У нашій онлайн базі вже 23510 рефератів!

Навігація
Перелік розділів
Найпопулярніше
Нові реферати
Пошук
Замовити реферат
Додати реферат
В вибране
Контакти
Російські реферати
Статьи
Об'яви
Новини
На сайті всього 23510 рефератів!
Ласкаво просимо на UA.TextReferat.com
Реферати, курсові і дипломні українською мовою, які можна скачати цілком або переглядати по сторінкам.

Усе доступно безкоштовно, тому ми не платимо винагороди за додавання. Авторські права на реферати належать їх авторам.

Приватизація як ключова умова ринкової трансформації вітчизняної економіки

Сторінка 3

Кожний громадянин України може брати участь у приватизації державних підприємств, використовуючи для цього перераховані вище приватизаційні папери.

Працівники підприємств, що приватизуються, мають пільги:

· право на першочергове придбання акцій за їх номінальною вартістю на загальну суму виданого працівнику приватизаційного сертифіката;

· право на першочергове придбання за рахунок власних коштів акцій за їх номінальною вартістю на половину суми виданого працівнику приватизаційного майнового сертифіката;

· товариства покупців, створені працівниками підприємств, що приватизуються, мають пріоритетні права на придбання підприємства за конкурсом і в розстрочку платежу.

Місцеві органи влади відповідно до своєї компетенції можуть надавати додаткові пільги працівникам окремих підприємств аж до безоплатної передачі їм частки або всього майна, що приватизується.

Для регулювання процесу приватизації в Україні упродовж 1992 – 2004 років було ухвалено низку нормативних документів. За дванадцять років Фонд державного майна розробив, а Верховна Рада України ухвалила дев’ять Державних програм приватизації.

Законом України „Про Державну програму приватизації на 2003 – 2008 рр.” затверджено основні цілі, пріоритети, завдання та способи приватизації державного майна.

У Державній програмі приватизації визначено:

· завдання щодо приватизації майна, яке перебуває в державній власності, та державного майна, що належить Автономній Республіці Крим;

· відповідні способи приватизації для різних груп об'єктів;

· завдання відповідним органам виконавчої влади щодо забезпечення проведення приватизації;

· заходи щодо залучення в процесі приватизації інвесторів;

· особливості участі в процесі приватизації громадян України, іноземних інвесторів та інших покупців;

· розрахунок витрат на виконання програми приватизації, порядок їх відшкодування та джерела фінансування;

· прогноз надходження коштів від приватизації та напрями їх використання.

Державною програмою приватизацiї на 2003 – 2008 роки визначаються новi пiдходи та напрями вдосконалення приватизацiйного процесу. Однiєю з визначальних її ознак має стати забезпечення вiдкритостi приватизацiйних процесiв. Багато важить також системний розподiл обов'язкiв мiж владними органами в цiй сферi управлiння, публiчнiсть процедур прийняття вiдповiдних рiшень тощо.

Об’єкти приватизації задля раціонального та ефективного застосування способів приватизації відповідно до Програми приватизації класифікуються так:

Група А – об'єкти приватизації, які не підлягають перетворенню у відкриті акціонерні товариства, а саме:

· цілісні майнові комплекси державних підприємств, та їх структурних підрозділів, виділені в самостійні підприємства, у тому числі ті, що знахо­дяться в оренді, та виділені в результаті реструктуризації державних підприємств із середньооблі­ковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств, а також готелі;

· цілісні майнові комплекси державних підприємств харчової промисловості, які переробляють сільськогосподарську сировину, борошномельно-круп'яної та комбікормової промисловості, а також сервісних, будівельних, фірмових торговельних, інших несільськогосподарських підприємств та організацій агропромислового комплексу, які виконують роботи і надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам незалежно від суми вартості їх майна;

· окреме індивідуально визначене майно (в тому числі таке, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ), будівлі, споруди та нежилі приміщення; майно підприємств, ліквідованих за рішенням суду, та майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, майно підприємств, які не буди продані як цілісні майнові комплекси, а також майно мобілізаційного запасу та мобілізаційного резерву, після прийняття рішення про передачу такого майна в приватизацію;

