У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Принципи організації контрольно – ревізійної служби

Сторінка 2

Систематизація матеріалів ревізії та складання акта, висновків і пропозицій

Процедури документальної та фактичної перевірок операцій відповідно до робочого плану

Ознайомлення з обєктами ревізії, їх обстеження й розробка оперативних заходів щодо устаткування виявлених недоліків

Організація інвентаризацій грошових коштів, товарно – матеріальних цінностей і розрахунків

Організація роботи на місці (об’єкті) проведення ревізії

Складання завдання (програми ) проведення ревізії

Підготовка до ревізії

2. Функції та обовязки апарату державної контрольно – ревізійної служби.

Права та обовязки ревізорів такі:

Права:

- реалізувати й перевіряти грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження й витрачання коштів та матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей;

- мати безперешкодний доступ на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для їх обстеження;

- одержувати від банків необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції та залишки коштів;

- одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб письмові пояснення;

- стягувати в дохід держави кошти підприємств, отримані за незаконними угодами та з порушенням чиного законодавства;

Обовязки:

- суворо додержуватися Конституції України, законів України:

- у випадках виявлення зловжевань та порушення чинного законодавства передавати правоохороним органам матеріали ревізій і повідомляти про виявленні зловживання і порушення державним органам:

- обєктивно викладати виявлені факти порушень і зловживань;

- надавати допомогу працівникам підприємства, яке ревізується, в усуненні виявленних недоліків.

Ревізії, контрольні перевірки здійснюють на підставі роз­порядчого документа, підписаного начальником служби, управління, керівником підрозділу служби в районі, місті. За ініціативою державної контрольно-ревізійної служби ре­візія підприємства, установи, організації проводиться не час­тіше від одного разу на рік. За дорученням правоохоронних органів ревізію провадять у будь-який час.

Скарги на дії ревізорів розглядаються і вирішуються керів­никами підрозділів державної контрольно-ревізійної служби. Подання скарги не припиняє оскаржуваної дії посадових осіб державної контрольно-ревізійної служби.

Органи державної контрольно-ревізійної служби прова­дять ревізії та перевірки суб'єктів підприємницької діяль­ності незалежно від форм власності за постановою право­охоронних органів. Ці самі органи надають допомогу ревізо­рам у виконанні ними службових обов'язків.

Посадові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади. За­конні вимоги ревізорів є обов'язковими для виконання поса­довими особами об'єктів, які ревізують. Ці особи при вико­нанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.

Викладені функції державної контрольно-ревізійної служ­би в Україні, права і обов'язки посадових осіб цієї служби не поширюються на контроль місцевих Рад народних депу­татів (муніципальний контроль), аудиторський і відомчий контроль.

Список використаної літератури.

1. Б.Ф. Усач “Контроль і ревізія”: Підручник – Київ 2001

2. Білуха М.Т. “Курс аудиту” – К. – 1998

3. Бутинець , Бардаш Контроль та ревізія – Житомир – 2000

4. Крамаровскийй Л.М. Ревизия и контроль. – М: - 1998

Назва реферату: Принципи організації контрольно – ревізійної служби
Розділ: Державне регулювання, митниця
Опубліковано: 2007-11-13 03:40:56
Прочитано: 2127 раз

1 [2]

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com