У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Адвокатура України

Сторінка 2

Забезпечення права підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного на захист полягає в тому, що закон: наділяє їх як учасників процесу такий совок процесуальних прав, використання кіт дозволяє їм особисто захищатися від чи підозри обвинувачення в здійсненні злочину, відстоювати свої задо інтереси; надає зазначеним особам право скористатися юр допомогою захисника; покладає на особу, кіт проводить дізнання, слідчого, прокурора, суддю і суд обов'язок до першого допиту особи роз'яснити йому право мати захисника і скласти про це протокол, надати можливість захищатися встановленими законом коштами від пред'явленого обвинувачення, забезпечити охорону його особистих і имущ прав (ст. 21 КПК).

Закон визнає участь захисника при проведенні дізнання, попереднього наслідку й у розгляді крім справи в суді першої інстанції обов'язковим, крім випадків добровільного відмовлення особи від захисника (ст. 45 КПК), причому є випадки, коли добровільне відмовлення від захисника не можливий (ч. 3 ст. 46 КПК). Це відбувається в справах: 1) осіб, які чи підозрюються обвинувачуються в здійсненні злочину у віці до 18 років; 2) про злочини осіб, які через своїх физ чи псих. недоліків (німі, глухі, сліпі) не можуть самі реалізувати своє право на захист; 3) осіб, кіт не володіють мовою, на які ведеться судочинство; 4) коли санкція статті, по якій кваліфікується злочин, передбачає страту; 5) при проведенні справи про застосування примусових мір медичного характеру.

Закон передбачає участь захисника в справі за згодою і по призначенню. За загальним правилом захисник допускається до участі в справі з моменту пред'явлення обвинувачення і може, таким чином, брати участь у справі в стадії попереднього розслідування і у всіх судових стадіях крім процесу, включаючи стадію виконання вироку.

У трьох випадках захисник допускається до участі в справі і до пред'явлення обвинувачення:

n у випадку затримки особи, підозрюваного в здійсненні злочину, чи застосування до нього запобіжного заходу у виді узяття під варту до пред'явлення обвинувачення - з моменту оголошення йому протоколу про чи затримку постанови про застосування цього запобіжного заходу, але не пізніше 24 годин з моменту затримки;

n у справах про суспільно небезпечні діяння, зроблених особами в стані неосудності, а також про злочин осіб, які занедужали псих розладом після здійснення злочину, - з моменту одержання доказів про псих розладі;

n у справах про суспільно небезпечні діяння, зроблених неповнолітніми, - з моменту ознайомлення неповнолітнього і його чи батьків осіб, кіт їх заміняють, з постановою про закриття справи і з матеріалами справи, а у випадку приміщення неповнолітнього в приймач-розподільник - не пізніше 24 годин з моменту приміщення (ч. 2, 3, 5, ст. 44 КПК).

Закон містить перелік обставин, кіт виключають участь у справі особи як захисника. Адвокат не має права прийняти доручення про надання юр допомоги у випадках, коли він у даній справі чи надає раніш надавав юр допомога особі, інтереси кіт суперечать інтересам особи, яка звернулася з проханням про ведення справи, чи брав участь як слідчий, особа, кіт проводило дізнання, прокурор, суспільний обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт, фахівець, представник потерпілого, цивільний позивач (відповідач), свідок, перекладач, зрозумілої, а також коли в чи розслідуванні в розгляді справи бере участь посадова особа, з кіт адвокат знаходиться в родинних відносинах (ч. 2 ст. 7 Закону про адвокатуру).

Повноваження адвоката на участь у процесі повинне бути підтверджено соотв свідченням, а також ордером про наявність чи угоди доручення на участь у справі.

