У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Атестація в Айкідо

Атестація в Айкідо

Суворо дотримуючись наказу Засновника, сенсея Моріхея Уесіби, в Айкідо до цього часу, заборонено використовувати будь-яку форму бою, а також використовувати Айкідо в якості способу вирішення різних конфліктів або оцінки сили суперника. Тому, бажаючі вивчити Айкідо, повинні суворо дотримуватися цих принципів. Це означає, що мінімум дві людини повинні бути присутні на тренуванні й прагнути досягнення єдиної цілі, а також взаємно підтримувати одне одного. Але, враховуючи інтенсивний розвиток Айкідо, було вирішено ввести певного роду іспити, які називаються атестацією. Завдяки цим іспитам, визначається рівень підготовки тих, хто займається. Порядок організації іспитів на присвоєння учнівського «кю» і майстерського «дан» ступеню, затверджується технічними комісіями при національних і, відповідно, міжнародних організаціях Айкідо і постійно вдосконалюється по мірі розвитку Айкідо. Екзаменаційні програми формуються на основі колективних знань і досвіду багатьох майстрів Айкідо самого високого рангу. Ці програми завжди відповідають робочим планам, яких притримуються в окремих секціях, орієнтовані на присвоєння того чи іншого ступеню майстерності. Ці програми є керівництвом для дій кожного тренера, і забезпечують єдине вивчення технік, а також сприяють зростанню майстерності будь-якого айкідиста, в якій би секції він не займався. Оскільки програма навчання для кожного ступеню сама по собі є одним цілим, вона виступає як частинка однієї системи навчання, відповідаючи принципам «сходинка за сходинкою». Присвоєння учнівських ступенів «кю», як правило, знаходиться в компетенції національних федерацій Айкідо. Вони визначають зміст і об'єм цих іспитів, регулюють методику їх проведення, дають відповідні рекомендації і завдання дипломованим майстрам Айкідо проводити іспити на ступені «кю». Взяти участь в іспитах є можливим лише тоді, якщо учень пройшов певний курс навчання, який він інтенсивно і успішно використав і має допуск тренера. Бути допущеним до іспитів – велика честь для учнів, оскільки, як правило, в атестаційній комісії присутні майстри досить високого рівня. І те, щоб ці майстри сиділи і дивилися, як учні виконують техніку, протягом цілого дня, а іноді навіть не одного, потрібно дійсно заслужити. Кваліфікований тренер погано підготовлених учнів до атестації не допустить. Всі іспити на майстерські ступені «дан» відбуваються під наглядом і є в сфері компетенції тільки інтернаціональних організацій Айкідо. Екзаменаційна програма для майстрів Айкідо є дуже обширною і багатосторонньою, ця програма включає в себе всі базові техніки, як зі зброєю, так і без неї, які повинні виконуватися бездоганно. Чим вищий ступінь, тим вищий рівень виконання повинен бути. Тут буде доцільним, розглянути систему ступенів, прийняту в Айкікай, яка є головною організацією Айкідо у світі, та яка заснована засновником Айкідо – Моріхеєм Уесібою.

ДЗАЙДАН ХОДЗИН АЙКІКАЙ

(офіційна інструкція з присудження ступенів)

Стаття 1. Загальна частина.

Ступені йдуть із першого по восьмий дан. Вони враховують загальний рівень технічних навиків, досвід і заслуги перед дисципліною. Ступені присвоюються Досю (наступником засновника) Айкідо, існує два способи присвоєння: екзамен і рекомендація.

Стаття 2. Кваліфікаційні правила.

Кандидати на отримання певного Дану, в обов'язковому порядку повинні відповідати наступним двом вимогам: 1. Бути членом Айкікай; 2. Та відповідати таким вимогам: – щоб бути допущеним до іспиту з першого по четвертий Дан необхідно відповідати мінімальним технічним вимогам (знати техніку, що відповідає цьому рівню); – ступені по рекомендації (з першого по восьмий Дан) – мінімальні кваліфікаційні вимоги; Особливі випадки: іноді, Айкікай після обговорення і запропонування комітету з присудження ступенів, може змінити умови, що викладені в ст.2, якщо необхідно підтвердити ступінь призначений викладачем. Також це можливо, відносно особливо успішного учня, що володіє виключними пізнаннями в Айкідо.

Стаття 3. Комісія з присудження вищих ступенів.

Особи, що уповноважені відбирати кандидатів на отримання ступенів (в результаті екзамену або за рекомендацією). Журі призначається на 5 років. До складу комісії повинні входити майстри, що мають ступінь не нижче сьомого Дан, і які є членами Айкікай або організацій, пов'язаних із Айкікай, який їх затвердив.

