У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розуміння римськими юристами права власності

Розуміння римськими юристами права власності

ПЛАН

Вступ

1. Виникнення і розвиток інституту права власності

в Древньому Римі

2. Поняття і зміст права власності. Право володіння та право користування

3. Право розпорядження та право приватної власності

4. Види права власності

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

За одним відомим виразом, римляни “тричі скоряли світ”. Перший раз - легіонами, другий - християнством, третій раз - правом.

Зведене в ранг «писаного розуму» (ratio scripta) римське право класичного періоду було широко сприйняте феодальними державами Західної Європи, воно і донині лежить в основі багатьох інститутів капіталістичного права.

У масі конкретних відносин, що виникали між товаровиробниками, римські юристи зуміли виділити самі загальні, самі абстрактні форми. В зв’язку з цим загальне, абстрактне вираження одержали і ті правові норми, ті правові інститути, що служили врегулюванню цих відносин.

Розвитку римського права сприяли багато обставин. Позначився високий рівень товарних відносин, досягнутий Римом у періоди пізньої республіки і принципату. Одним з його наслідків, як ми вже знаємо, було стирання різниці між категоріями вільного населення імперії.

Не менше значення мав «всесвітній» характер самої імперії, що породив потребу «примирення» багатьох і різних правових систем, що історично виникли й існували в завойованих країнах, і насамперед у Греції, Єгипті, Сирії й ін. Римські юристи мали можливість скористатися результатами правового розвитку культурних національних частин імперії, особливо Афін. Не можна не відзначити ту увагу, що приділялося праву, і ту пошану, якою була оточена діяльність юристів, особливо таких видатних як Гай, Ульпіан, Павел, Лабеон, Цельс і багато хто інші.

До всьому цього додамо тисячолітній розвиток, тисячолітню корекцію - і ми одержимо відповідь на питання, чому римське право переступило за рамки своєї епохи, перетворилося в явище всесвітньо-історичного значення.

1. Виникнення і розвиток інституту права власності

в Древньому Римі

За всіх часів інститут права власності займав центральне місце в цивільному праві. Його основні положення обумовлюють зміст всіх інших розділів цивілістики – права на чужі речі, договірного, спадкоємного права і т.п. Саме цим пояснюється нев'янучий інтерес до права власності як з боку дослідників, так і з боку практичних працівників, політичних і суспільних діячів, представників багатьох галузей науки (економістів, філософів, соціологів, юристів, суспільствознавців і ін.). Не менший інтерес до питань власності виявляли і римські юристи. Вони ретельно і глибоко досліджували суспільні відносини власності, про що свідчать численні трактати і висловлення. Природно, їх дослідження несуть відбиток свого часу, і все-таки багато принципових положень права приватної власності не тільки не утратили свого значення в наші дні, але і лягли в основу сучасної науки цивільного права.

Римських юристів більше цікавила практична сторона права власності, чим теоретичні вишукування, і тому вони не залишили нам визначення даного поняття (що не заважало їм широко його використовувати), як і багатьох інших (контракту, делікту, позову). Однак саме їм належить пріоритет у розробці основ права приватної власності.

Римське цивільне право первісне знало державну й общинну власність на землю і приватну власність на інше майно. Закони XII таблиць уже згадують про право власності, що у ті часи позначалося терміном dominium, до якого додавали ex jure Quiritium – власність по праву квіритів, найдавнішого племені. Цим римляни хотіли підкреслити стародавність, а отже, стійкість, непорушність, недоторканність відносин власності (dominium – від лат. дієслова domare – приборкувати, панувати). Спочатку цим терміном позначалися усі права на річ, уся сукупність повноти влади в будинку. Однак уже з I в. н.е. римляни відмежовують значення терміна dominium. З кінця класичного періоду (III в. н.е.) власність стали позначати терміном proprietas. Але сутність поняття власності укладена не в терміну.

З найдавніших часів Римська держава безроздільна володіла землею. Племенам, родам, а потім і родинам земля передавалася тільки в тимчасове користування і не більше як по 2 югера.

