кажуть про інше небо і інші тіла, а не про ті, які почуттєво сприймаються" [2, 358].

Піфагорієць Філолай говорить з цього питання: "…природа числа пізнавальна, головуюча і навчальна для всіх у всьому незрозумілому і невідомому. Дійсно, нікому не була б ясна жодна з речей - і в їх відношенні до самих собі, ні в їх відношенні до іншого, - якби не було числа і його сутностей" [1, 443]. У такому зведенні всіх речей до чисел уперше висловлюється думка про закономірність всесвіту, - говорить Енгельс.

Під числами піфагорійці розуміли будь-які відношення цілих чисел, тобто раціональні числа , за допомогою яких конструювали всі речі, їх відношення і різного роду залежності. Але з доказом теореми Піфагора в загальному вигляді (квадрат гіпотенузи прямокутного трикутника дорівнює сумі квадратів його катетів), вони прийшли до суперечності, до несумірних відрізків (діагональ квадрата несумірна з його стороною). Ця теорема показала, що неможливо піфагорійським математичним атомізмом тлумачити всі положення геометрії. Велика теорема привела до великих потрясінь в атомістичній математиці і всій числовій філософії піфагорійців. Якщо раніше піфагорійці стверджували "все є число" і "все з числа", то після доказу теореми вони не могли вже цього стверджувати. Доводилася теорема іншого характеру: "Не існує раціонального числа вигляду , квадрат якого дорівнює двом; . Це привело до поняття несумірності відрізків. Необхідно було знайти вихід із становища, що створилося, яке в історії математики отримало назву "першої кризи математики". У чому полягає суть кризи з точки зору піфагорійської атомістичної математики? Суть її в тому, що піфагорійська атомістична математика вичерпала свої можливості і необхідно було розширити поняття числа від раціональних до дійсних, доповнюючи раціональні ірраціональними числами, переводячи математику з дискретно-атомістичної на континуальну основу, з арифметичної на геометричну; із заміною піфагорійського поняття числа на безперервну величину. Піфагорійці не були готові до цього і прийшли до кризи зі своєю філософською системою. На наш погляд, цю ситуацію, при всьому її катаклізмі, який виник у той час, потрібно розглядати в історії математики як кінець піфагорійської арифметичної математики, вичерпана межа її можливостей. Настала нова ера, ера введення в математику і все теоретичне природознавство безперервної величини і поняття континууму. Над цими проблемами працювали піфагорійці молодшого покоління: Архіт Тарентський, Теетет Афінський, Евдокс Кнідський. "Побудована Евдоксом теорія величини - один з найбільших витворів математики за всю її історію. Вчення Евдокса про несумірність (п'ята книга "Начал" Евкліда) в основному співпадає з сучасною теорією ірраціональних чисел, побудованою Ю. Дедекіндом в 1872 р. Роботи Евдокса поклали кінець першій кризі основ математики, яка сталася в V ст. до н.е. в зв'язку з відкриттям несумірних величин" [4, 194].

У другій половині V ст. до н.е. одним з осередків розвитку наукової і філософської думки стають Абдери, на півночі Греції у Фракії. Тут протікало життя і діяльність Левкіппа (460-370 до н.е.), його учня і друга Демокріта (460-370 до н.е.). Левкіпп був учнем Зенона Елейського (490-430 до н.е.). Він перший прийняв атоми за начала всіх речовин, розглядаючи безмежний всесвіт. "У ньому є повнота і є пустота; те і інше він називає основами. З них виникають і в них дозволяються нескінченні світи" [5, 368].

У безмежності, - стверджує Левкіпп, - відділяються і мчать різні тіла, утворюючи різні вихрові скупчення, які, всіляко кружляючись, зчеплюються, утворюючи кулясте утворення. Це кулясте утворення зростало за рахунок сполучень з іншими тілами. Левкіпп стверджує далі, що так утворилася Земля і інші світила [Там же, 369]. Як бачимо, ця космічна побудова нічим не відрізняється від гіпотези І.Канта про виникнення сонячної системи.

Ці атомістичні ідеї і вихрові утворення сприйняв Демокріт і розвинув їх далі. У джерелах зазначається, що він спілкувався і з Анаксагором, у якого міг почерпнути ідею про виникнення речей внаслідок сполучення найдрібніших частинок і руйнування речей внаслідок їх роз'єднання. Переказ свідчить, що Демокріт був учнем персидських вчених, халдеїв, побував у Вавилоні, Персії, Єгипті, Індії. За свідченням Климента Александрійського, Демокріт говорить про себе ось що: "З усіх моїх сучасників я обійшов велику частину Землі; я робив дослідження більш глибокі, ніж будь-хто інший; я бачив багато різноманітного клімату і країн і чув вельми багатьох вчених людей, і ніхто ще мене не перевершив у складанні ліній, що супроводиться логічним доказом" [6, 95].

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com