У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Органи юстиції

Органи юстиції

План.

1. Система органів юстиції.

2. Міністерство юстиції України.

3. Обласні, районні, міські управління юстиції

1. Систему органів і установ юстиції очолює Міністерство юстиції України. До цієї системи входять:

- Головне Управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК;

обласні управління юстиції;

- Київське і Севастопольське міське управління юстиції;

- районні, районні в містах, міські управління юстиції;

- науково-дослідні інститути судових експертиз (Київ, Харків, Донецьк, Одеса, Львів);

- республіканські курси підвищення кваліфікації працівників юстиції (Київ, Харків).

2. Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, який організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за її стан та розвиток.

Мінюст України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Міністерство юстиції України.

Міністерство у встановленому порядку в межах своїх повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Основними завданнями Мінюсту України є:

- організація здійснення державної правової політики, підготовка пропозицій щодо проведення в Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки;

- підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення проектів нормативних актів та міжнародних договорів з правових питань, здійснення правової експертизи проектів нормативних актів, державна реєстрація нормативних актів, систематизація законодавства України;

- підготовка за поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щорічних планів законопроектної роботи та планів роботи з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності в центральних органах виконавчої влади та контроль за цією діяльністю;

- забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина;

- організаційне та матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції, організація виконання судових рішень, роботи з кадрами, експертне забезпечення правосуддя;

- організація роботи нотаріату, діяльності щодо реєстрації актів громадянського стану;

- розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

- державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, республіканських комітетів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, їх управлінь, відділів, інших підрозділів та місцевих органів господарського управління і контролю;

- здійснення легалізації місцевих об'єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у порядку, встановленому чинним законодавством;

- здійснення у випадках, передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно, ведення реєстру застави рухомого майна;

- забезпечення виконання завдань, покладених на службу громадянства та реєстрації фізичних осіб;

- здійснення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їхніх нормативних-правових актів у відповідність до чинного законодавства;

- представлення в межах своєї компетенції за дорученням Мінюсту інтересів Президента України, Кабінету Міністрів України і Мінюсту під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка матеріалів до розгляду цих справ;

- здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень;

- розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду;

- організація роботи з кадрами в апараті управління, районних (міських) судах, районних, районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах, підвищення їхньої кваліфікації.

Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в установленому порядку районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Назва реферату: Органи юстиції
Розділ: Державне регулювання, митниця
Опубліковано: 2007-11-13 08:36:58
Прочитано: 3574 раз

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com