У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок

Сторінка 2

Незаконним виготовлення марок акцизного збору і контрольних марок буде у разі: 1) виготовлення марок без належним чином оформленої зведеної заявки-розрахунку Державної податкової адміністрації або Державного департаменту інтелектуальної власності, тобто їх виготовлення без дозволу; 2) виготовлення марок у кількості, яка перевищує вказану в зведеній заявці-розрахунку; 3) виготовлення марок іншого виду, ніж вказаний у зведеній заявці-розрахунку; 4) виготовлення марок за фальсифікованою (підробленою) зведеною заявкою-розрахунком; 5) виготовлення марок не за зведеною заявкою-розрахунком, а на замовлення інших суб’єктів (місцевих податкових органів, безпосередньо підприємств — виробників товарів, що підлягають маркуванню, тощо); .6) виготовлення марок на підприємстві, яке не має права на їх виготовлення, тобто неналежним виробником.

Предметом коментованого злочину у формі незаконного виготовлення є справжні марки акцизного збору та контрольні марки, тобто знаки, які за своїми характеристиками (якість паперу, колір, дизайн, способи захисту тощо) відповідають встановленим зразкам. Про поняття підроблення див. коментар до ст. ст. 358, 366. Способом підроблення вказаних фальшивих марок або голографічних елементів можуть бути типографський, ксерокопіювання, малювання, фотографування, тиснення, наклеювання, комп’ютерна графіка тощо.

Використання незаконно виготовлених або одержаних, а також підроблених марок означає маркування такими марками алкогольних напоїв та тютюнових виробів або примірників аудіовізуальних творів чи фонограм. Марки акцизного збору мають бути наклеєні виробниками алкогольних напоїв і тютюнових виробів на кожну пляшку, пачку (упаковку), у т.ч. сувенірну, у такий спосіб, щоб вони “розривалися під час відкупорювання (розкривання) товару. Маркування примірника аудіовізуального твору чи фонограми здійснюється шляхом наклеювання контрольної марки на упаковку цього • Примірника (поліграфічну вкладку, целофанову обгортку тощо) у лівому верхньому куті зворотної сторони цього примірника.

Використання голографічних захисних елементів означає нанесення їх на документа і товари, захист яких запроваджується.

Незаконне одержання марок акцизного збору і контрольних марок, подальший збут і використання яких тягне кримінальну відповідальність за ст. 216, означає отримання їх з порушенням встановленого законодавством порядку. Незаконне зберігання марок акцизного збору тягне адміністративну відповідальність (ч. З ст. 164-5 КАП).

Марки акцизного збору і контрольні марки можуть бути незаконно отримані в результаті подання особою сфальсифікованих документів, їх викрадення Із спеціалізованих підприємств під час перевезення, зберігання або в результаті зловживання службовою особою податкового органу чи Державного департаменту інтелектуальної власності своїм службовим становищем або внаслідок її службової недбалості під час реалізації марок.

Будь-яка посередницька діяльність з одержання та розповсюдження контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм забороняється. Тому придбання справжніх марок не в Державному департаменті інтелектуальної власності, а в іншого не уповноваженого на це законодавством суб’єкт слід визнавати їхнім незаконним одержанням.

Під збутом, незаконно виготовлених і одержаних чи підроблс них марок акцизного збору, контрольних марок та голографіями захисних елементів слід розуміти будь-яку форму їх сплатного чі безоплатного відчуження (продаж, обмін, дарування, передача г борг, у рахунок погашення боргу тощо).

Злочин вважається закінченим з моменту вчинення будь-якої і перерахованих дій.

4. Суб’єктом злочину у формі незаконного виготовлення марої акцизного збору, контрольних марок і голографічних захисних еле ментів є працівники спеціалізованих підприємств, які здійснюють їх виготовлення.

Суб’єкт злочину в інших його формах загальний. Якщо цей зло чин вчинює службова особа з використанням свого службового становища, її дії за наявності підстав кваліфікуються за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 216 і 364.

5. З суб’єктивної сторони злочин характеризується прямим умислом Якщо незаконне виготовлення, підроблення чи використання марок акцизного збору вчинюються з метою ухилення від сплати акцизного збору, дії винного за наявності підстав додатково кваліфікуються за ст. 212. Незаконні дії з контрольними марками для маркування примірників аудіовізуальних творів та фонограм, які поєднуються з порушенням авторського права чи суміжних прав, слід ква ліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ст. ст. 216 і 176.

6. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч, 2 ст. 216) є вчинення його: 1) повторно; 2) за попередньою змовою групою осіб. Про поняття повторності див. ст. 32 і коментар до неї, а про поняття попередньої змови групи осіб — ст. 28 і коментар до неї.

Закон України “Про акцизний збір на алкогольні напої і тютюнові вироби” від 15 вересня 1995р.

Закон У.країни “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів то фонограм’ від 23 березня 2000 р.

Указ Президента України ‘Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами” від 15листопада 2000 р.

Порядок реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютю нових виробів. Затверджений постановою КМ № 1284 від 24 жовтня 1996 р.

Постанова КМ і НБ “Про виготовлення бланків цінних паперів та документи суворого обліку” № 933 від 27 серпня 1997 р.

Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і мар кування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Затверджене постановок КМ в редакції N° 1956 від 10 грудня 1998 р.

Положення про порядок виробництва, зберігання, продажу контрольних марок та маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм. Положення про Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок. Положення про порядок збирігання та знищення немаркованих примірників аудіовізуальних творів чи фонограм Затверджені постановою КМ № 1555 від 13 жовтня 2000 р.

Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів. Затверджене постановою КМ № 171 від 24 лютого 2001 р.

Ліцензійні умови провадження розроблення, виробництва, впровадження, сеі тифікаційних випробувань, ввезення, вивезення голографічних захисних е-ісмеїтів. Затверджені наказом Держпідприємниитва та Департаменту спеціальних те лекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ№ 85/65від 29 грудня 2000 р.

Порядок продажу (видачі) контрольних марок для маркування примірників ауді овізуальнихтворів та фонограм. Затверджений наказом МОН№ 101 від 2 береза 2001р.

Назва реферату: Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
Розділ: Законодавство і право
Опубліковано: 2007-11-24 22:49:32
Прочитано: 873 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com