У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС

Адміністративне провадження у діяльності органів ДПС

В умовах деформації системи економічних відносин проблема сплати податків, дефіциту Державного бюджету України є досить Приховування доходів від сплати податків має поширений характер і виступає лише як зовнішній прояв більш глибоких криміногенних процесів перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки, надзвичайно важливим є створення дійсно дієвого державного органу по боротьбі з цим негативним явищем.

Основними функціями податкової міліції є, крім цього, кримінально-процесуальна, тобто діяльність, пов'язана із запобіганням злочинам у сфері оподаткування, їх розкриттям та розслідуванням (ст.ст.19, 21 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"). На податкову міліцію покладається розслідування двох видів злочинів: про приховування валютної виручки (ст.801 КК України) та про ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів (ст.1482 КК України). У справах про злочини, передбачені ст.ст.801 та 1482 КК України, попереднє слідство провадиться слідчими податкової міліції, і якщо під час розслідування цих справ будуть виявлені розкрадання, заняття забороненими видами підприємницької діяльності, порушення порядку заняття підприємницькою діяльністю, фіктивне підприємництво, шахрайство з фінансовими ресурсами, фіктивне банкрутство , посадові злочини, пов'язані зі злочинами, за фактами яких порушено кримінальну справу, вони розслідуються слідчими податкової міліції. Такий порядок передбачено ч. 4 ст. 112 КПК України, але на практиці виявлення зазначених злочинів частіш за все відбувається ще до моменту порушення кримінальної справи, на стадії виконання оперативно-розшукових заходів працівниками податкової міліції (право здійснення оперативно-розшукової діяльності посадовим особам податкової міліції надається відповідно до ст.ст.19, 21 Закону України "Про державну податкову службу" та п.10 ст.11 Закону України "Про міліцію"), і у цьому випадку інформація про виявлені порушення чинного законодавства передається до органів внутрішніх справ.

Податкова міліція здійснює реальний вплив на стан боротьби з економічною злочинністю у взаємодії з іншими контролюючими та правоохоронними органами. Про ефективність діяльності податкової міліції свідчать суми коштів, які надходять до Державного бюджету та кількість кримінальних справ, переданих до суду.

Податкова міліція складається із спеціальних підрозділів по боротьбі з податковими правопорушеннями, що діють у складі відповідних органів державної податкової служби, і здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, виконує оперативно-розшукову, кримінально-процесуальну та охоронну функції.

Основними завданнями податкової міліції є:

- запобігання злочинам та іншим правопорушенням у сфері оподаткування, їх розкриття, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення;

- розшук платників, які ухиляються від сплати податків, інших платежів;

- запобігання корупції в органах державної податкової служби та виявлення її фактів;

- забезпечення безпеки діяльності працівників органів державної податкової служби, захисту їх від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням службових обов'язків.

Податкова міліція, як державни орган, відповідно до покладених на неї завдань:

- приймає і реєструє заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини і правопорушення, віднесені до її компетенції, здійснює в установленому порядку їх перевірку і приймає щодо них передбачені законом рішення;

- здійснює відповідно до закону оперативно-розшукову діяльність, досудову підготовку матеріалів за протокольною формою, а також проводить дізнання та досудове (попереднє) слідство в межах своєї компетенції, вживає заходів щодо відшкодування заподіяних державі збитків;

- виявляє причини і умови, що сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень у сфері оподаткування, вживає заходів до їх усунення;

- забезпечує безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов'язків;

- запобігає корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;

- збирає, аналізує, узагальнює інформацію щодо порушень податкового законодавства, прогнозує тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням.

Особа начальницького складу податкової міліції незалежно від займаної нею посади, місцезнаходження і часу в разі звернення до неї громадян або посадових осіб із заявою чи повідомленням про загрозу особистій чи громадській безпеці або в разі безпосереднього виявлення такої загрози повинна вжити заходів щодо запобігання правопорушенню і його припинення, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, встановлення і затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони місця події і повідомити про це в найближчий орган внутрішніх справ.

Приймання, реєстрація ,облік та розгляд в підрозділах податкової службизаяв,повідомленнь та іншої інформації про

Заяви, повідомлення та інша інформація громадян, представників підприємств, установ, громадських та інших організацій, посадових осіб про злочин або підготовка до нього приймаються цілодобово черговими частинами підрозділів податкової міліції незалежно від місця вчинення злочину. Поза черговими частинами приймання інформації про злочини зобов'язані здійснювати всі особи начальницького складу підрозділів податкової міліції, які перебувають при виконанні службових обов'язків. Вони не мають права відмовити в її прийманні під приводом обслуговування іншої території, недостатності даних для вирішення питання про порушення кримінальної справи або з будь-яких інших причин.

Згідно з вимогами кримінально-процесуального законодавства України, заяви і повідомлення про злочини можуть бути як усними, так і письмовими. Усні заяви записуються до протоколу, в якому повинні бути вказані: місце і час прийняття заяви; посада, прізвище особи, яка прийняла заяву, та інші потрібні дані про неї; підпис заявника під роз'ясненням про те, що за свідомо неправдиву інформацію він несе кримінальну відповідальність за ст.177 КК України; зміст заяви, викладений від першої особи; відмітка про те, що протокол прочитаний заявником і все записано з його слів правильно, а також підписи заявника і посадової особи, яка прийняла заяву. Письмова заява повинна бути підписана особою, яка її подає. До порушення кримінальної справи слід впевнитися в особі заявника, попередити його про відповідальність за неправдиву інформацію відібрати у нього відповідну підписку.

Повідомлення підприємств, установ, організацій і службових осіб повинні бути викладені в письмовій формі.

У випадку явки з повинною з'ясовується особа того, хто з'явився, після чого складається протокол, в якому детально викладається зроблена заява (ст.96 КПК України). Протокол підписують особа, яка з'явилася з повинною, і посадова особа, яка його склала. Однак попереджати особу про відповідальність за неправдиві показання не слід.

За заявою або повідомленням про злочин у термін не більше як три доби, а у разі необхідності проведення додаткової перевірки - у термін не більше як 10 діб від дня надходження до підрозділу податкової міліції, повинно бути прийняте одне з таких рішень:

- про порушення кримінальної справи;

- про відмову в порушенні кримінальної справи;

- про направлення заяви або повідомлення за належністю.

Подавати заяви та іншу інформацію про злочини та події на рівні з громадянами України можуть також іноземні громадяни і особи без громадянства.

Заявник має право:

- викладати заяву мовою, якою ведеться діловодство в підрозділі податкової міліції, або іншою мовою, якою він володіє;

- одержувати письмове повідомлення про рішення, прийняте за його заявою;

- оскаржувати дії працівників податкової міліції, які розглядали його заяву, керівникові податкової міліції або відповідному прокуророві.

Інформація про злочини, що надходить до податкової міліції, залежно від форми подання, порядку розгляду поділяється на дві групи: інформацію про злочини, що є приводом до порушення кримінальної справи (ст.94 КПК України); та іншу інформація про злочини.

[1] 2 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com