У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Розлучення

Розлучення

«Не зійшлись характерами .» Таке пояс­нення причини розірвання шлюбу стало на­стільки поширеним, звичним, що ми не зав­жди замислюємося над ним. А замислити­ся варто, хоча б тому, що серед мотивів розлучень цей посідає одне з провідних місць. До того ж і після розлучення нерід­ко він стає перешкодою або причиною по­боювань наступних спроб влаштувати сі­мейне життя.

Що ж лежить в основі виникнення сімей­ної проблеми? Причин чимало. І соціаль­них, і економічних .

Кожне подружжя насамперед поєднує дві особистості. Саме міжособистісні сто­сунки чоловіка і жінки становлять психоло­гічний зміст шлюбу, породжують проблему сумісності. Вона відома людству з давніх-давен. «Підходять чи не підходять він і вона один одному і чому?» — питання, що часто постає і в буденному житті, і в літе­ратурі, фольклорі, особливо у народних шлюбних піснях.

Ідеал сумісності у шлюбі чудово сфор­мулював видатний німецький філософ І. Кант. Він вважав, що шлюбна пара має утворити немов би єдину моральну особис­тість. Та в реальних подружніх стосунках досягти такої єдності вкрай непросто. Спро­буємо усвідомити — що ж таке сумісність чи вона дається природою, чи формується і як, що потрібно для досягнення подруж­ньої сумісності — щасливий випадок чи свідомі зусилля? Якщо ж зусилля, то які саме?

Ці питання надзвичайно складні й оста­точних висновків чи рецептів наука тут да­ти не може.

Міжна­ціональний шлюб стає типовим сучасним шлюбом. Вже самим фактом такого шлюбу наречені виявляють відсутність національ­них упереджень, повагу до інших націй.

Нерідко у національно-змішаних сім'ях стикаються різні, подекуди протилежні, уявлення про чоловіка і жінку, про сім'ю. Адже здебільшого саме у сім'ї зберігають­ся національні традиції, культурно-історич­ні звичаї та ритуали. Тому можна ствер­джувати, що сімейна свідомість людини від­значається найбільшою консервативністю, схильністю до традиційності.

Але залишки патріархальних, традицій­них сімейних уявлень ще досить стійкі. Чималою мірою стосується це розподілу ролей у сім'ї. Так, для деяких чоловіків прос­то нестерпною стає думка, що його чолові­чу владу дружина може поставити під сум­нів.

Нерідко побутові суперечки виникають з докорів чоловіка дружині (особливо горо­дянці): погано готуєш, лінива, тобі аби розважатися чи телевізор дивитися, не гос­подарка тощо. Тобто чоловік вважає, що дружина систематично недовиконує свою «законну» хатню роботу, а з точки зору жінки чоловік вимагає чогось нереального. А річ у тому, що чоловік вимагає не стіль­ки виконання якоїсь конкретної роботи, а просто хоче бачити свою дружину в госпо­дарських клопотах з раннього ранку до вечора.

Коли деяким невдалим шлюбам ставиться діагноз: «Не зійшлися характерами», то мається на увазі саме психологічна несуміс­ність подружжя. Але цей вираз не досить точний. Адже крім характеру й інші струк­тури людської психіки відіграють значну роль у спілкуванні, а особливо у спільному житті чоловіка і жінки. Отже, у разі психо­логічної несумісності двоє "не сходяться" не тільки характерами, а й інтелектами, почуттями, уподобаннями, потребами, уста­новками та чимало іншим. В реальному житті міра сумісності людських психічних властивостей істотно відрізняється. Так, наприклад, чоловік може мати зі своєю дружиною спільні інтереси, але різні уяв­лення про сімейні обов'язки, схожі життє­ві принципи, але протилежні темперамен­ти, однаково ставитися до виховання дітей, але мати інший тип емоційного реагуван­ня. Тобто сім'я виявляє різні психологічні «зони», в яких відносини подружжя колива­ються від «повної сумісності» до «несуміс­ності».

Складність досягнення психологічної су­місності передусім у тому, що внутрішнє життя кожної людини являє собою справж­ній світ зі своїми власними законами. Як же відбувається у подружньому житті вза­ємодія таких світів?

Подружжя, що живе в постійних супереч­ках, повинно усвідомити: хронічні зіткнен­ня — показник досить серйозної несумісно­сті, яка загрожує дальшим розладом сто­сунків. Якщо сім'я не подолає цю стадію, вона мало-помалу переходить до стійкої незлагоди, яка стає визначальною рисою психологічного клімату. Усе починається зі сварок. Енергія доброзичливості вже роз­сіялася, набирає енергії ворожість. По­дружні зіткнення стають дедалі більше не­примиренними, стосунки загострюються, зростає подружня відчуженість. У сварках вже не шукають істину, а зриваються на звинувачення, образливі епітети, уїдливо підмічають і висміюють помилки та вади один одного.

Дійсна причина конфліктів відходить на задній план, а стосунки поступово набира­ють форми психологічної боротьби, де су­перники вже не завжди церемоняться один з одним.

Важче стає миритися. На очах сім'я як спільність перестає існувати, та порятунок ще можливий. Подружжю потрібні бук­вально відчайдушні зусилля, щоб урятува­ти залишки поваги і взаєморозуміння. Ко­ли ж це не вдається, сім'я скочується до сумнозвісної стадії скандалів.

Важливо підкреслити — подружжю, яке дійшло до стадії психологічної війни, жити разом не тільки немає сенсу, а й небезпечно. Краще у таких випадках розлучатися і спробувати відновити власну здатність до доброти, теплих почуттів. Вони можуть ста­ти у нагоді, а точніше просто необхідні в подальшому житті кожного.

Назва реферату: Розлучення
Розділ: Законодавство і право
Опубліковано: 2007-11-22 20:23:14
Прочитано: 331 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com