У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину

Кримінально-правове дослідження cтадій вчинення злочину

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Поняття, види і значення стадій вчинення злочину

1.1 Поняття стадій вчинення злочину 6

1.2 Закінчений злочин як самостійна завершальна стадія 17

вчинення злочину

Розділ ІІ. Готування до злочину, як вид попередньої злочинної

діяльності і відповідальність за нього

2.1 Поняття і форми готування до вчиннення злочину 24

2.2 Відмежування готування до злочину від виявлення наміру 41

2.3 Відповідальність за готування до злочину 46

Розділ ІІІ. Замах на вчинення злочину

3.1 Поняття, ознаки і види замаху на злочин 56

3.2 Відмежування замаху на злочин від інших стадій

попередньої злочинної діяльності: готування до

злочину та закінченого злочину 75

3.3 Відповідальність за замах на злочин 84

Висновки 92

Список використаних джерел 98

Вступ

Актуальність теми дослідження. Злочин - це історичний феномен, зло, яке породжується конкретною людиною і направлене проти людини. Він виступає як наслідок нездатності суб′єктів знайти дозволені форми вирішення життєвих проблем. Сам термін „злочин” має декілька значень. З однієї строни цей термін охоплює всі передбачені кримінальним законом суспільно-небезпечні дії, які в силу їх суспільної небезпеки тягнуть покарання. З іншої строни, злочин розуміється, як закінчене діяння. Проте, розуміння злочину є неповним, якщо даним поняттям не охоплюється незакінчене злочинне діяння, тобто попередня злочинна діяльність. Так, в чинному законодавстві передбачена (ст.ст. 14, 15 КК України) незавершеність злочинного діяння та кримінальна відповідальність за неї (ст. 16 КК України).

Оскільки, боротьба зі злочинною діяльністю є ефективною, коли з нею боряться не в загальному, а в кожному конкретному випадку вчинення злочину, незалежно від того чи закінчений злочин, чи незакінчений. Тому, неостанню роль відіграє вірне визначення в кримінальному законі поняття незакінченого злочину, стадій вчинення злочину та відповідальності за попередню злочинну діяльність ( готування до злочину і замах на злочин ).

Для суспільних відносин, що існують на сьогодні в нашій країні, небезпечним є не тільки завершені в повній мірі злочини, а й умисні дії, що входять до складу попередньої злочинної діяльності, і які виражаються у створенні умов для подальшого вчинення злочину ( готування до злочину ), а також і дії, безпосередньо спрямовані на його вчинення ( замах на злочин ), але, які не призвели до закінчення злочину через певні причини. З цих причин дії такого роду наділені суспільною небезпечністю і відповідальність за них, що передбачена в законі, є важливою умовою дотримання суспільного порядку, прав і свобод людини і громадянина.

Отже, актуальність та доцільність існування кримінальної відповідальності за попередню злочинну діяльність зумовлена об′єктивною необхідністю, оскільки діяння особи, навіть перерване на певному із його етапів, становить певну суспільну небезпечність, а притягнення особи до відповідальності є виконанням принципу невідворотності кримінальної відповідальності. З іншого боку, встновлення такого роду відповідальності спрямовується на привенцію злочинів, відвернення настання шкоди, що може бути завдана закінченим злочином.

Визначення стадій злочину має дуже важливе кримінально-правове значення для розмежування закінченого злочину та незакінченого, та відповідальності за них, що є важливим для правильної кваліфікації діяння, визначення суспільної небезпечності діяння і особи винного. Адже, випадки помилкової кваліфікації злочину, пов′язані з неправильним встановленням стадій його вчинення в судовій практиці ще зустрічаються, що веде до призначення покарання, що не відповідає ступеню суспільної небезпечності вчиненого діяння і самого злочинця. А це в свою чергу, означає пряме порушення принципів права вцілому.

