У нашій онлайн базі вже 23511 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви

Новини
На сайті всього 23511 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Захист в кримінальному процесі, його процесуальне становище

Сторінка 3

Щодо правової позиції адвоката в справі не може бути внесено подання органам дізнання, а також внесено окрему постанову судді чи ухвалу суду (ч. 3 ст. 10 ЗУ “Про адвокатуру”, ч. 11 ст. 48 КПК).

Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю. Її предметом є питання, з якими громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків. Відомості що становлять предмет адвокатської таємниці, забороняється розголошувати і використовувати в своїх інтересах. Важливою гарантією забезпечення адвокатської таємниці є заборона вимагати від адвоката відомості що становлять таку таємницю. По цих питаннях вони не можуть бути запитані як свідки (ч. 1 ст. 10 ЗУ “Про адвокатуру”). Документи пов’язані з виконанням адвокатом обов’язків захисника у кримінальній справі, не підлягають огляду, розголошенню чи вилученню особою, яка проводить дізнання (ч. 10 ст. 48 КПК).

Збереження адвокатської таємниці забезпечує довіру у стосунках адвоката з клієнтом.

З моменту допущення до участі в справі адвокат наділений такою сукупністю прав, яка дозволяє йому успішно здійснювати функцію захисту в справі. Зокрема, він вправі до першого допиту мати з ним побачення, а після першого допиту – без обмеження кількості і тривалості; мати побачення з особою до якої застосовано примусові заходи медичного характеру; бути присутнім при допитах; з дозволу особи, яка проводить дізнання брати участь в інших слідчих діях, знайомитися з матеріалами справи, а після попереднього слідства знайомитися з усіма матеріалами справи; брати участь у судовому розгляді справи; подавати докази; заявляти клопотання і надавати скарги на дії і рішення особи яка проводить дізнання (ч. 2 ст. 48 КПК). Ці права конкретизуються в КПК щодо окремих стадій кримінального процесу (попереднє розслідування) і процесуальних дій. Їх я розгляну у відповідних розділах моєї роботи.

Одним із складових елементів здійснення захисту є бесіди адвоката з обвинуваченим, під час яких йому даються консультації з правових питань, намічається правова позиція, з’ясовуються обставини, що сприяють захисту, оцінюються докази. Побачення адвоката з обвинуваченим який знаходиться під вартою наодинці сприяє довірі в їх стосунках. “Основні положення про роль адвокатів” передбачають, що поміщеній в тюрму особі повинні бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі чи комунікації і консультацій з адвокатом без затримки, перешкод.

Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату в зв’язку з виконанням ним професійних обов’язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора (ч. 2 ст. 9 ЗУ “Про адвокатуру”). Адвокати винні в розголошенні таких даних несуть кримінальну відповідальність за ст 181 КК України.

Адвокат не вправі здійснювати слідчих і судових дій по збиранню і перевірці доказів, але він має право збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в кримінальних та інших справах, зокрема: запитувати і одержувати документи або їх копій від підприємств, установ, а від громадян – за їх згодою; ознайомлюватися з необхідними документами; отримувати письмові висновки фахівців з питань що потребують спеціальних знань.

Ці документи, а також предмети, що можуть мати значення як речові докази, адвокат вправі подати слідчим органам.

Одним з найбільш дійових засобів, який дозволяє адвокату виконувати свої професійні обов’язки в КП є заявлення клопотань. З їх допомогою він доводить до відома слідчого свою думку про доведеність обвинувачення.

Клопотання адвоката – офіційне його звернення до осіб, які уповноважені здійснювати КП діяльність по доказуванню і приймати рішення в справі, про вчинення цими особами дій що входять до їх компетенції. Заявлення клопотань адвокатом є однією з форм його участі в доказуванні і впливу на вирішення справи. Перед тим як заявити клопотання, у адвоката має сформуватися тверда переконаність в тому, що воно не потягне за собою погіршення становища.