Одним з найбільш діючих коштів, кіт дозволяє адвокату виконувати свої проф обов'язку в крим процесі, явл заява клопотань. З їхньою допомогою він доводить до зведення слідчого, прокурора і судна своя думка про доведеність обвинувачення, обґрунтованості кваліфікації, доцільності прийняття конкретних процесуальних рішень, сприяє збору, перевірці й оцінці доказів. Клопотання адвоката - це письмове чи усне його звертання в особам, кіт уповноважені здійснювати крим-процесс діяльність по доведенню і приймати рішення в справі, про здійснення цими особами дій, кіт входять у їхню компетенцію, спрямоване на захист прав і задо інтересів підозрюваного, обвинувачуваного, підсудного. У клопотаннях адвоката можуть ставитися питання про витребування і прилучення до справи документів і предметів, про виклик нових свідків, проведенні допитів, очних ставок і інших слідчих і судових дій, про чи скасування заміні запобіжного заходу, про закриття справи і т.д.

Адвокат вправі заявити відвід посадовим особам, що приймають участь у розслідуванні і розгляді справи (ст. 54 КПК). Адвокат може оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів, прокурора, судді і судна, кіт на його думку заподіюють шкоду інтересам його клієнта.

З моменту допуску до участі в справі в стадії попереднього розслідування адвокат вправі: бути присутнім при допиті підозрюваного, пред'явленні обвинувачення, задавати питання учасникам справи. Після завершення попереднього наслідку адвокат має право разом з обвинувачуваним чи сам ознайомитися з усіма матеріалами справи.

При ознайомленні з матеріалами справи адвокат має право: робити виписки, мати побачення з обвинувачуваним, роз'ясняти йому зміст обвинувачення, обговорювати з ним питання про заяву клопотань, представляти доказу, заявляти відводи, оскаржити дії і рішення слідчого і прокурора (ст. 219 КПК).

Адвокат - представник потерпілого, гражд позивача і гражд відповідача. Потерпілим визнається особа, кіт злочином заподіяний моральний, физ чи мат збиток (ч. 1 ст. 49 КПК). Цивільним позивачем визнається громадянин, підприємство, чи установа організація, кіт понесли мат збиток від злочину і пред'явили при виробництві в крим справі до обвинувачуваного чи до осіб, кіт несуть мат відповідальність за його дії, гражд позов, тобто вимога про відшкодування збитків (ч. 1 ст. 50 КПК), кіт розглядається судом разом із крим справою (ч. 1 ст. 28 КПК). Як гражд відповідачі можуть бути притягнуті батьки, чи опікуни інші особи, а також підприємства, організації й організації, кіт у силу закону несуть мат відповідальність за шкоду, заподіяна прест діями обвинувачуваного ( ч. 1 ст. 51 КПК).

Про визнання потерпілим, гражд позивачем, а також про залучення як гражд відповідача особа, кіт проводить дізнання, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - рішення. З цього моменту вони стають учасниками крим процесу, здобувають процесуальні права для захисту своїх задо інтересів, у тому числі і право мати представника.

Потерпілий і адвокат як його представник мають право: представляти доказу; заявляти клопотання; знайомитися з усіма матеріалами справи з моменту закінчення попереднього наслідку; брати участь у судовому розгляді; заявляти відводи; подавати скарги на дії особи, кіт проводить дізнання, слідчого, судді і судна, а також на чи вирок рішення суду і постанова судді (ч. 3 ст. 49 КПК).

Представництво адвоката в цивільному процесі.

Адвокат як правозахисник і представник у гражд процесі. Задо України покладає на адвоката виконання в гражд процесі двох функцій. У соотв зі ст. 6 Закону про адвокатуру і глави 12 (ст. 110 - 117) ЦПК адвокати в гражд процесі виконують одночасно функції правозахисників і представництва.

Участь адвоката в гражд процесі складається в здійсненні їм представництва і захисту суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав і охоронюваних законом інтересів громадян і юр осіб і в сприянні суду у всебічному, повному й об'єктивному розгляді справи, прав і обов'язків сторін. У процесуальному представництві адвоката поєднуються два види правовідносин - між адвокатом і особою, інтереси кіт він представляє, між адвокатом і судом у гражд процесі. Правовідносини між адвокатом і довірителем мають матів-прав і процесів-прав характер. Матів-прав ґрунтуються на договорі поручительства. Процесів-прав зв'язку виникають із приводу оформлення і визначення обсягу повноважень представника в гражд процесі і регулюються ст. 112-115 ЦПК.

1 [2] 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com