Встановлення кримінальної відповідальності за попередню злочинну діяльність в кримінальному законі є свідченням того, що вже на початкових етапах злочинної діяльності особа зазнає кримінально- правової репресії з метою захисту суспільних відносин від будь-яких посягань. Це також є свідченням того, що кримінальне право в цілому виконує свою функціональну роль щодо охорони всіх об’єктів, що перебувають під його захистом.

Саме ці аспекти і обумовлюють актуальність даної теми та необхідність даного дослідження.

Ступінь наукової розробки теми. Слід зазначити, що в історії кримінального права вже почала приділятися значна увага стадіям попередньої злочинної діяльності та кримінальної відповідальності за них ще на ранніх етапах розвитку цієї галузі права. Так ще в Соборному Уложенні 1649 року глава ІІ була присвячена стадіям вчинення злочину і кримінальній відповідальності за них. Пізніше в „Уложениях о наказаниях уголовных и исправительных” 1845 року статтями 9-11 також передбачалися поняття та відповідальність за стадії злочинної діяльності. В радянській юридичній літературі є багато робіт, в яких приділялась увага різним аспектам вчення про стадії попередньої злочинної діяльності та відповідальності за них. Дана тема завжди присутня у навчальній програмі кримінального права та має місце у всіх підручниках та учбових посібниках, як радянського, так і сучасного українського кримінального права.

В підручниках, монографіях, дисертаційних роботах і статтях детально і грунтоно розробляються актуальні питання стадій вчинення злочину, як різних етапів попередньої злочинної діяльності. У своїх працях дані аспекти розглядали: Благов Є.В., Дурманов Н.Д., Іванов В.Д, Караулов В.Ф. Кузнецова Н.Ф., Лясс Н.В., Піонтковський А.А., Тішкевич І.С., Трайнін А.Н., Тихий В.П., Шевчук А.В. та інші. Найбільш відомими працями даних авторів є „Стадии совершения преступления по советскому уголовному праву„ (Дурманов Н.Д.), „Стадии совершения преступления„ (Караулов В.Ф.), „Ответственность за приготовление к преступлению и покушение на преступление по советскому уголовному праву„ (Кузнецова Н.Ф.), “Приготовление и покушение по советскому уголовному праву” (Тішкевич І.С.), „Стадії вчинення злочину „ (Шевчук А.В.), та інші.

Мета і завдання роботи. Метою роботи є розробка на теоретичному рівні всіх аспектів, що стосуються поняття попередньої злочинної діяльності, особливостей кожної із стадій вчинення злочину, кримінальної відповідальності за попередню злочинну діяльність та призначення покарання за неї. Автором в роботі досліджуються різні погляди на позиції науковців щодо даної проблеми, а також визначена власна думка щодо дискусійних питань.

Відповідно до сформованої та поставленої мети, автор намагається зосередити свою увагу на вирішенні основних завдань даної проблематики :

- проаналізувати стан наукової розробки проблеми стадій вчиннення злочину в кримінальному праві України;

- провести детальний юридичний аналіз кожної із стадій попередньої злочинної діяльності, визначити і дослідити об’ємні і суб’єктивні ознаки кожної із стадій;

- визначити критерії розмежування стадій між собою та їх теоретичне і практичне значення;

- провести дослідження видів готування до злочину та видів замаху на злочин та визначити їх значення;

- визначити підстави і характер кримінальної відповідальності на кожній із стадій попередньої злочинної діяльності;

- визначити характер і ступень суспільної небезпечності діянь, що припинилися на будь якій стадії злочинної діяльності, а також інші обставини, що враховуються судом при призначенні покарання за попередню злочинну діяльність

Об’єктом дослідження - є суспільні відносини, що виникають в процесі притягнення особи до кримінальної відповідальності на кожній із стадій попередньої злочинної діяльності.

Предметом дослідження виступають норми чинного кримінального законодавства, які регламентують стадії вчинення злочину, їх види, визначають підстави кримінальної відповідальності за них, керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com