У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Філософський та методичний підходи до планування і проведення інформаційних турів як засобів рекламної кампанії

Сторінка 2

На основному етапі, в ході реалізації програми туру, бажано організовувати круглі столи, на які виносити обговорення актуальних питань розвитку санаторно-курортної сфери, проводити публічні дискусії з представниками влади щодо розвитку соціальної інфраструктури міст (районів), транспортного обслуговування, стану будівництва та ремонту автошляхів тощо; зустрічі з медичним та адміністративним персоналом санаторіїв з питань вивчення та обміну досвідом у наданні лікувально-рекреаційних послуг, запровадженні нових методик лікування тощо. Добрий результат дадуть такі додаткові заходи з відпочиваючими, які засновані на інтерактивних методах і безпосередньо активізують їх участь у тематичних опитуваннях, інтерв′ю, анкетуванні, конкурсах, розвагах, змаганнях.

Заключний етап інформаційного туру може проходити у вигляді підсумкової конференції або ж брифінгу організаторів із обов′язковим складанням прес-релізу про зміст і підсумки інформаційного туру. Всі ці події повинні широко висвітлюватись через засоби масової інформації (газетні публікації, радіопередачі, телебачення).

“Індивідуальний” інформаційний тур передбачає забезпечення його проведення силами одного з авторитетних телеведучих або журналістів, ім′я якого добре відомо у професійних колах як працюючого за відповідною тематикою. Такий тур проводиться згідно побажань замовника і його тривалість залежить від взаємних домовленостей. Витрати на відрядження журналіста ( телеведучого) бере на себе санаторно-курортний заклад, він же оплачує його проживання і харчування.

Особливо підкреслимо, що в ефективності інформаційного туру важливу роль відіграє фаховість і професійна етика представників мас-медіа, адже через них здійснюється звя′зок з громадськістю, формується суспільна думка, розповсюджується рекламна інформація. В узагальненому вигляді в основу представників від мас-медіа під час проведення інформаційного туру, на нашу думку, повинні бути покладені такі принципи:

- фаховість та володіння туристсько-рекреаційною проблематикою;

- об′єктивність подання інформації про санаторно-курортні заклади та послуги, що ними надаються;

- компетентність при рекламуванні медичних та рекреаційних послуг;

- дотримання етичних норм при отриманні і розповсюдженні інформації, спілкуванні з персоналом, керівництвом санаторно-курортних закладів, відпочиваючими;

- своєчасне висвітлення в інформаційних джерелах отриманих під час туру вражень у форматі газетних публікацій, радіопередач, повідомлень на інтернет-сторінках тощо

З нашого погляду суттєво, що під час реалізації програми туру відбувається безпосереднє ознайомлення його учасників з матеріально-технічною базою санаторно-лікувальних закладів і відповідно - оцінка її реального стану, його структурних підрозділів, а потім –донесення власних, отриманих з “перших рук” вражень до споживачів.

Як джерело інформації важливу роль відіграють зустрічі з адміністрацією, головним лікарем і медичним персоналом, ознайомлення з роботою лікувальних відділень тощо. Значну користь для споживачів дає інформація про ознайомлення учасників туру з роботою маркетингових відділів, вивчення стратегії формування портфелю платних і безкоштовних послуг (якщо така є), ціновою політикою закладу тощо.

Підсумовуючи, зауважимо, що запропоновані вище підходи до проведення інформаційного туру окреслені лише в самих загальних рисах. Більше того, вони однозначно потребують вдосконалення і подальшої розробки, перевірки на практиці, хоча і у першому наближенні можна помітити переваги, які дає інформаційний тур як метод рекламної кампанії, що проводиться в новому, не звичному для споживача, форматі. Об′єктивними причинами, що перешкоджають використанню інформаційних турів у рекламуванні туристичного продукту і санаторно-рекреаційних послуг є недостатньо розвинута конкуренція на ринку санаторно-рекреаційних послуг і внаслідок цього відсутність у санаторно-курортних закладів зацікавленості у рекламуванні свого продукту (послуги), подекуди інертність роботи маркетингових служб підприємств і “закритість” в частині інформування про цінову політику підприємства (платні і безкоштовні послуги). Крім того -відсутність повного інформаційного банка даних санаторно-курортних закладів, а також - досвіду у роботі з представниками мас-медіа.

Практичне значення запропонованого підходу полягає в тому, що подібні інформаційні тури можуть розроблятись і проводитись силами студентів профільних вузів під фаховим керівництвом викладачів, що дасть можливість змістовно доповнити і розширити практичне навчання, наблизити інтереси теорії і практики і вже під час навчання “ включити” студентів профільних навчальних закладів у реальний формат ринкових відносин.

Література

1. Закон України Про внесення змін до Закону України “Про туризм”-№1282-ІУ від 18. 11. 2003

2. В. С. Ковєшніков, Ю. В. Безкоровайна, К. Л.Рубцов. Система програмних дій розвитку туристичної галузі України//Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції і прогнози: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (13-14 жовтня 2004р.) - К.:КУТЕП, 2005.

3. Мінеральні води та курорти Львівщини/Під ред. Матолича Б.М.-Львів, 2003.

4. Пазенок В.С.,ФедорченкоВ.К. Філософія туризму: навчальний посібник.-К.:Кондор, 2004.

5. Федорченко В.К. Теоретичні та методичні засади підготовки фахівців для сфери туризму: Монографія.-К.:Слово,2004.

Назва реферату: Філософський та методичний підходи до планування і проведення інформаційних турів як засобів рекламної кампанії
Розділ: Філософія
Опубліковано: 2008-01-23 14:57:10
Прочитано: 802 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com