У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кримінальна відповідальність за шпигунство

Кримінальна відповідальність за шпигунство

ВСТУП

1. ЮРИДИЧНЙ АНАЛIЗ

· ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА

· СУБ’ЄКТИВНА СТОРОНА

· ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ

· СУБ’ЄКТ

3.ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

4.ВИСНОВОК

1. ВСТУП

Шпигунство - одне з найбiльш небезпечних злочинiв, яке може спричинити великi збитки державним iнтересам України. Держави якi проводять шпигунську дiяльнiсть проти України нiколи не жалкували сил та засобiв на проведення розвiдувально-пiдривної дiяльностi i навiть у такій формi як шпигунство. Ось чому уряд України придiляє велику увагу питанням охоронi державної таємницi.

1.Дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади ст. (109) ККУ;

2. Посягання а територіальну цілісність і недоторканність України ст. (110) ККУ;

3. Державна зрада ст. (111) ККУ;

4. Посягання на життя державного чи громадського діяча ст. (112) ККУ;

5. Диверсія ст. (113) ККУ;

6. Шпигунство ст. (114) ККУ;

Ця група злочинів згідно кримінального кодексу України знаходиться у першому розділі особливої частини і відносяться до особливо тяжких злочинів, і розслідуванням цих злочинів займається виключно СБ України. Згідно ст. 1 закону України “Про Службу Безпеки України” СБУ- це орган спеціального призначення який забезпечує державну безпеку України.

Шпигунство - це передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства.

Кiлькість особливо небезпечних злочинiв проти держави у теперiшнiй час зовсiм не велика, однак величезна реальна і потенційна їхня небезпека обумовлюється тим, що навiть єдиний факт здiйснення особливо небезпечного злочину проти держави може спричинити великi збитки суверенiтету, територiальнiй цiлiсностi обороноздатностi чи державнiй безпецi, а також полiтичнiй та економiчнiй системi України, мирному співіснуванню держав.

Інтереси забезпечення національної і державної безпеки України, військової безпеки України, її політичної й економічної систем вимагають активізації і подальшого удосконалювання діяльності підрозділів Служби безпеки України, спрямованої не тільки на попередження і припинення цих ворожих акцій з позицій діючого закону, їх відграничення від суміжних злочинів, але також і на подальше поліпшення кримінально-правових норм, предбачаючих відповідальність за ці злочини.

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА

Диспозиція статті 114 КК України характеризує об’єктивну сторону шпигунства як передачу чи збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації чи їхнім представникам відомостей, що складають державну таємницю.

Як уже відзначалося вище, варто мати на увазі, що здійснення подібних дій громадянином України утворить державну зраду у формі шпигунства (ч.1 ст. 111 КК України), а при здійсненні таких дій іноземцем чи особою без громадянства - шпигунство (ст.114 КК України).

Таким чином об'єктивну сторону шпигунства при відповідних обставинах можуть утворити наступні діяння:

- передача іноземній державі, іноземній організації чи їхнім представникам відомостей, що складають державну таємницю;

- збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації чи їхнім представникам відомостей, що складають державну таємницю;

Ініціатива збирання чи передачі відповідних відомостей може належати як виконавцю, так і адресату шпигунства. Для кваліфікації злочину це значення не має.

Передача відомостей - це їх усне повідомлення (безпосередньо, по радіо, по телефону) іноземній державі, іноземній організації, їх представникам, вручення певних документів, виробів чи інших матеріальних носіїв інформації (безпосередньо, через посередників, з використанням тайників тощо) або їх пересилання (з використанням поштового, електронного зв'язку, за допомогою тварин тощо). Якщо вказані відомості було передано іншій державі у порядку, передбаченому законодавством України, це не є злочином.

Збирання - зазначених відомостей полягає в їх пошуку І добуванні (шляхом розпитування певних осіб, візуального спостереження та підслухування, зняття інформації з каналів зв'язку, проникнення до комп'ютерних систем, виготовлення копій документів тощо), придбанні будь-яким способом (таємне чи відкрите викрадення, ля, обмін документів чи зразків зброї, боєприпасів, макетів секретного об'єкта тощо) з наступним зосередженням їх в одному чи кількох місцях.

Шпигунство у формі передачі іноземній державі, іноземній організації чи їхнім представникам відомостей, що складають державну таємницю є закінченим злочином з моменту передачі таких відомостей зазначеним адресатам, незалежно від того, наскільки, і чи було взагалі сприйняте ними зміст і сутність цих відомостей, а тим більше незалежно від настання яких-небудь шкідливих для нашої держави наслідків. Прикладом може бути, передача іноземному розвіднику пакета із секретними документами утворить склад кінченого злочину.

Таким чином слід дати визначення що таке іноземна держава, іноземна організація, та представники іноземної держави.

Іноземна держава - це будь-яка держава, що проводить розвідувальну діяльність проти України, в особі її відповідальних органів і організацій.

Іноземна організація - це будь-яка недержавна організація, що знаходиться за межами України, так і в Україні і проводить розвідувальну діяльність проти нашої держави.

Представниками іноземної держави - є її розвідники, дипломати та інші громадяни.

Шпигунство у формі збирання з метою передачі згаданим адресатам зазначених відомостей є закінченим злочином з моменту заволодіння будь-яким способом будь-яким обсягом таких відомостей.

У випадку, якщо зазначені у статі 114 КК України відомості збираються без мети їхньої передачі іноземній державі, іноземній організації чи їх представникам, склад шпигунства вiдсутнiй; питання про кримінальну відповідальність не виникає.

Чи можливі стадії злочинної діяльності при здійсненні шпигунства?

Наука кримінального права дає позитивну відповідь на це питання і з цим варто погодитися.

Підготовчі до шпигунства дії на практиці можуть виразитися, приміром, у спробі влаштуватися на роботу на той чи інший секретний об'єкт; у спробі встановлення контакту з представником іноземної держави чи іноземної організації; у підготовці фото -, кіно - чи відеокамери, призначених для фіксації шпигунської інформації.

Замах на шпигунство може мати місце при спробі викрадення чи, приміром, фотографування документів, що містять державну таємницю, коли злочинний результат не настає з причин, що не залежать від волі винного (сейф розкритий, але суб'єкт злочину затриманий до того, як він устиг заволодіти секретними документами; суб'єкт злочину намагається перефотографувати документи, але фотоапарат виявляється несправним чи (фотоплівка засвіченою).

Традиційно замах на негідний об’єкт в юридичній літературі називають замах, під час якого суб’єкт злочину направляє свої зусилля на такий об’єкт якому в даних умовах не може бути спричинено збитків. При цьому приводиться приклад пострілу по манекену, сприйнятого за охоронця.

У ситуаціях, при яких злочинець у силу власної омани направляє свої зусилля на такі предмети зовнішнього світу, впливаючи на який він не може заподіяти шкоду правоохоронним інтересам.

При шпигунстві подібний замах може мати місце у випадку, коли, приміром, особа викрадає які-небудь документи, що містять на його думку державну таємницю, де насправді такої не міститься.

При передачі таких документів іноземній державі, іноземній чи організації їхнім представникам предмет злочину трансформується в знаряддя злочину, але, оскільки документи ці не містять державної, таємниці, ми говоримо про замах з негідними коштами.

[1] 2 3 4

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com