· майно підприємств охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму видавничої справи та преси, телебачення та радіомовлення, які не використовувались за прямим призначенням більше 3-х років або виключені з реєстру відповідної групи (закладів освіти, охорони здоров'я і т.і.);

Група В:

· цілісні майнові комплекси підприємств, у тому числі ті, які знаходяться в оренді, із середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб (крім об'єктів групи Г);

· акції ВАТ ( крім ВАТ, створених на базі підприємств групи Г), а також ВАТ, створених на базі підприємств агропромислового комплексу;

· науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи незалежно від вартості основних фондів (крім об’єктів групи Г);

· цілісні майнові комплекси підприємств і організацій сільського та рибного господарства незалежно від суми вартості їх майна;

· непродані акції ВАТ, продаж яких здійснювався до 2001 року включно (в тому числі підприємств групи Г, у випадку, коли продаж акцій здійснювався два рази і більше і які не користуються попитом)

· пакети акцій тих ВАТ, які вилучені з переліку підприємств групи Г.

Група Г:

· цілісні майнові комплекси державних підприємств або пакети акцій ВАТ, які:

- на момент прийняття рішення про приватизацію займають монопольне (домінуюче) стано­вище на загальнодержавному ринку товарів ( робіт, послуг);

- визначені підпрограмами ринкової трансформації та приватизації особливо важливих на­родногосподарських комплексів, а саме:

1. виробничими комплексами – підприємствами, які забезпечують а) конкурентні переваги країни у виробництві складної техніки, б) економічну незалежність країни;

2. унікальними виробництвами (які використовують рідкісні ресурси або їх комбінацію – нематеріальні активи, корисні копалини, кадри, ноу-хау), включаючи науково-дослідні та проектно-конструкторські організації та установи, які відповідають цій ознаці.

Група Д:

· об'єкти незавершеного будівництва, у тому числі законсервовані об'єкти, а також невстановлене устаткування та будівельні матеріали, що придбані для об'єкту незавершеного будівництва, але приватизуються окремо.

Група Е:

· акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями та міжгосподарських підприємств), розташованих на території України або за кордоном.

Група Ж:

· незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, фізичної культури і спорту, відпочинку та туризму, видавничої справи та преси, телебачення та радіомовлення які перебувають на самостійних балансах, а також ті, що не увійшли до статутних фондів господарських товариств в процесі приватизації та корпоратизації, крім тих, які не використовувались за прямим призначенням більше 3-х років або виключені з реєстру відповідної групи (закладів освіти, охорони здоров'я і т.і.).

3. Процеси приватизації у світі

У світі нагромаджено величезний досвід у справі приватизації. Навіть сьогодні процес приватизації державних підприємств відбувається більш ніж у 50 країнах, і з нього можна взяти корисну науку.

Приватизацію в країнах з ринковою економікою вели з метою розвитку підприємництва. Вона відбувалася за сталих ринкових відносин, була орієнтована на вільні грошові кошти громадян, мала локальний характер; відмінними були лише форми, способи і темпи приватизації.

Найповільнішою була приватизація у Великобританії. Вона поставила собі за мету приватизувати близько 50 великих національних компаній. Головною її формою тут став продаж державних підприємств, який вели переважно двома методами: публічним (відкритим) з обов’язковим перетворенням підприємств у відкриті акціонерні товариства і приватним (закритим) без зміни його юридичної форми. У випадку публічного продажу для працівників приватизованого підприємства були передбачені деякі пільги. Продаж підприємств супроводжувався збереженням або створенням нових механізмів регулювання. Уряд резервував так звану золоту акцію, що давала змогу контролювати нові компанії. Процес приватизації у Великобританії відбувався не лише на національному, а й на регіональному рівні, тому важливими об’єктами приватизації були житло та муніципальні підприємства.

1 2 [3] 4 5 6 7

завантажити реферат завантажити реферат
Нове
Цікаві новини

Замовлення реферату
Замовлення реферату

Лічильники

Rambler's Top100

Усі права захищено. @ 2005-2020 textreferat.com