Адвокат також повинен з’ясувати його думку про необхідність заявлення клопотання, узгоджує з ним зміст, повідомляє про те, як можуть бути використані в інтересах захисту дані, одержані в результаті задоволення клопотання, які рішення в справі можуть бути прийняті за клопотанням.

Адвокат не вправі сам, навіть на вимогу підзахисного, заявляти клопотання. В клопотаннях адвоката можуть ставитися питання про витребування і приєднання до справи документів і предметів, про виклик нових свідків, проведення допитів, очних ставок та інших слідчих дій.

Слідчий зобов’язаний розглянути клопотання адвоката про виконання будь-яких слідчих дій в строк не більше трьох діб і задовольнити його, якщо обставини про встановлення яких заявлено клопотання, мають значення для справи (ч. 1 ст. 129 КПК).

Адвокат вправі заявляти відвід слідчому, особі, що проводить дізнання. Підстави для відводу передбачені КПК. Наприклад, суддя не може брати участь в розгляді кримінальної справи, якщо він є потерпілим, особи яка проводить дізнання, брав участь у даній справі як свідок, експерт, особа яка проводила дізнання, або розглядав у цій справі скаргу на постанови про відмову в порушенні справи, про закриття справи, або на санкцію прокурора на арешт; якщо він особисто або його родичі заінтересовані у результатах справи; за наявності інших обставин, які викликають сумнів в об’єктивності судді. У складі суду, що розглядає кримінальну справу, не можуть бути особи, які є родичами між собою (ст 54 КПК).

Адвокат може оскаржити будь-які дії і рішення слідчих органів (наприклад, постанови про закриття справи), які на його думку, завдають шкоди законним інтересам підозрюваного.

В даному підпункті Я коротко, взагалі розглянув процесуальне становище адвоката КП. Але як Я зазначав вище в наступних розділах Я більш конкретно розгляну його права та процесуальне становище під час попереднього розслідування та в судових стадіях.

2.2. Близькі родичі, опікуни й піклувальники

За п. 1 ст. 44 КПК захисником у КП за згодою підсудного допускаються близькі родичі, опікуни й піклувальники. Але на відміну від адвоката вони допускаються до участі в справі як захисники лише зі стадії судового розгляду. Їх повноваження на участь у справі в якості захисника повинні бути підтверджені заявою підсудного на здійснення ним його захисту, а також дорученням та відповідними документами, які є підставою для їх участі у справі.1 До моменту віддання обвинуваченого до суду, коли близькі родичі, опікуни й піклувальники розпочинають виступати як захисники в КП, вони можуть виступати в якості законних представників неповнолітніх обвинувачених або обвинувачених визнаних розумово відсталими.

Поняття “близькі родичі” тлумачиться в п. 11 ст. 32 КПК і означає - батьків, дружину, дітей, рідних братів і сестер, діда, бабу, внуків.

З приводу опікунів і піклувальників визначається в п. 4 коментарю до ст. 436 КПК де зазначається, що опіка і піклування встановлюється для виховання неповнолітніх дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, хвороби чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав і інтересів цих дітей. Опіка встановлюється над неповнолітніми які не досягли 15 років, а піклування – над неповнолітніми віком від 15 до 18 років (ст 128, 131, 132 Кодексом про шлюб та сім’ю).1 В зв’язку з тим, що тема моєї роботи: “Захисник в кримінальному процесі” я не буду розглядати права законних представників в досудових стадіях КП.

Права та обов’язки тих які виступають в якості захисника в стадії судового розгляду ті ж самі що і адвоката, вони будуть розглядані в четвертому розділі цієї роботи.

Закон не обмежує кількість захисників, які можуть одночасно захищати одного підозрюваного і тому функцію захисту на стадії судового розгляду можуть здійснювати на ряду з близькими й адвокати.

Але практика показує, що вони виступають в якості захисника дуже рідко, на відміну від адвокатів.

1 2 [3] 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини
Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2018 textreferat.com