У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Кримінальна субкультура і її роль у детермінації злочинності

Кримінальна субкультура і її роль у детермінації злочинності

 

План

Вступ … .3

Розділ 1. Поняття і ознаки кримінальної субкультури.

1.1. Поняття кримінальної субкультури 7

1.2. Ознаки кримінальної субкультури .12

1.3. Історичний аспект кримінальної субкультури .15

Розділ 2. Структура кримінальної субкультури.

2.1. Елементи кримінальної субкультури .…18

2.1.1. Закони злочинного світу - основа кримінальної субкультури .….19

2.1.2. Ієрархія кримінального світу .…23

2.1.3. “Общак” .…30

2.1.4. Блатні санкції ….32

2.2. Мова злочинного світу ….35

2.3. Татуювання як один із атрибутів кримінальної субкультури .….41

2.4. Інші атрибути кримінальної субкультури .…46

Розділ 3. “Злодій у законі”- основний носій кримінальної субкультури.

3.1. Поняття “ злодія в законі.” …58

3.1.1. Коронація .…65

3.2. Обов’язки і функції “злодія в законі.” .….66

Розділ 4. Кримінальна субкультура як детермінанта злочинності…………………………………………………………….….68

Висновки…………………………………………………….……… 78

Використана література .………….….81

Вступ

Людство знає злочинність ще з самого початку свого розвитку. Вже у первіснообщинному ладі існували злочинці і правопорушення. Але в той час ще не існувало суспільства, тому ці правопорушення не мали такого суспільно-небезпечного значення, не приносили великої суспільної шкоди, з точки зору сучасного стану речей. Однак згодом вчинення особою протиправних дій почало засуджуватись. Саме з моменту появи місць позбавлення волі і з’являються перші елементи специфічної асоціальної субкультури, яка пізніше виокремиться у кримінальну субкультуру.

Незважаючи на певний занепад, який відбувається на даному етапі розвитку, “блатний світ” має свою вікову історію, свою субкультуру – мову (“арго”), образотворче мистецтво (татуювання), закони (тюремний, злодійський), свою ієрархію (“табель про ранги”), титули (“злодій в законі,” “пахан” тощо), традиції. Саме ці складові і є основою такого виду асоціальної субкультури як кримінальна субкультура.

Будучи існуючою об'єктивною реальністю, кримінальна субкультура займає певне місце в системі людських цінностей. Вивчення кримінальної субкультури допомагає зрозуміти внутрішні закони, по яких живе злочинне середовище (кримінальне суспільство), оцінити зміни, що відбуваються в ньому із зміною політичного, економічного життя держави, і вивчити внутрішні питання відтворювання злочинності, її самодетермінації.

Причиною обрання даної теми дипломної роботи є занепокоєність суспільства з приводу чим далі більшого поширення кримінальної субкультури і стурбованість правоохоронних органів з цього приводу, оскільки величезна кількість атрибутів злочинного світу з легкістю проникли у світ звичайних людей. Реально прослідкувати вплив кримінальної субкультури можна навіть через проникнення термінів “блатної мови” в повсякденну (побутову) мову. “Блатний” жаргон все більше і більше в ній використовується і вже не є чимось дивним. Якщо в радянському суспільстві злочинну субкультуру загалом і кримінальний жаргон зокрема, підтримувала широко розгалужена пенітенціарна система, то на пострадянському просторі, вона вийшла далеко за її межі і легалізувалася. Символи мови якнайповніше включають людину в культурний простір її життєдіяльності. Мова є основним інструментом соціалізації особистості. Хоча слід сказати, що такий вплив кримінальної субкультури на суспільство не є особливо небезпечним, а є лише однією з ознак такого впливу.

Детермінуючий злочинність вплив кримінальної субкультури, прослідковується також через наявність поширеного звучання тюремної лірики, в якій висвітлюється певного роду “романтизм” кримінального життя. Крім цього кримінальна субкультура як детермінанта злочинності негативно впливає на збільшення злочинності неповнолітніх, оскільки особи молодого віку більш схильні до наслідування чогось недозволеного чи забороненого.

Крім того актуальність дослідження обумовлена: недосконалістю законодавства, яке регулює призначення позбавлення волі з відбуванням його виправно-трудових установах; проблемами, існуючими у стадії його виконання; іншими складними правовими і практичними питаннями, які потребують невідкладного вирішення на науково-теоретичному рівні; відсутністю серед учених єдиної думки щодо подальших перспектив тюремної ізоляції.

