У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

AutoCAD: засоби організації креслення

AutoCAD: засоби організації креслення

Засоби організації креслення

Програма AutoCAD дозволяє заощаджувати час при створенні креслень і зображень, пов'язаних з виконуваною конструкторською роботою. У ній реалізовані методи і системні підходи, що дозволяють користувачеві вести найбільш ефективну розробку проектів.

Системи координат

Система координат ‑ фіксована система, що включає точку ‑ початок координат і пов'язані з нею осі для визначення положення об'єктів у просторі.

У пакеті AutoCAD застосовується тривимірна прямокутна декартова система координат. При використанні цієї стандартної системи точка розміщується в тривимірному просторі за допомогою визначення відстані та напрямку із установленого початку відліку, вимірюваного по трьох ортогональних осях (X, Y, Z).

Система визначення координат незалежна від використовуваних одиниць виміру. Початок відліку передбачається в точці (0, 0, 0). Позитивний напрямок осі абсцис (вісь X системи координат) і осі ординат (вісь Y системи координат) відповідає напрямку стрілок піктограми. Вісь Z спрямована від площини екрана монітора до користувача.

У програмі AutoCAD дозволене застосування двох систем координат: фіксованої світової системи координат (МСК) і переміщуваної користувальницької системи координат (ПСК).

У МСК визначається місце розташування всіх об'єктів креслення, вона використовується для визначення інших систем координат. МСК ‑ система координат, щодо якої об'єкт не міняє свого положення та орієнтації.

ПСК ‑ обумовлена користувачем система координат, що використовується для зручного завдання геометрії моделі. В одному кресленні можна створювати та зберігати довільну кількість ПСК. Якщо необхідно використання світових координат при роботі в користувальницькій системі координат, то перед координатами варто ввести символ *. ПСК ‑ система координат, щодо якої об'єкт може змінювати своє положення та орієнтацію, залишаючись нерухомим у МСК.

З метою полегшення орієнтації в просторі креслення головне вікно AutoCAD містить піктограму поточної системи координат, що за вмовчуванням розміщується в нижньому лівому куті вікна. Піктограма може бути пов'язана із точкою початку координат або розташовуватися в лівому нижньому куті робочої зони.

Управління піктограмою здійснюється з меню View Þ Display Þ DCS Ucon:

ü перемикач ON дозволяє відображення піктограми в робочій зоні головного вікна AutoCAD;

ü перемикач Origin визначає місце відображення піктограми;

ü кнопка Properties відкриває діалогове вікно UCS Icon, у якому можна вибрати форму представлення піктограми, призначити її розміри та кольори.

Якщо точка початку координат перебуває поза видимою робочою зоною, то піктограма відображається в її лівому нижньому куті.

Одиниці вимірювання

Одиниця вимірювання ‑ задана користувачем величина, що визначає відстань.

У системі AutoCAD користувач вибирає одиниці вимірювання лінійних величин, прийняті в області його професійної діяльності: міліметри, метри, кілометри, дюйми і т.д. Таким чином, при роботі з пакетом можна вважати, що графічне вікно AutoCAD безрозмірне і виріб викреслюється в ньому в натуральну величину. У робочій зоні екрана монітора відстані виміряються системою в умовних одиницях, що визначають тільки формат подання числа: цілий, в експонентному вигляді або у вигляді дробів. Відповідність між реальною і умовною системами вимірювання встановлюється при виборі масштабу виводу креслення на плотер.

Кутові величини звичайно задаються в програмі AutoCAD у градусах і долях градуса. Також як у попередньому випадку користувачеві надається право вибрати для представлення кутових величин інші одиниці виміру: радіани, гради або топографічні одиниці. За позитивну зміну кутових величин прийняте обертання проти годинникової стрілки від позитивного напрямку осі координат X.

