У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС

Сторінка 2

До інформації, яка є приводом до порушення кримінальної справи, належать:

а) заяви і повідомлення підприємств, установ, організацій, посадових осіб, представників влади, громадськості або окремих громадян, які оформлено згідно з вимогами ст.95 КПК. До цієї інформації належать також висновки документальних ревізій, повідомлення податкових інспекцій, контрольно-ревізійних, фінансових і митних органів, які містять відомості про порушення податкового законодавства з ознаками злочину;

б) повідомлення представників влади, громадськості або окремих громадян, які затримали підозрювану особу на місці вчинення злочину;

в) явка з повинною, шо оформлена згідно зі ст.96 КПК;

г) повідомлення, опубліковані в пресі;

д) безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину.

Інша інформація про злочини - повідомлення, що надійшли з інших джерел і потребують проведення негайної перевірки з метою встановлення ознак злочину або їх відсутності. До неї належить інформація громадян, представників громадськості та посадових осіб, що надійшла телефоном (телефаксом), телеграфом, по радіо і телебаченню.

Інформація про злочини, незалежно від місця і часу їх вчинення та повноти одержаних відомостей, приймається в Головному управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації України, управліннях податкової міліції державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, відділах податкової міліції відповідної державної податкової інспекції в районах, містах, районах у містах, міжрайонних та об'єднаних державних податкових інспекцій (далі - підрозділи податкової міліції) цілодобово штатними черговими, їхніми помічниками або працівниками, призначеними на чергування у встановленому порядку. Прийняття, документування такої інформації та негайне реагування на неї є обов'язком усіх осіб начальницького складу податкової міліції. Вони не мають права відмовлятися від її приймання під приводом обслуговування іншої території, недостатності даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи або з будь-яких інших причин. Після її одержання вони негайно вживають заходів, передбачених законом і відповідними нормативними актами, якнайшвидше передають її будь-якими каналами зв'язку у найближчу чергову частину підрозділу податкової міліції, а потім діють відповідно до вказівок чергового.

При зверненні громадян до чергової частини, приймальні підрозділу податкової міліції, слідчого або іншого працівника податкової міліції з усною заявою про злочин складається протокол з дотриманням вимог КПК України. Посадова особа, яка отримала усну заяву, зобов'язана з'ясувати особу заявника, попередити його про відповідальність за неправдиву інформацію, про що відмічається в протоколі, який підписують заявник та посадова особа. У разі явки

з повинною, згідно з вимогами КПК України, встановлюється особа того, хто з'явився, після чого складається протокол, у якому детально викладається зроблена заява. Протокол підписують особа, яка з'явилася з повинною, і посадова особа, яка склала протокол.

При поданні заяви чи повідомленні про злочин заявник може користуватися мовою, якою ведеться діловодство в підрозділі податкової міліції, або іншою мовою, якою він володіє.

Інформація про злочини реєструється в чергових частинах підрозділів податкової міліції черговими або їхніми помічниками відразу після її надходження, що відображається в Книзі обліку інформації про злочини (КОЗП). Інформацію черговий реєструє самостійно, без узгодження з керівництвом підрозділу податкової міліції. КОЗП є документом суворої звітності і зберігається в черговій частині підрозділу податкової міліції. Вона повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою і зареєстрована в канцелярії (у секретаря) підрозділу податкової міліції. Усі реквізити КОЗП заповнюються черговим згідно з правилами, надрукованими на звороті її титульного аркуша. Запис про кожну інформацію повинен містити стислі і водночас повні дані про те, що і коли трапилось, хто, коли і в якій формі повідомив про злочин, які вказівки одержано щодо порядку розгляду, яких заходів вжито для її перевірки, хто брав участь у розгляді, яке рішення, коли і ким прийняте та інші відомості згідно з реквізитами КОЗП.

При реєстрації заяв, повідомлень та іншої інформації про злочини, що надійшла у письмовій формі, на її лицевій стороні проставляється спеціальний штамп, що містить назву підрозділу податкової міліції, дату реєстрації, порядковий номер реєстраційного запису і прізвище чергового. Записи здійснює черговий підрозділу податкової міліції.

У разі встановлення в процесі розслідування раніше невідомого підрозділам податкової міліції злочину працівник, який проводить дізнання або слідство, складає рапорт, який реєструється в КОЗП, з позначкою «Додатково виявлено під час розслідування кримінальної справи №». Ці документи розглядаються як безпосереднє виявлення органом дізнання або слідчим ознак злочину. Якщо реєстрацію інформації про злочини з будь-яких причин було затримано, то поряд з часом її надходження до чергової частини зазначається дата і точний час її початкового одержання працівником податкової міліції. У таких випадках термін прийняття рішення за нею обчислюється саме з цього моменту. За фактом затримання реєстрації інформації

керівником підрозділу призначається службова перевірка, за результатами якої приймається рішення про вину та відповідальність посадових осіб.

Інформація про злочини, що надійшла до канцелярії підрозділу податкової міліції поштою, телеграфом, телефаксом тощо, реєструється як вхідна кореспонденція; про неї доповідається начальникові підрозділу податкової міліції або особі, яка виконує його обов'язки. Керівник дає письмові вказівки щодо реєстрації заяви чи повідомлення у черговій частині і приймає рішення про порядок її перевірки. Передавання такої інформації для її розгляду без реєстрації у черговій частині забороняється. Анонімні листи, що містять відомості про скоєння злочину, приготування чи спробу вчинити його, не реєструються, а передаються у відповідні служби підрозділу податкової міліції для використання при розкритті злочинів або для запобігання злочинам.

Забороняється приймати та реєструвати в канцелярії (у секретаря) письмові заяви чи повідомлення про злочини, подані в підрозділ податкової міліції особисто заявником або посадовою особою. Вони реєструються тільки у черговій частині.

Коли розгляд інформації про злочини не входить до компетенції підрозділу податкової міліції або вона свідчить про вчинок, скоєний на території обслуговуваній іншим підрозділом податкової міліції, вона після реєстрації пересилається за належністю, про що робиться відповідний запис в КОЗП. Разом з цим обов'язково вживаються заходи, потрібні для запобігання або припинення злочину, а також збереження його доказів.

При направленні інформації про злочин для розгляду за тери-торіальністю або підслідністю, відмітка про це в КОЗП робиться тільки працівником, на якого покладено відповідальність за обліково-реєстраційну роботу, на підставі копії супровідного листа з вихідним номером канцелярії підрозділу податкової міліції, що потім зберігається у справі з документами про листування за заявами та повідомленнями про злочини.

Персональна відповідальність за додержання правил ведення КОЗП і повноту реєстрації інформації про злочини покладається на начальника підрозділу податкової міліції та чергового підрозділу податкової міліції.

Інформація про злочини, що надійшла в чергову частину підрозділу податкової міліції доповідається начальнику підрозділу. Розгляд її організовується згідно з вимогами КПК України. За кожною заявою, повідомленням та іншою інформацією про злочини начальник підрозділу податкової міліції або особа, яка виконує його обов'язки, зобов'язані дати письмові вказівки конкретним виконавцям про вирішення їх у встановленому порядку, вжити відповідних заходів для опрацювання не розглянутої вчасно інформації, а ту, що не підтвердилася, додати до справи.

1 [2] 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2021 textreferat.com