У нашій онлайн базі вже 23511 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23511 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Форми державного правлінні

Сторінка 2

Дуалістична монархія - це така форма правління, коли монарх - глава держави - сам формує уряд і керує ним самостійно або через прем'єр-міністра, якого призначає і звільняє сам. Теократична монархія - це така форма правління,

коли абсолютна влада релігійного лідера зливається з державною владою.

Станово-представницька монархія характеризується тим, що за монарха існує який-небудь дорадчий представницький орган певних класів чи всього їі^селеїіїія.Республіка - це державна організація, за якої повноваження верховної влади здійснюють виборні органи^

' Котюк В.О. «Основи держави та права» стр. 17-18

9

В республиці вищі державні органи і їх посадові особи обираються громадянами на певний строк. Вони періодично змінюються, звітують про свою роботу перед населенням і за свою діяльність несуть юридичну відповідальність. Республики існували ще в стародавньому світі і мали, як правило, аристократичний характер (Спарта, Рим), в Афінах була демократична республика. В середні віки були республіки-міста -Венеція, Генуя, Новгород. В Україні - козацька республіка на Запоріжжі і в період національно-визвольної війни і об'єднання з монархічною Росією^ .

Республіка як форма правління стала інтенсивно виникати після буржуазних революцій і є домінуючою формою правління в сучасний період. Нині республіки поділяють на три види:

1) президентська республіка, напівпрезидентська або змішана,

2) парламентська (назви досить умовні, але це різні форми правління).

3) Парламентська республіка характеризується центральним становищем парламенту (законодавча влада), який обирає главу держави - президента і уряд - виконавчу владу. Іноді президент не

^ КотюкВ.О. «Теорія держави та прва» стр .18

10

обирається і главою держави стає прем'єр-міністр. Всі вони підзвітні парламенту (наприклад, в Італії, ФРН).

Президентська республіка характеризується тим, що президент обирається населенням, так як і парламент. Президент формує і очолює уряд, є главою держави і формально не підзвітний парламенту (наприклад, у США, Мексиці, Іраку, Ірані).

Напівпрезидентська або змішана - це така республіка, коли президента - главу держави обирає народ, так як і парламенті

Уряд обирають парламентом, але він підзвітний одночасно і президенту і парламенту, хоча президент і не очолює уряд і не несе відповідальності за його роботу (наприклад, у Франції, Фінляндії, Україні). Характеристика форм дежавного устрою. Державний устрій - це територіальна організація державної влади. Поділ її на певні складові частини, з метою найкращого управління суспільством, це взаємозв'язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими (центральними) органами^ .

За державним устроєм усі держави поділяють на прості й складні.

' Котюк В.О. «Теорія держави та прва» стр. 19

II

Проста (унітарна) держава - це така держава, складові частини якої не мають власного суверенітету і не можуть бути суб'єктами політичних міжнародних відносин. Наприклад, республіки Бєларусь, Польща, Болгарія. Є прості, унітарні держави, які мають автономні утворення, До таких держав можна віднести Україну, Іспанію, Італію, Португалію.

Складні держави - це такі держави, які створюються з окремих державних утворень, що мають всі ознаки держави, в тому числі суверенітет, але певну частину своїх суверенних прав, як правило, добровільно передають центральним органам союзної держави. Це по суті постійний чи тимчасовий союз суверенних держав. До складних держав належать федерація, конфедерація і імперія.

В літературі розрізняють два різновиди федерації: а) федерація, заснована на договорі, суб'єкти якої -суверенні держави, що зберігають за собою значний обсяг повноважень аж доправа виходу із складу федерації;

б) федерація, заснована на автономії, суб'єкти якої державні утворення, що не мають ознак суверенітету, але мають певну самостійність у вирішенні питань місцевого (автономного) значення.

