У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Сучасні технології представлення електронної інформації

Сучасні технології представлення електронної інформації

ПЛАН

1. Форми збереження електронної інформації.

2. Сучасні технології програмування.

  1. Стандартизація та універсалізація інтерфейсу користувача прикладних програмних засобів.

1. Форми збереження електронної інформації.

Важливість електронного представлення інформації.

Комп’ютерні технології дозволяють звільнити людину від рутинних процесів обробки інформації в управлінні, економіці та науці, на їх основі формується нова інформаційно-технологічна база прийняття рішення. Менеджерам для успішної діяльності необхідна основа для прийняття рішень в області науково-обгрунтованої економічної політики. Нові інформаційні технології дозволяють перевести цей процес у сферу творчості, моделювання економічних та управлінських ситуацій. Зростаючі обчислювальні можливості сучасних комп’ютерів забезпечують новий якісний стрибок в моделюванні динамічних процесів. Перевага динамічних моделей полягає в тому, що вони дозволяють за допомогою комп’ютерної графіки наочно представляти різноманітні сценаріями із змінними параметрами. Такі сценарії дозволяють прийняти чи відхилити вибрану модель. Не тільки обсяги соціально-економічної інформації зростають з лавиноподібною швидкістю, але й самі методи обробки цієї інформації докорінно перетворюються. З’явилася “експериментальна математика“, яка на основі використання комп’ютерної технології стає новою віхою наукового знання, дозволяє на екрані монітора робити відкриття, по-новому подивитись на економічні процеси та явища, здійснювати прогноз, а також передбачити заходи керуючого характеру. Електронна інформація стає невід’ємною частиною економічних моделей і надає широкі можливості для комп’ютерного моделювання. Особливо велика її роль в макроекономіці і там, де мова про побудову прогнозних показників на тривалі проміжки часу, тому що від їх якості залежить правильність рішень, що приймаються.

Суть методів організації електронної інформації.

Одиницею збереження інформації у комп’ютері є один біт, який представляється реальним фізичним елементом і може приймати два значення 0 або 1. Вісім бітів об’єднуються у байт, який відповідно може приймати одне з 256 значень (комбінацій стану бітів). Кожному значенню ставиться у відповідність службовий символ, цифра, малі та великі букви латинського та певного національного алфавітів та набір таких символів, як крапка, кома, додавання; віднімання та інші. Відповідність певного значення байта заданому символу подається у таблицях ASCII. Відмітимо, що кожному національному алфавіту відповідає певна таблиця. Логічно завершена інформаційна одиниця у комп’ютері – файл, який містить набір байтів. Всі файли можна грубо розділити та такі, що займаються обслуговуванням обчислювальних процесів та забезпечують діалог з користувачем, та ті що містять безпосередньо інформацію в собі. Проте дуже часто виконавчі файли містять і собі і інформацію вкладену певним чином, так, як це ніби був би звичайний пасивний файл.

Відзначимо, що файл може містити текстову, графічну та звукову інформацію, для обробки і представлення якої розроблені різні програмні засоби.

Таблиця 1

Вид інформації

Тип програмних засобів

Числові дані.

Системи програмування і алгоритмічні мови, системи керування базами даних та електронні таблиці.

Текстова інформація.

Текстові процесори і гіпертекстові системи.

Ділова графіка.

Електронні таблиці, графічні редактори.

Представлення знань.

Експертні системи.

Динамічна графіка, анімація, відеозображення, звук.

Інструментарії створення мультимедійних прикладних пакетів, що включають засоби анімації і управління відеозображенням та звуком)

Інформаційні технології відрізняються по типу інформації, яку вони можуть обробляти , але разом з цим вони можуть об’єднуватися, створюючи інтегровані системи, що охоплюють різні технології. Процеси, що проходять на ринку індустрії програмних продуктів підтверджують думку про тенденції злиття технологій обробки електронної інформації.

Чільне місце в електронній інформації займає графічна, яка на даний час забезпечує понад 90 відсотків візуального контакту з користувачем. Звичайно графічні зображення можна зберігаються у вигляді растрових зображень (bit images) або векторних рисунків. Файли растрової (або бітової) графіки містять певну послідовну сукупність опису окремих точок зображення, які називають пікселями (скорочено від picture element). Кожен піксел на зображенні описується координатами розміщення та певним кольором. Існує декілька форматів файлів растрової графіки: кожен формат має власний спосіб кодування графічної інформації. Найпоширенішими форматами растрових зображень є формати BMP, PCX, GIF і TIFF. Недоліком растрового зображення є втрата якості при збільшенні масштабу рисунку. Такі формати даних використовуються здебільшого для художньої графіки та фотографічних зображень. Точність відображення повністю задається густиною відтворюваних точок (пікселів) на одиницю міри. Файли з векторним зображенням зберігають елементи рисунку у вигляді масивів наборів параметрів, які є математичним описом елементарних геометричних фігур. При зміні масштабу відображення векторне зображення не втрачає якості. Найпоширенішими форматами є WMF, CDR, DXF. Такі формати здебільшого використовуються при відображені технічних схем та креслень.

Технології зв’язування і вбудовування об’єктів OLE.

Реальні документи можуть включати різнотипну інформацію. Може виникнути потреба у використанні в тексті документу рисунків, таблиць, графічних зображень, над якими одночасно можуть працювати або декілька користувачів або ж кожен фрагмент може опрацьовуватися окремими програмними засобами. Виникає проблема, як ув’язати у зальному документі останні версії кожної складової документу. Це призвело до розвитку нової технології програмування - технології зв’язування і вбудовування об’єктів (OLE - Object Linking and Embedding). Ця технологія була розроблена фірмою Microsoft для обміну даних і взаємодії різних програмних засобів. Запропонована ідеологія дозволяє об’єднувати в одному документі фрагменти, підготовлені в різних програмних середовищах. Вона також дозволяє уникнути необхідності вручну переносити останні зміни в підсумковий документ після кожної зміни будь-якої складової частини документу – цей процес автоматизовано. Дані, що вставляються в документ за допомогою технології OLE, позначаються терміном “об’єкт“. Технологія OLE дозволяє зв’язувати і вбудовувати об’єкти., так наприклад, графічне зображення можна вставити в документ, ввівши його, як об’єкт із іншого файлу. Імпорт різноманітних графічних об’єктів можливий завдяки вбудованим або зовнішнім перетворювачам форматів. При зв’язуванні (Linking) відслідковується місцезнаходження файла-джерела зображення. При будь-якій зміні даних цього файлу OLE автоматично оновлює зв’язаний об’єкт. При вбудовуванні (Embedding) об’єкт зберігається безпосередньо у створеному документі разом з інформацією про програмний продукт, з допомогою якого він створений. Редагування вбудованого об’єкту здійснюється тим програмним засобом, яким цей об’єкт був створений. Програму, яка створює об’єкт для зв’язування чи вбудовування називають сервером, а програму, яка приймає об’єкт у свої документи - клієнтом. Основною ідеєю технології OLE є ідея документо-орієнтованої роботи. Крім технології OLE існує стандарт OpenDoc, розроблений фірмою Apple, якого дотримуються більшість фірм розробників програмного забезпечення.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2022 textreferat.com