Стаття 4. Ступені з першого по четвертий Дан повинні присуджуватися комісією, у складі якої мають бути майстри більш високих ступенів Дан.

Ступені на п'ятий і шостий Дан повинні присуджуватися комісією, що складається із майстрів більш високих ступенів Дан. Всі ці ступені повинні бути затверджені Айкікай.

Сьомий і восьмий Дан присуджується Айкікай і рішенням Досю.

Особливі випадки – якщо особа, має виключні заслуги, Досю може присвоїти дев'ятий або десятий Дан, ігноруючи статтю першу.

Стаття 5. У суперечливих випадках, кандидату дозволяється підтвердити свій ступінь.

Стаття 6. Почесні ступені.

Почесні ступені, можуть присуджуватися у відповідності до критеріїв, що зазначені нижче, не беручи до уваги статтю 2. Її присуджує Досю.

Посмертні ступені можуть присвоюватися як виключні титули.

Стаття 7. Кокусай юданся сьо. Міжнародна картка юданся.

Особи, що мають перший Дан і вище, повинні мати міжнародну картку Юданся.

Стаття 8. Плата за реєстрацію і тренування. Все, що стосується оплати за іспити, навчання та інших зборів, описано в додатках (у статті їх немає).

Правильній поведінці, під час складання іспитів на ступінь, спочатку повинен навчити тренер. Єдиною причиною існування в Айкідо іспитів на Кю або на Дан, є те, що вони дають можливість оцінити рівень свого технічного прогресу, тому важливим буде лише одне, зуміти повністю показати результати своїх тренувань. Під час іспиту виконання техніки повинно відповідати певній швидкості, точності і силі. При цьому фізична сила і витривалість повинні демонструватися без зупинки. Не має бути ні страху, ні вагань. В кожному русі виконаної техніки повинно відчуватися єдність розуму і тіла.

«Дан» – японське слово, яке записується ієрогліфом, і означає ступінь або рівень. Сходинки ведуть вверх або вниз. Сходинка за сходинкою. Їх неможливо подолати одразу. Це слово містить у собі ідею розділення і вказує на метод, необхідний для того, щоб досягнути кінцевої цілі. Так чи інакше, але ця система в світі будо (шлях воїна) виникла недавно. Кано Дві горо – засновник дзюдо впровадив цю систему в період епохи Мейдзі (1868–1912). Раніше, в будзюцу для позначення ступенів використовувалися такі слова, як «інка», «менкьо», і т.д. Ці позначення до цих пір збереглися в класичних формах будзюцу і будо. В цій системі прийнята наступна класифікація: Перший рівень – сьоден; Другий – кюден; Третій – оку ден; Четвертий – менкьо кайден; П'ятий – моку року, або інка.

Ця система забезпечувала передачу секретів бойових мистецтв від вчителя до учня. Сьоден – початковий ступінь передачі, «те, що необхідно передати, аби було можна починати», кюден – середній ступінь передачі, який підтверджує, що пройдено половину шляху, оку ден – глибока передача суті вчення, виконується таємним чином, менкьо кайден – свідоцтво і титул присвоюється тому, кому були передані абсолютно всі секрети.

Той, хто отримав ступінь менкьо кайден, може бути призначений наступником свого вчителя, або заснувати свою гілку школи під егідою свого вчителя. Система інка або менкьо кайден, система Дан, яка нерозривно пов'язана з методами навчання.

Багатоступенева система передачі традицій створена для прогресу від простих технік до більш складних і є логічнішою. Якщо дивитися з точки зору будзюцу, вирішуючи питання життя і смерті, то в жодному разі не можна забувати, що учень знаходиться в середині цієї системи і має першочергове значення. І вчитель із міркувань обережності не буде одразу закладати всі техніки і розкривати їх зміст. Вчитель, протягом багатьох років навчання може спостерігати за технікою, поведінкою і діями свого учня, і тому, може присуджувати дипломи відповідного рівня тим, хто цього заслуговує. Потрібно пам'ятати, що куден (словесна передача) та ісісоден (передача традицій лише своєму сину) може бути неповною і може не відповідати певному рівню. Сучасне будо є продуктом мирного часу. Те, що зараз відбувається, в будо, більше належить до духовного і фізичного розвитку, ніж до технічного розвитку. З самого початку навчання вся техніка стає відомою учням і в самих техніках нічого не змінюється. Змінюється лише виконання цих технік по мірі того, як учень вдосконалюється. До другої світової війни, ступені і титули присвоювалися університетом японського будо, яке називається Бутокукай. Ступені ідуть з першого по десятий Дан.

[1] 2

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2019 textreferat.com