У результаті загарбницьких воєн Рим накопичував землі і рабів, що також передавалися в тимчасове користування окремим родам. Патриції, одержуючи більше рабів і інших коштів для обробки земельних наділів, зосереджували у своїх руках величезні латифундії. Цей процес супроводжувався збезземелюванням і руйнуванням плебейських пологів. З їхнього середовища формувався шар вільних пролетарів, що не мали ні землі, ні хліба, ні інших коштів для існування. Це стимулювало невпинну боротьбу плебеїв з патриціями за переділ землі. Тому внутрішню історію Рима того часу (III – I ст.ст. до н.е.) складає саме боротьба за землю.

В умовах нескінченної боротьби за переділ землі і складалися суспільні відносини з приводу користування нею, що наклало відбиток на формування їхнього правового оформлення. Триваюче століттями користування окремих пологів общинною землею поступово стає їхнім непорушним привілеєм. Стає звичним твердження: ця земля моя, оскільки вона належала моєму роду, моїй родині з незапам'ятних часів. Однак це положення вимагає правового забезпечення і закріплення через зазіхання з боку безземельних і малоземельних селян. З цією метою претори спочатку конструюють такий правовий інститут, як володіння, що надало власнику правова підстава на користування державною землею і юридичним захистом проти яких-небудь зазіхань. Однак при цьому необмеженим і безроздільним владарем землі все-таки залишається держава. Потрібно було передати це панування фактичним власникам земель, що і було здійснено преторською практикою. До терміна dominium додається ех jure Quiritium, покликаний засвідчити і засвідчити родову приналежність землі і, отже, древнє походження безроздільного панування над нею саме даного чи роду родини. Так поступово неподільність і необмеженість панування над земельними наділами переміщається від держави до їхніх фактичних власників. Приватне володіння перетворюється в приватну власність на землю. Оскільки претендентами і посягаючими на володіння землею могли бути не тільки безземельні і малоземельні, але і безправні селяни, те проти них претори сконструювали, крім коштів власницького захисту, і більш ефективний позовний захист, тому що вже малася приставка ех jure Quiritium. Теоретичне обґрунтування такого панування, визначення його змісту і правомочій з'явилися пізніше. Спочатку затверджується принцип: «Я пан цього земельного наділу, цього раба і тому ніхто інший не може розділяти з мною цю владу».

Таким чином, неподільність і практична необмеженість користування державною чи общинною землею перетворилася в повне правове панування фактичного власника спочатку над рабами й іншими спонукуваними речами, а потім над землею й іншими нерухомими речами, що стали іменувати власністю. Панування покладалося в тому, що володівший ним одержав можливість безпосереднього і повновладного впливу на річ, цілком відмежовуючи такий же вплив інших осіб. Так до кінця II в. до н.е. було оформлене право приватної власності на землю.

2. Поняття і зміст права власності.

Право володіння та право користування

Обсяг і межі права приватної власності римляни визначали за допомогою вказівки правомочності власника. Сукупність цих правомочностей складала зміст права власності. Римський власник мав наступні права: право володіння (jus possidendi); право користування (jus utendi); право розпорядження (jus abutendi); право одержувати доходи (jus fruendi); право захисту (jus vindicandi). Однак згодом, помітивши, що деякі правомочності у визначеній мері повторюють один одного, римляни звужують їхнє коло. У результаті відпала така правомочність, як право захисту (jus vindicandi), оскільки всяке право підлягає захисту і виділяти спеціальна правомочність для права власності просто немає необхідності; право користування (jus utendi) поглинуло право одержання доходів від речі (jus fruendi). Залишилося лише три правомочності – право володіння (jus possidendi), право користування (jus utendi) і право розпорядження (jus abutendi), що охоплюють усі можливі форми і способи впливу власника на річ і в той же час зазіхання інших осіб, що відмежовують, на цю же річ. Тому право власності називають ще найбільш повним, правом по обсязі, оскільки всі інші права на річ уступають йому в цьому.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com