Шари

Для структурування графічної інформації в системі AutoCAD застосовується корисний і зручний спосіб, заснований на техніці шарів. Шар ‑ це потужний засіб для логічного групування даних, подібне до накладання один на одного прозорих кальок із фрагментами креслення. Таким чином, креслення представляється у вигляді необмеженої безлічі шарів, на кожному з яких можуть бути розміщені різні об'єкти. Шар може відображатися на екрані монітора окремо або в комбінації з іншими шарами, він може бути включений, виключений або заблокований для редагування.

Кожен шар має своє ім'я (ім'я шару може містити до 255 символів) і характеризується кольором, типом і товщиною ліній, які встановлюються для всіх об'єктів, що належать шару. Крім того, кожному шару може бути дозволений або заборонений вивід об'єктів, що належать шару, на пристрій друку. Тому, замість того щоб вказувати ці властивості для кожного об'єкта, можна користуватися їхніми значеннями для даного шару, якщо вони відповідають вашим бажанням.

Графічні примітиви

Примітив ‑ це заздалегідь визначений основний геометричний елемент, за допомогою яких будуються більш складні моделі.

Система AutoCAD використовує великий набір примітивів: точки, відрізки, кола, дуги, полілінії (безперервна послідовність відрізків і дуг), мультилінії (ламана лінія, сегменти якої складаються з декількох паралельних відрізків), сплайни (гладка крива, що проходить через заданий набір точок), тексти, блоки (іменований об'єкт, сформований з декількох примітивів), еліпси, багатокутники, фігури (частина площини, обмежена трьома або чотирма відрізками), прості тіла і т.д. Загальними властивостями, якими володіють всі примітиви, є належність до шару, кольори і тип лінії. Багато примітивів мають також товщину. Окремі примітиви (текст, блок) мають спеціальні властивості, такі як гарнітура, кут нахилу, точка вставки і т.д.

Належність до шару забезпечує розміщення примітивів тільки на цьому шарі. Властивості створюваних у ньому примітивів можна визначити у відповідності із властивостями шару.

Колір лінії кодується числом від 1 до 255. Використання кольорів поліпшує вигляд креслення на екрані монітора і корисно при його виводі на плотер.

Тип лінії ‑ це спеціальна послідовність лінійних сегментів, що чергуються, і пробілів. Накреслення і призначення ліній на кресленнях всіх галузей промисловості та будівництва встановлюється стандартом ГОСТ 2.303-81.

Товщина ліній на кресленні встановлюється стосовно товщини основної лінії. Використовуючи кольори, тип і товщину ліній можна виділити на кресленні важливі деталі, останні модифікації або візуально відзначити взаємозв'язок окремих фрагментів креслення.

Підготовка робочого середовища і створення креслення-прототипу

Швидкість і легкість, з якими можуть бути виконані і модифіковані креслення засобами системи AutoCAD, залежать від відповідності підготовленого для роботи конструктора робочого середовища становищу, звичного для нього. Для успішної роботи над кресленням також необхідно дотримуватися певних правил і дотримувати вимог Єдиної Системи Конструкторської Документації.

Розробка проекту ‑ це колективна праця багатьох конструкторів різних підрозділів підприємства, тому на кожному підприємстві встановлюють стандарти для спільного застосування в конструкторській документації. Контролюються властивості шарів (найменування і призначення шару, кольори, тип і товщина ліній, що належать шару), розмірний і текстовий стилі, типи ліній і т.д. Система AutoCAD 2002 містить набір інструментів, що забезпечують відповідність стандарту підприємства всіх креслень, що дозволяє без втрат обмінюватися інформацією між підрозділами підприємства.

ЄСКД установлює накреслення і товщину ліній на кресленнях всіх галузей промисловості. Система AutoCAD 2002 містить набір типів ліній, що задовольняють її вимогам, а при необхідності можна створити власний набір типів ліній, використовуючи засоби AutoCAD. Нагадаємо, що найменша товщина ліній на кресленнях повинна бути 0,2 мм, а найменша відстань між лініями ‑ 0,8 мм.

[1] 2 3 4 5

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com