12

Федерація - це постійний союз окремих суверенних держав, які утворили єдину державу на добровільній основі і передали федеральним центральним органам держави певну частину своїх суверенних прав. Федерація відрізняється від інших державних утвореннь тим, що вона має єдину спільну територію, спільну конституцію і систему законодавства, єдиний уряд, спільні збройні сили, подвійне громадянство, єдину грошово-фінансову систему. Федерація, на відміну від союзних держав, є суб'єктом міжнародних відносин. Федерації можуть бути різними: централізованими і відносно централізованими. Вони можуть бути формално (юридичне) визнаними, а фактично втритити всі чи більшість своїх суверенних прав. Федеративні держави: США, Російська федерація, ФНР^.

До юридичних ознак федерації належать: 1. Наявність конституції федерації в цілому і конституції у кожного з її суб'єктів і, відповідно, системи законодавства всієї федерації та системи законодавства у її суб'єктів.

2. Існування громадянства як всієї федерації, так і громадянства її суб'єктів.

' Котюк В.О. «Теорія держави та прва» стр.19

ІЗ

3. В міжнародних стосунках може виступати як федерація в цілому, так і кожен з її суб'єктів. До ознак конфедерації слід віднести: 1. Відсутність загальних для всієї конфедирації законодавчих органів.

2. Відсутність загальних для всієї конфедирації законодавства, громадянства, судової та фінансової систем.

3. Рішення загальноконфедеративних органів для членів конфедерації не є обов'язковими і їх невиконання не тягне за собою ніяких санкцій.

4. Наявність безумовного права виходу зі складу конфедерації у кожного з її суб'єктів.

У своїй абсолютній більшості конфедерація - це досить нестійка перехідна форма від співіснування повністю незалежних держав до їх федерації або до утворення нової унітарної держави^ .

Через етап конфедераційних відносин у своєму розвитку пройшли США, Нідерланди, Швейцарія, яка і зараз офіційно зветься конфедерацією. З 1981 по 1889 рік існувала конфедерація Сенегамбія, що об'єднувала Сенегал і Гамбію.

^ Копейчіков В.В. стр.73

14

Конфедерація - це такий союз держав, які добровільно об'єднались для досягнення певних спільних цілей у політичній, економічній чи військовій сферах. Суб'єкти конфедерацій зберігають усі свої суверенні права держави. Вони не мають спільної території, Конституції і єдиного законодавства і громадянства. Правовою основою конфедерації є союзний договір. Конфедерація не має єдиної податкової системи і бюджету і існує на внески її суб'єктів. Рішення центральних конфедераційних державних органів приймають за згодою всіх її суб'єктів. Конфедерація - це нетривка форма державного об'єднання. Вона переростає в федерацію або розпадається на унітарні держави. Історія знає дуже мало таких державних утворень (наприклад США в 1776 - 1786 рр., колишній СРСР з 1917 по 1922 рр.).

Імперія - це така складна і велика держава, яка об'єднує інші держави або народи в результаті завоювань, колонізації та інших форм експансії. Імперія тримається на насильстві й завоюванні, на державному примусі. Коли зникає примус і насильство , імперія, як правило, розпадається (приклади: Римська імперія, Російська імперія, імперія Олександра Македонського). ^

' Котюк В.О. «Теорія держави та прва» стр.20

15

Види політичного режиму.

Політичний державний режим дуже тісно пов'язаний із формами правління. Державний режим - це різновид політичного режиму, який займає домінуюче місце в суспільстві. Державний режим - це сукупність чи система методів, за допомогою яких здійснюється державна влада в суспільстві і характеризується станом демократичних прав і свобод людини і інших об'єктів суспільних відносин, відношенням державної влади до правових основ діяльності її органів.

Всі держави за формою політичного режиму можна поділити на дві групи: з демократичним і авторитарним режимом.

Термін «демократія» в перекладі з грецької- «влада народу» . В 1990 році в Тунісі відбувався міждународний симпозіум на тему: «Демократичні зміни в сьогоднішньому світі», -де було дано понад 10 визначень демократиї, але більшість його учасників дійшли висновку, що демократія - це певна форма правління, заснована на дотриманні прав людини і свободи особи.

1 [2] 3

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com