Мета даної дипломної роботи полягає у прагненні з’ясувати поняття кримінальної субкультури, як однієї із видів асоціальних субкультур агресивного спрямування, її складових частин і елементів, а також носіїв цього виду контркультури. Основне завдання роботи полягає у тому щоб дати кримінологічну характеристику основних принципів співіснування індивідів, котрі є носіями кримінальної субкультури, а також вивчення і аналізу кримінальної субкультури як детермінанти злочинності, висвітлити основні норми кримінального світу В цій роботі використовуючи наукові праці дослідників кримінальної субкультури буде проаналізовано вплив, який кримінальна субкультура здійснює на суспільство.

Об’єктом даної дипломної роботи є спосіб життєдіяльності осіб, котрі об’єднуються у кримінальні співтовариства і які дотримуються певних правил, законів і традицій, а також норми їх неформальної поведінки як явище, котре породжує ситуацію за якої стає можливим вплив кримінальної субкультури.

Предметом роботи є негативний вплив, який здійснює кримінальна субкультура на суспільні відносини, шляхи і методи, використовуючи які можна досягти зменшення шкідливого впливу кримінальної субкультури на суспільство, також роль самої кримінальної субкультури як однієї з детермінант злочинності.

Використання наукових праць багатьох вчених-кримінологів, а також практичних посібників дозволить розкрити поняття кримінальної субкультури, її структури, вивчити її носіїв і зрозуміти практичне значення боротьби із впливом кримінальної субкультури на суспільство.

В процесі дослідження використано дві групи методів наукового пізнання: загальнонаукові (діалектичний, комплексний, статистичний порівняльний та ін). За допомогою діалектич­ного методу досліджувався розвиток кримінальної субкультури, а також становлення її основних складових елементів. Взаємозв'язок, кримінальної субкультури із загальною культурою суспільства, її вплив на суспільні процеси досліджувалися комплексним методом.

Новизна отриманих результатів полягає в тому, що в даній роботі зроблено аналіз поглядів різних вчених на поняття кримінальної субкультури, її складові елементи, ознаки, носіїв даного виду асоціальної субкультури. Виявлено також такі ознаки та елементи кримінальної субкультури, котрі на даний час вже втратили свою значимість як детермінанти злочинності.

Для захисту роботи представляються такі положення роботи як : 1) поняття кримінальної субкультури, її місце в системі інших субкультур; 2) основні складові елементи кримінальної субкультури; 3) вплив даних елементів на суспільні процеси; 4) висвітлюються нові погляди на носіїв кримінальної субкультури; 5) визначаються детермінуюча злочинність роль кримінальної субкультури і оновлені заходи протидії цьому впливу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони дають можливість зрозуміти шкідливість впливу елементів кримінальної субкультури на суспільні процеси і на детермінацію злочинності, а також відкривають нові напрямки боротьби із цим явищем.

Розділ 1. Поняття і ознаки кримінальної субкультури.

1.1. Поняття кримінальної субкультури.

З точки зору соціології загалом під поняттям “субкультура” розуміють особливу сферу культури, цілісне суверенне утворення всередині пануючої культури, яке відрізняється власним цілісним ладом, звичаями, нормами. [40; с. 8]. Представники або так звані носії субкультури зацікавлені в тому, щоб зберегти власні закони, за якими вони живуть і протиставити їх на противагу пануючій культурі, яку вони сприймають як “чужу”. Хоча в даний час збереження виключно власних законів, протиставлення їх загальній культурі не прослідковується. В сучасному світі прикладом такої субкультури можна вважати релігійні секти. Ці культові об'єднання нерідко називаються авторитарними, на чолі сект звичайно стоять харизматичні лідери, які уявляють себе пророками або навіть божествами. В багатьох сектах панують однодумність, найстрогіша дисципліна, дух вільного суспільства тут часто втрачений. Проте, не дивлячись на жорсткі заходи, які застосовуються до адептів "нових релігій", багаторічна робота з культовими об'єднаннями не дала відчутних результатів. Навпаки, вона нерідко викликає ефект бумеранга: прихильники ексцентричних вірувань предстають жертвами, мучениками, страждальниками.

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com